Нећу да потпишем уговор на латиници - Google+ Posts

2013-03-31

Ћирилица и латиница у основним и средњим школама

Сведоци смо да се латиница користи у многим основним и средњим школама Републике Србије што је незаконито сагласно члану 10 Уставa Републике Србије и Закону о службеној употреби језика и писма. Имајући у виду да је коришћење латинице у основним и средњим школама незаконито и да је то у суштини дискриминиација ученика по основу употребе службеног језика и писмо достављамо три модела писма које треба упутити директору школе који дозвољавају дискриминаторско и незаконито понашање.

Искористите ове моделе сагласно ситуацијима у школама са којима имате контакт као родитељ или као грађанин коме је стало да се млади нараштаји васпитавају и образују да поштују законе и да не буду дискриминисани.

Препоручује се да поред слања електронском пошто допис  одштампате, потпишете и пошаљете и препорученом поштом.

1. модел: Ситуација када је сајт школе само на латиници
_______ ШКОЛА „__________“
За ______________, директор школе
_____________
______________
Епошта:

Приговор

Поштовани господине ______________,

На званичној Интернет презентацији _____ ШКОЛЕ „___________“  (____________) немам могућност да добијем информацију на свом матерњем језику јер не постоји страница написана на српском језику. Тачније, све странице сајта су написане на писму које није у складу са Уставом Републике Србије односно нису у складу са Законом о службеној употреби језика и писма.
Како сте лице одговорно за законитост рада _____ ШКОЛЕ „___________“  тражим од Вас да  омогућите спровођење члана 10 Устава Републике Србије и Закон о службеној употреби језика и писма и да сајт _____ ШКОЛЕ „___________“  престане са дискриминаторским и незаконитим радом као и да омогућите доступност информација путем сајта _____ ШКОЛЕ „___________“  на ћириличном писму српског језика.
Такође тражим да и сва документа у _____ ШКОЛЕ „___________“  буду доступни на ћириличном писму српског језика.

Напомена: Ово писмо је послато преко адресе епоште ___________________________.

Срдачан поздрав,

У _______________,
_____._____.2013.г.


_____________________________

2. модел: Ситуација када родитељ сазна да у школи наставници користе латиницу у настави појединих предмета.
_______ ШКОЛА „__________“
За ______________, директор школе
_____________
______________
Епошта:

Приговор

Поштовани господине ______________,

Као родитељ детета које се школује у _____ ШКОЛИ „___________“  морам да изразим приговор због дискриминације и незаконитости у раду школе зато што следећи наставници у настави не користе службено писмо сагласно члану 10 Устава Републике Србије и Закону о службеној употреби језика и писма латиницу приликом. Наведени наставници су:
______, наставник __________
______, наставник __________
______, наставник __________
______, наставник __________
Тачније, наведени наставници у настави користе латиницу у исписивању текстова на српском језику а такође незаконито примају радове и домаће задатке ученика на српском језику написане латиницом што није у складу са Уставом Републике Србије односно није у складу са Законом о службеној употреби језика и писма.
Како сте лице одговорно за законитост рада _____ ШКОЛЕ „___________“  тражим од Вас да  омогућите спровођење члана 10 Устава Републике Србије и Закон о службеној употреби језика и писма и да наведени а и остали наставници престану са дискриминаторским и незаконитим радом као и да омогућите да сви ученици буду равноправни у коришћењу језика и писма на српском језику коришћењем ћирилице.
Такође тражим да и сва документа, натписи, огласи и друга документа на огласним таблама, учионицама и на сајту школе буду доступни на ћириличном писму српског језика.

Напомена: Ово писмо је послато преко адресе епоште ___________________________.

Срдачан поздрав,

У _______________,
_____._____.2013.г.


_____________________________
3. модел: Ситуација када грађанин сазна да се у настави или на огласним таблама или другим ситуацијама у школи користи латиница.

_______ ШКОЛА „__________“
За ______________, директор школе
_____________
______________
Епошта:

Приговор

Поштовани господине ______________,

Као грађанин Републике Србије морам да изразим приговор због дискриминације и незаконитости у раду школе зато што поједини наставници у настави не користе службено писмо сагласно члану 10 Устава Републике Србије и Закону о службеној употреби језика и писма. Такође према мојим сазнањима на огласној табли школе а такође у учионицама школе могу се наћи натписи на латиници. Такође према мојим сазнањима поједини наставници примају радове ученика са текстом на српском језику који је исписан на латиници што није у складу са Уставом Републике Србије односно није у складу са Законом о службеној употреби језика и писма.
Такође се и друге наставне и ваннаставне активности у школи реализују исписивањем текстова на латиници што је  дискриминација по основу незаконите употребе латинице.
Како сте лице одговорно за законитост рада _____ ШКОЛЕ „___________“  тражим од Вас да  омогућите спровођење члана 10 Устава Републике Србије и Закон о службеној употреби језика и писма и да  наставници и други запослени престану са дискриминаторским и незаконитим радом као и да омогућите да сви ученици буду равноправни у коришћењу језика и писма на српском језику коришћењем ћирилице.
Такође тражим да и сва документа, натписи, огласи и друга документа на огласним таблама, учионицама и на сајту школе буду доступни на ћириличном писму српског језика.

Напомена: Ово писмо је послато преко адресе епоште ___________________________.

Срдачан поздрав,

У _______________,
_____._____.2013.г.


_____________________________

2013-03-23

Приговор на рад Дома здравља Смедеревска Паланка

Већ су почели да стижу примери добре праксе грађанског активизма на сузбијању дискриминаторске и незаконите праксе непоштовања члана 10 Устава Републике Србије и Закона о употреби службеног језика и писма. Достављамо допис који је спреман за слање једног читаоца из Смедеревске Паланке.

Дом здравља Смедеревска Паланка
На руке директорки др Јасмини Стојковић
Ул. Кнеза Милоша бр. 4
11420 Смедеревска Паланка
Тел: 026/318-135
Епошта: opsdomzdra@verat.netПриговор

Поштована госпођо Стојковић,


На званичној Интернет презентацији Дома здравља Смедеревска Паланка (http://www.dzsmedpalanka.rs/) немам могућност да добијем информацију на свом матерњем језику јер не постоји страница написана на српском језику. Тачније, све странице сајта су написане на писму које није у складу са Уставом Републике Србије односно нису у складу са Законом о службеној употреби језика и писма
Како сте лице одговорно за законитост рада Дома здравља Смедеревска Паланка тражим од Вас да омогућите спровођење члана 10 Устава Републике Србије и Закона о службеној употреби језика и писма и да сајт Дома здравља Смедеревска Паланка престане са дискриминаторским и незаконитим радом као и да омогућите доступност информација путем сајта Дома здравља Смедеревска Паланка на ћириличном писму српског језика.
Такође тражим да и сва документа, обрасци, упутства и слично у Дому здравља Смедеревска Паланка буду доступни на ћириличном писму српског језика

Напомена: Ово писмо је послато преко адресе епоште ______________________________.

Срдачан поздрав,

У Смедеревској Паланци,
25.3.2013.г. 
________________________
________________________
11420 Смедеревска ПаланкаЗахтеви за употребом службеног језика и писма (српски језик, ћирилица) имају ефекта: Пример из праксе

Један читалац је поделио своје искуство са нама у вези обраћања Клиничком центру Војводине у вези употребе службеног језика и писма. После његове интервенције добио је позитиван одговор и стварно је дошло до обећане интервенције односно употребљен је службени језик и писмо (српски језик, ћирилица) на сајту ове институције. Закључак је да има смисла тражити од надлежних институција да поштују Устав и закон. Ако не поштују законе и Устав у иоле уређеној/функционалној  држави могу да трпе веома озбиљне санкције.
Достављам оба дописа а адреса сајта је http://www.kcv.rs.
Схватите овај прилог као позив да масовно поступимо на сличан начин.
Напомена (име и презиме и адреса познати редакцији блога).

2013-03-16

Дискриминација грађана Смедеревске Паланке по основу употребе службеног језика и писма

Један грађанин Смедеревске Паланке је покренуо питање дискриминације грађана Смедеревске Паланке по основу употребе/неупотребе службеног језика и писма у Смедеревској Паланци упућивањем дописа Заштитнику грађана Смедеревске Паланке. Преносимо текст писма у целини уз анонимизацију делова текста са личним подацима.


Општина Смедеревска Паланка
Заштитник грађана Србољуб Илић

Ел. пошта: zg@smederevskapalanka.rs
телефон: 064/830-4256, 026/321-007
Вука Караџића 25
11420 Смедеревска Паланка
Предмет: Дискриминација грађана Смедеревске Паланке по основу употребе службеног језика и писма

Поштовани господине Илићу,

Као грађанин који живи у Смедеревској Паланци приметио сам да се у Општини Смедеревска Паланка систематски дискриминишу грађани по основу употребе службеног језика и писма а такође да се систематски крши Устав Републике Србије и Закон о употреби службених језика и писма у Републике Србији ("Службени гласник РС",бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05, 30/10).
Наиме предузеће PORR-WERNER & WEBER, д.о.о. Матични број: 20078995 ПИБ: 104087707, ул. 25. мај бб, Ниш (у даљем тексту: предузеће  PWW) са повереним јавним овлашћењем од стране Општине Смедеревска Паланка да пружа комуналне услуге систематски игнорише Устав Републике Србије (члан 10 Устава) и  Закон о употреби службених језика и писма у Србији достављајући рачуне и друге исправе на латиничном писму.
Предузеће  PWW пружа комуналне услуге на бази јавног овлашћења које му је издао орган локалне самоуправе. Сагласно Закону о комуналним делатностима делатност предузећа  PWW је у надлежности  јединице локалне самоуправе односно делатност предузећа  PWW је поверено јавно овлашћење локалне самоуправе (сагласно члану 137 Устава  Републике Србије). Из реченог произилази да предузеће  PWW мора да поштује и извршава поверено јавно овлашћење у складу са законима којима је регулисано вршење повереног јавног овлашћења.
Чланом 2 Закона о употреби службених језика и писма у Србији ("Службени гласник РС",бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05, 30/10) цитирам Службеном употребом језика и писама, у смислу овог закона, сматра се употреба језика и писама у раду: државних органа, органа аутономних покрајина, градова и општина (у даљем тексту: органи), установа, предузећа и других организација кад врше јавна овлашћења (у даљем тексту: организације које врше јавна овлашћења). Службеном употребом језика и писама, у смислу овог закона, сматра се и употреба језика и писама у раду јавних предузећа и јавних служби, као и у раду других организација кад врше послове утврђене овим законом. одређено је да вршилац јавних овлашћења дужан да користи службени језик и писмо Републике Србије односно српски језик и ћирилично писмо сагласно члану 1 ставови 1 и 2 Закона о употреби службених језика и писма у Србији ("Службени гласник РС",бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05, 30/10) који цитирани гласе  
У Републици Србији у службеној је употреби српски језик.
У Републици Србији у службеној је употреби ћириличко писмо, а латинично писмо на начин утврђен овим законом.“
Чак и да није реч о повереном јавном овлашћењу извршни поверилац је дужан да користи службени језик и писмо у Републици Србији сагласно члану 3 став 1 тачка 1 Закона о употреби службених језика и писма у Србији где је наведено, цитирам
„Службеном употребом језика и писама сматра се нарочито употреба језика и писама у:
1) усменом и писменом општењу органа и организација међусобно, као и са странкама, односно грађанима
Имајући у виду речено јасно је да органи локалне самоуправе који врше надзор да ли предузеће  PWW пружа услуге у складу са законом нису извршили своју обавезу. Из наведених разлога тражим да у складу са вашим овлашћењима предузмете радње које би омогућиле грађанима да предузеће  PWW своју услугу пружа у складу са законом односно да се рачуни и други документи корисницима комуналних услуга достављају на српском језику и ћириличном писму.
Уколико нисте у могућности да поступите како сам навео молим вас за поуку како и на који начин да право на службену комуникацију на службеном језику и писму остварим.
Напомињем да предузеће  PWW није усамљен случај и да и друге установе и предузећа обухваћени Законом о употреби службеног језика и писма на територији општине Смедеревска Паланка крше одредбе наведеног закона. Како је непримењивање Закона о употреби службеног језика и писма један вид дискриминације грађана молим да предузмете мере и радње за отклањање свих облика дискриминације грађана по основу употребе службеног језика и писма на територији општине Смедеревска Паланка.

Напомена: Ово писмо је послато преко адресе епоште ________________________ са скенираним прилозима и биће предато на писарници Општине Смедеревска Паланка без прилога.

Срдачан поздрав,

У Смедеревској Паланци,
16.3.2013.г. 
____________________
_____________________
11420 Смедеревска Паланка

2013-03-14

Закон о службеној употреби језика и писама


Члан 3. 
Службеном употребом језика и писама сматра се нарочито употреба језика и писама у: 
  • 1) усменом и писменом општењу органа и организација међусобно, као и са странкама, односно грађанима
  • 2) вођењу поступка за остваривање и заштиту права, дужности и одговорности грађана; 
  • 3) вођењу прописаних евиденција од стране општинских органа и организација које врше јавна овлашћења на територији општине (у даљем тексту: евиденције); 
  • 4) издавању јавних исправа, као и других исправа које су од интереса за остваривање законом утврђених права грађана; 
  • 5) остваривању права, дужности и одговорности радника из рада или по основу рада. 
Службеном употребом језика и писама сматра се и употреба језика и писама при: исписивању назива места и других географских назива, назива тргова и улица, назива органа, организација и фирми, објављивању јавних позива, обавештења и упозорења за јавност, као и при исписивању других јавних натписа. 
Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05, 30/10 

2013-03-13

Тражимо да нам уговори буду на ћирилици. Покажимо да је Србија функционална држава.

Блог, Гугл+ страница, Гугл+ заједница и Фејсбук страна "Нећу да потпишем уговор на латиници" је намењен свима онима који желе да Србија буде функционална држава способна да спроводи своје законе и Устав на целој територији Србије.
Власт није способна (или представници власти не желе) да обезбеде услове за спровођење закона на целој територији Србије.
Ми грађани Србије не смемо да дозволимо да будемо дискриминисани само зато што тражимо да се поштују закони и Устав Србије.
Тражимо да нам сви уговори, рачуни и други документи у правном промету буду презентирани на ћирилици.
Не дозволимо да нам се свет смеје као народу неспособном да обезбеди функционалну државу на елементарном нивоу да се користи званично писмо у правном промету.
Изборимо се да држава Србија буде функционална.
Пишимо ћирилицом и тражимо да нам пишу ћирилицом у банци, осигуравајућем друштву, јавном предузећу, ....
Не прихватајмо, не потписујмо уговоре, рачуне, и друга документа која су писана латиницом.

Истакнимо примере лоше праксе банака, осигуравајућих друштава, јавних предузећа, привредних друштава, предузетника, адвоката, удружења, појединаца који урушавају ауторитет Србије достављајући нам уговоре, рачуне, и друга документа на латиници.
Не дозволимо да будемо дискриминисани због тога што желимо функционалну државу Србију у којој се поштују закони и Устав.
Не дозволимо да нам се цео свет смеје као народу неспособном да обезбеди да се поштују закони и Устав.
Покажимо да је Србија функционална држава.