Нећу да потпишем уговор на латиници - Google+ Posts

Приказивање постова са ознаком здравство. Прикажи све постове
Приказивање постова са ознаком здравство. Прикажи све постове

2014-12-01

СКАНДАЛОЗНО: Акредитовани Дом здравља "Др Симо Милошевић" супротставља се правном поретку Републике Србије одустајањем од употребе службеног писма

Сарадник блога "Нећу да потпишем уговор на латиници" нас је обавестио да се акредитовани Дом здравља "Др Симо Милошевић" супротставио правном поретку Републике Србије тиме што је променио обрасце који се у овој, некада угледној установи, користе. 
Наиме. Образац извештаја лекара специјалисте је до 30.11.2014. био на ћирилици а од 1.12.2014. је на латиници чиме се крши Устав Републике Србије (члан 10) и Закон о употреби службеног језика и писма. 
Овим чином се Дом здравља "Др Симо Милошевић" одлучио да  промовише вредности ЛОШЕ УПРАВЕ јер не примењивање позитивних правних прописа обесмишљава њихово постојање и улогу и одлика је ЛОШЕ УПРАВЕ.
Такође је ова установа одлучила да дискриминише пацијенте по основу употребе писма у документацији јер ниво коришћења латинице односно некоришћења ћирилице у здравственој установи задовољава критеријуме да кажемо да су пацијенти  који говоре српски језик и пишу ћириличним писмом непосредно и посредно дискриминисани, да су повређена начела једнаких права и обавеза, да постоји  удруживање ради вршења дискриминације, а такође имамо и елементе понижавајућег поступања према пацијентима који говоре српски језик и користе ћирилицу.
Такође оправдано можемо тврдити да је управа Дома здравља "Др Симо Милошевић" преласком на латиничне обрасце одлучила да изазове и подстакне неравноправности по основу националне, расне и верске припадности (православци искључиво пишу ћирилицом) и језика (Срби говоре српски језик и пишу ћирилицом).
Сваки пацијент у Републици Србији који говори српски језик и пише ћирилицом је систематски дискриминисан доминантним или, у овом случају   искључивим, коришћењем латинице. 
Овом приликом истичемо руководство које је поносно одлучило да не поштује правни поредак Републике Србије и да посвећено дискриминише пацијенте:
 • Директор: Mr sc.Prim.dr Драгана Кривокапић (Епошта: office@dzcukarica.rs,  Телефон:3538-300)
 • Главна сестра Дома здравља: Јелена Којић-Миленковић
 • Пословни секретар: Сања Стојичић
 • Помоћник директора за консултативно-специјалистичку службу: Милена Јововић
 • Помоћник директора за социјалну медицину здравствену статистику и поливалентну патронажу: Оливера Лукић
 • Помоћник директора за :Служба за стоматолошку здравствену заштиту: Зорана Међед
 • Помоћнок директора за Службу за здравствену заштиту деце и омладине Вера Вујовић
 • Помоћник директора за службу за здравствену заштиту жена Александра Костић
 • Помоћник директора за службу за заштиту здравља одраслих грађана Мирјана Нинковић
 • Помоћник директора за опште,правне,финансијске и техничке послове Бојана Симоновић
 • Помоћник директора за лабораторијску дијагностику Марија Стојановић
 • Шеф службе опште медицине Жарково Мирјана Нинковић
 • Шеф службе опште медицине Баново брдо Милица Ковачевић

 Стручни савет:

 • Др Југослав Мијовић-специјалиста педијатрије
 • Др Милена Станковић-специјалиста опште медицине
 • Др Зорана Међед-специјалиста ортопедија вилице
 • Др Миомир Миленковић-специјалиста гинекологије и акушерства
 • Др Слађана Шошкић-специјалиста офтамолог

Управни одбор:

 • Александар Томић-председник
 • Томислав Јовановић
 • Др Предраг Спасеновић
 • Др Невенка Радовановић
 • Катарина Радојковић

Надзорни одбор:

 • Prim.dr Драгослав Кандић
 • Божо Рајковић
 • Prim.dr Mилица Катунац

Етички одбор:

 • Др Сузана Ракић спец.општемедицине-Председник
 • Жељко Бјелопетровић-дипл.правник
 • Др Оливера Радовановић-специјалиста педијатрије

Корисне адресе:

 • Дом здравља Др Симо Милошевић-Чукарица 
 • Пожешка 82
 • Београд, Чукарица
 • радно време од 07h - 20h
 • Епошта: office@dzcukarica.rs

Сајтови Дома здравља "Др Симо Милошевић": 

 
Позивамо грађане да се обрате дотичној здравственој установи а такође и другим надлежним властима (Град Београд, Министарство здравља, итд.) и да их позову да се поштују закони и Устав Републике Србије и да престану са дискриминацијом пацијената по основу употребе писма.
 
Такође позивамо грађане које имају сличне примере злоупотребе Устава Републике Србије и Закона о употреби службеног језика и писма (здравствене установе, установе културе, образовне установе - основне и средње школе и факултети, комунална предузећа, итд.) да нам се обрате мејлом на адресу necuugovornalatinici@palankaonline.info. После анонимизације садржаја исти ће бити искоришћени за прилоге на блогу.

Корисни линкови:

2013-11-01

Коментари на јавно објављени Нацрт Закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства

Министарство здравља спроводи јавну расправу о Нацрту закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства. Јавна расправа о Нацрту закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства спроводи се у периоду од 24. октобра до 24. новембра 2013. године (линк на порталу Еуправа, односно линк на блогу Јавна расправа).
Имајући у виду значај здравствене документације и евиденција у области здравства неопходно је да се јасно уреди и употреба језика и писма имајући у виду да то питање није довољно прецизно уређено у Нацрту закона закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства.
Без обзира што још има времена за коментарисање редакцији блога "Нећу да потпишем уговор на латиници"  стигао је модел коментара на овај Нацрт који прилажемо.


Министарство здравља

Немањина 22-26
11000 Београд
Епошта: zakon.zd@zdravlje.gov.rs  

Предмет: Коментари на јавно објављени нацрт Закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства

Поштовани,
На основу јавно објављеног позива на Вашем сајту, достављамо вам благовремен коментар на објављени нацрт Закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства (у даљем тексту Нацрт).
Наш коментар је подељен у 2. дела и то: 1. Предлози измена текста Нацрта; и 2. Образложење предложених измена.

1. Предлози измена текста Нацрта

Члан 1.
У члану 10, став 1 Нацрта после последње речи „евиденција“ додати „на српском језику и ћириличном писму“ тако да наведени став гласи
„Здравствена документација и евиденције се воде уписивањем података у основну здравствену документацију и помоћна средства за вођење евиденција на српском језику и ћириличном писму.“
Члан 2.
У члану 10, после става 1 Нацрта додати следећи ставНазиви болести на латинском и генерички називи лекова пишу се латиничним писмом.
После наведених измена из члана 1  и 2 овог Коментара члан 10 Нацрта гласи.
„Здравствена документација и евиденције се воде уписивањем података у основну здравствену документацију и помоћна средства за вођење евиденција на српском језику и ћириличном писму.
Називи болести на латинском и генерички називи лекова пишу се латиничним писмом.
Из основне здравствене документације и евиденција и помоћних средстава за вођење евиденција израђују  се  индивидуални и збирни извештаји.“

2. Образложење предложених измена

Први разлог предложених измена је усаглашавање са чланом 10. Устава Републике Србије којим је уређено да је у службеној употреби у Србији српски језик и ћирилично писмо. Наведеним изменама доследно се уставна норма уграђује у Нацрт тако да се избегава двосмисленост тумачења јер је у неслужбеној, колоквијалној, употреби у Србији и латинично писмо. Наведеним изменама се допуњује и Закон о службеној употреби језика и писма ситуацијама које у њему нису обухваћене односно службени језик и службено писмо се на бази ових измена уводи у сферу која није њиме довољно прецизно обухваћена.
Други разлог је пракса свих европских држава да важи правило „једна држава, један службени језик, једно службено писмо“ чиме Србија постиже да се избегава коришћење два писма у једној важној сфери живота у којој се грађани Србије појављују.
Трећи разлог је препорука Заштитника грађана Републике Србије (дел.бр.  21306    датум 7. 11. 2011. Заштиник грађана Републике Србије) која се може наћи на адреси http://www.ombudsman.rs/attachments/1558_CIRILICA%20(2).doc и којом се


УТВРЂУЈЕ

Закон о службеној употреби језика и писама (у даљем тексту: Закон) не обезбеђује све потребне начине и мере за остваривање Уставом утврђене обавезе на службену употребу српског језика и ћириличког писма  у органима, односно организацијама које врше јавна овлашћења. 
Надзор над применом Закона и остваривањем обавезе државних органа да у раду примењују службену употребу српског језика и ћириличког писма у надлежности је министарстава, која не располажу потребним капацитетима за остваривање ове надлежности.
Законом о службеној употреби језика и писама нису прописане казнене мере ако орган, односно организација која врши јавна овлашћења не примењује и не спроводи службену употребу српског језика и ћириличког писма у складу са Законом.
С обзиром на утврђено, Заштитник грађана упућујe Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу

ПРЕПОРУКУ

Како би се остварила доследна примена Закона, а у циљу остваривања обавезе органа, односно организација које врше јавна овлашћења у примени службене употребе српског језика и ћириличког писма, потребно је да се обезбеди:
- Делотворно вршење надзора над применом Закона;
- Потребне мере које ће се примењивати према органу односно организацији која врши јавна овлашћења ако не поступа у складу са одредбама Закона, којима је регулисана службена употреба српског језика  и ћириличког писма.
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу обавестиће Заштитника грађана, у складу са чланом 31. ставом 3. Закона о Заштитнику грађана, о предузетим мерама неопходним за спровођење препоруке најкасније у року од 60 дана, односно о разлозима због којих, евентуално, није поступио по препоруци.


Предложеним изменама Нацрта не спречава се употреба латинице, једино се примат даје српском језику и ћириличном писму као обавезујућим у складу са Уставом Републике Србије.
Нема никаквог законског а ни другог историјског или цивилизацијског разлога за некоришћење јединог и Уставом загарантованог службеног писма, при чему велики број грађана вређа дискриминаторски однос према српској ћирилици и српској култури уопште. Уосталом и у Европи се чине велики напори у очувању националног идентитета и неотуђивог права грађана на своја етничка обележја, своју културу и духовну баштину, као и неотуђивог права на очување свога језика и писма. Наведеним изменама Нацрта постиже се да се у здравству  користи један језик и једно писмо у складу са тежњама Србије да буде део Европске Уније.
Такође не треба занемарити да коришћењем српског језика и ћириличног писма додатно помажемо српско здравство јер је оно конкурентније на домаћем тржишту здравствених услуга због неопходности да страни пружаоци услуга изврше локализацију, односно да користе српски језик и ћирилично писмо.

Срдачан поздрав.
С поштовањем,