Нећу да потпишем уговор на латиници - Google+ Posts

2019-03-12

Повреда права употребе језика и писма према Кривичном законику Србије

Повреда права употребе језика и писма 
Члан 129. 
Ко супротно прописима о употреби језика и писма народа или припадника мањинских националних и етничких заједница који живе у Србији* ускрати или 
ограничи грађанину да при остваривању својих права или при обраћању органима или организацијама употреби језик или писмо којим се служи,казниће се новчаном казном или затвором до једне године. 
*Службени гласник РС, број 72/2009 
КРИВИЧНИ ЗАКОНИК

Нема коментара:

Постави коментар