Нећу да потпишем уговор на латиници - Google+ Posts

Приказивање постова са ознаком Дирекција за електронску управу. Прикажи све постове
Приказивање постова са ознаком Дирекција за електронску управу. Прикажи све постове

2014-11-01

2014-11-01: Усвојени су предлози у вези коришћења ћирилице у изради веб презентација органа државне управе, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе

На сајту Дирекције за електронску управу  (http://digitalnaagenda.gov.rs) објављене су Смернице за израду веб презентација органа државне управе, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе в5.0. У јавној расправи у вези предлога наведених бројни грађани су интервенисали конкретним предлозима за унапређење текста прецизирањем одредби везаних за њено коришћење. Увидом у коначан текст Смерница за израду веб презентација органа државне управе, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе в5.0 видимо да су кључни предлози усвојени односно цитирамо:
"Интернет презентације органа државне управе, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе мора да буду на српском језику и на ћириличком писму."
и
"Обавеза је да се сав садржај презентације уноси на ћириличном алфабету, а да се омогући транслитерација и генерисање на другим језицима. На тај начин ће се избећи неразумевање страних речи написаних у оригиналу, нпр. на енглеском, француском, руском или кинеском језику, као и недоследности у погледу идентичности садржаја на оба алфабета. Верзија интернет презентације и на осталим језицима треба да су идентичног садржаја."
Захваљујемо се свима који су својим предлозима омогућили да се наведени предлози усвоје и честитамо надлежним органима управе који су изашли у сусрет оправданим и аргументованим захтевима грађана.
Смернице могу да се нађу на веб адреси.