Нећу да потпишем уговор на латиници - Google+ Posts

Приказивање постова са ознаком управа. Прикажи све постове
Приказивање постова са ознаком управа. Прикажи све постове

2014-11-11

СКАНДАЛ: Агенција за привредне регистре неовлашћено мења Устав и законе

Увидом у акта везана за оснивање удружења констатовали смо да је Агенција за привредне регистре самовољно променила тумачење Устава Републике Србије и Закон о употреби службеног језика и писма. Наиме на званичном сајту агенције (http://www.apr.gov.rs) на страници намењеној регистрацији удружења нашли смо Пример оснивачког акта удружења у коме стоји, цитирамо:
Оснивачки акт може да буде и на ћириличном и на латиничном писму. Битно је да назив удружења мора бити на ћириличном писму.
Овим је агенција прекорачила своја овлашћења која произилазе из 2. члана Закона о јавним агенцијама (Службени гласник РС 18/2005-51, 81/2005-11) који гласи
Члан 2.
Агенција има својство правног лица.
Агенција има свој пословни рачун.
Агенција послује у складу са прописима о јавним агенцијама*.
*Службени гласник РС, број 111/2009
 У складу са реченим за Агенцију за привредне регистре важи члан 7. Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС“, бр. 18 од 24. фебруара 2005, 81 од 23. септембра 2005 - исправка)
Члан 7.
У погледу законитости, стручности, политичке неутралности, непристрасности, употребе службеног језика и писма, стручне спреме и оспособљености запослених који раде на повереним пословима државне управе и у погледу канцеларијског пословања, на рад јавне агенције примењују се прописи везани за државну управу.
На права, обавезе, одговорности и зараде директора и запослених у јавној агенцији примењују се општи прописи о раду, ако овим или посебним законом није што друго одређено.
Актом о оснивању јавне агенције могу се одредити послови које запослени у јавној агенцији, ради спречавања сукоба приватног и јавног интереса, не могу вршити у своје име и за свој рачун или у име и за рачун неког другог правног или физичког лица.
На бази реченог за Агенцију за привредне регистре  важи Закон о употреби службеног језика и писма у Републици Србији (видети линк ка пречишћеном тексту Закона) односно 2. члан наведеног закона гласи:

Службеном употребом језика и писама, у смислу овог закона, сматра се употреба језика и писама у раду: 

  • државних органа, 
  • органа аутономних покрајина, 
  • градова и општина (у даљем тексту: органи), 
  • установа, 
  • предузећа и других организација кад врше јавна овлашћења (у даљем тексту: организације које врше јавна овлашћења).
Службеном употребом језика и писама, у смислу овог закона, сматра се и употреба језика и писама у раду 
  • јавних предузећа и 
  • јавних служби, као и 
  • у раду других организација кад врше послове утврђене овим законом.
Наведеним упутством из Примера оснивачког акта  Агенције за привредне регистре прекршен је "Закон о употреби службеног језика и писма", "Закон о јавним агенцијама" и "Закон о државној управи" чиме је још једном демонстрирано да јавне агенције својим чињењем и нечињењем угрожавају уставни поредак Републике Србије и дискриминишу грађани који поштују законе и Устав Републике Србије.
Постављамо питање да ли су акти Агенције за привредне регистре везани за регистрацију удружења која су поступила у складу наведеним упутством, односно који су написани латиницом, законити?  
Имајући у виду јасне одредбе Закона о употреби службеног језика и писма не могу да буду законити односно реч је о дискриминацији грађана Србије који поштују правни поредак у корист оних који се ругају Уставу Републике Србије и њеним законима. 
Да ли ће надлежни орган за надзор рада Агенције за привредне регистре да изврши ванредни инспекцији надзор и да решења о регистрацији удружења (и других правних субјеката) која су статут и друга акта донела супротно Закону о употреби службеног језика и писма   прогласи незаконитим и да против надлежних у Агенцији за привредне регистре предузме законом предвиђене мере због незаконитог рада?
Очекујемо да удружења која се залажу за употребу ћирилице предузму неопходне мере. 

Корисни линкови:

У циљу олакшања контакта са појединим министарствима достављамо листу министарстава Владе Републике Србије
Министарство финансија
Београд, Кнеза Милоша 20
тел: 3642-862; факс: 3618-961
www.mfin.gov.rs
press@mfin.gov.rs

Министарство привреде
Београд, Кнеза Милоша 20
тел: 3642-600; факс: 3642-705
www.privreda.gov.rs
press@privreda.gov.rs

Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Београд, Немањина 22-26
тел: 260-79-60, 3612-197; факс: 260-79-61
www.mpt.gov.rs
office@minpolj.gov.rs

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Београд, Немањина 22–26
тел: 3614-652; факс: 3616- 521
www.mgsi.gov.rs
pr@ms.gov.rs

Министарство рударства и енергетике
Београд, Немањина 22-26
тел: 011/3604-403; факс: 011/3616-603
www.mre.gov.rs
kabinet@mrе.gov.rs

Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
тел: 3113-432; факс: 3114-650
www.mtt.gov.rs
kabinet@mtt.gov.rs

Министарство правде
Београд, Немањина 22–26
тел/факс: 785-8000
www.mpravde.gov.rs
kontakt@mpravde.gov.rs

Министарство државне управе и локалне самоуправе
Београд, Влајковићева 10/ Бирчанинова 6
тел: 362-0149, 333-4125, 361-3654
www.mduls.gov.rs
jparezanovic@gov.rs

Министарство унутрашњих послова
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
тел: 306-2000 локал: 2601
www.mup.gov.rs
info@mup.gov.rs

Министарство одбране
Београд, Бирчанинова 5
тел: 3006-311; факс: 3006-062
www.mod.gov.rs
info@mod.gov.rs

Министарство спољних послова
Београд, Кнеза Милоша 24-26
тел: 306-8000, 3616-333; факс: 3618-366
www.mfa.gov.rs
mfa@mfa.rs

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Београд, Немањина 22–26
тел: 3616-489; факс: 3616-491
www.mpn.gov.rs
kabinet@mpn.gov.rs

Министарство здравља
Београд, Немањина 22–26
тел: 3616-251, 3614-890; факс: 2656-548
www.zdravlje.gov.rs
kabinet@zdravlje.gov.rs

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Београд, Немањина 22-26
тел: 3038-661
www.minrzs.gov.rs
press@minrzs.gov.rs

Министарство омладине и спорта
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
тел: 3130-912, 3117-099; факс: 3130-915
www.mos.gov.rs
sekretarijat@mos.gov.rs

Министарство културе и информисања
Београд, Влајковићева 3
тел/факс: 3398-172, 3398-811
www.kultura.gov.rs
kabinet@kultura.gov.rs

Министар без портфеља задужен за европске интеграције Јадранка Јоксимовић
Београд, Немањина 11
тел: 3617-580; факс: 3617-597
kabinet@eu.rs

Министар без портфеља задужен за ванредне ситуације Велимир Илић
Београд, Булевар Михајла Пупина 2а
тел: 311-2282; факс: 311-2016
kabinet@mbpvs.gov.rs

Канцеларије и управе Владе Републике Србије

Канцеларија за европске интеграције
Београд, Немањина 34
тел: 3061-100, 3061-102, 3061-103; факс: 3061-110
www.seio.gov.rs
office@seio.gov.rs

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја
Београд, Немањина 11
тел: 3617-737; 3617-584; факс: 3617-737
www.obnova.gov.rs
press@obnova.gov.rs

Канцеларија за Косово и Метохију
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
тел: 3111-019
www.kim.gov.rs

Канцеларија за људска и мањинска права
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
тел: 3114-528; факс: 3117-607
www.ljudskaprava.gov.rs
director@ljudskaprava.gov.rs

Управа за сарадњу са дијаспором и Србима у региону
Београд, Васе Чарапића 20
тел: 2638-033, 2639-221, 3202-900; факс: 2636-815, 2630-504
www.dijaspora.gov.rs
info@dijaspora.gov.rs

Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
тел: 3112-811; факс: 3113-527
www.vere.gov.rs
kabinet@vere.gov.rs

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
тел: 3113-895, 3113-859; факс: 3111-702
www.civilnodrustvo.gov.rs
office@civilnodrustvo.gov.rs

2014-11-01

2014-11-01: Усвојени су предлози у вези коришћења ћирилице у изради веб презентација органа државне управе, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе

На сајту Дирекције за електронску управу  (http://digitalnaagenda.gov.rs) објављене су Смернице за израду веб презентација органа државне управе, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе в5.0. У јавној расправи у вези предлога наведених бројни грађани су интервенисали конкретним предлозима за унапређење текста прецизирањем одредби везаних за њено коришћење. Увидом у коначан текст Смерница за израду веб презентација органа државне управе, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе в5.0 видимо да су кључни предлози усвојени односно цитирамо:
"Интернет презентације органа државне управе, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе мора да буду на српском језику и на ћириличком писму."
и
"Обавеза је да се сав садржај презентације уноси на ћириличном алфабету, а да се омогући транслитерација и генерисање на другим језицима. На тај начин ће се избећи неразумевање страних речи написаних у оригиналу, нпр. на енглеском, француском, руском или кинеском језику, као и недоследности у погледу идентичности садржаја на оба алфабета. Верзија интернет презентације и на осталим језицима треба да су идентичног садржаја."
Захваљујемо се свима који су својим предлозима омогућили да се наведени предлози усвоје и честитамо надлежним органима управе који су изашли у сусрет оправданим и аргументованим захтевима грађана.
Смернице могу да се нађу на веб адреси.