Нећу да потпишем уговор на латиници - Google+ Posts

Приказивање постова са ознаком нотари. Прикажи све постове
Приказивање постова са ознаком нотари. Прикажи све постове

2014-11-06

СКАНДАЛОЗНО: Јавни бележници и извршитељи не признају правни поредак Републике Србије

Ових дана смо сведоци протеста адвоката због законских иновација Републике Србије (на наговор ментора из Програма за правне и правосудне реформе) које су значајно утицале на квалитет и цену правних услуга (по нашем мишљењу на горе и не у корист грађана Србије), на правну сигурност (опет на горе)  и на могућност да адвокати раде свој посао за који су школовани (одузимањем посла адвокатима који су они одувек радили). Не улазећи у саму суштину спора Министарства правде Републике Србије и Адвокатске коморе као грађани смо запањени да Министарство правде не примећује незаконитост јавног представљања Коморе јавних бележника јер је званична презентација Коморе јавних бележника (чија се веб адреса  http://beleznik.org налази на сајту Министарства)  искључиво на латиници а познато је да јавни бележници врше поверено јавно овлашћење и стога су у обавези да користе службени језик и службено писмо односно српски језик и ћирилично писмо према Закону о употреби службеног језик и писма у Републици Србији (видети линк ка пречишћеном тексту Закона) односно 2. члан наведеног закона гласи:
Службеном употребом језика и писама, у смислу овог закона, сматра се употреба језика и писама у раду: 
  • државних органа, 
  • органа аутономних покрајина, 
  • градова и општина (у даљем тексту: органи), 
  • установа, 
  • предузећа и других организација кад врше јавна овлашћења (у даљем тексту: организације које врше јавна овлашћења).
Службеном употребом језика и писама, у смислу овог закона, сматра се и употреба језика и писама у раду 
  • јавних предузећа и 
  • јавних служби, као и 
  • у раду других организација кад врше послове утврђене овим законом.
Запањујуће је и да је прекршен члан 179. Закона о јавним бележницима који каже
Члан 179.
У року од 15 дана од дана именовања првих 100 јавних бележника одржаће се оснивачка скупштина Коморе.
Оснивачку скупштину Коморе сазива и њоме руководи најстарији јавни бележник.
У року од 90 дана од дана одржавања оснивачке скупштине, Комора ће изабрати органе Коморе и донети подзаконске акте предвиђене овим законом.
Јавнобележничка комора Србије је основана 15.8.2014. и у том тренутку је било мање од 100 регистрованих јавних бележника према сајту Министарства правде. (Видети решење Агенције за привредне регистре БУ 6448/2014 од 18.8.2014. за Јавнобележничку комору Србије која је регистрована под матичним бројем 28151667 и ПИБ-ом 108635755).
Да ли је Комора јавних бележника изнад Устава и закона Републике Србије?
Запањујуће је да ова ситуација није изолован случај јер  је сајт Коморе извршитеља исто на латиници мада због повереног јавног овлашћења мора да буде на службеном језику и писму односно на српском језику и ћириличном писму. 
Да ли је Комора извршитеља изнад Устава и закона Републике Србије?
 Охрабрујуће је да Адвокатска комора Србије још увек има верзију сајта на ћирилици али званични сајт протеста адвоката је на латиници са појединим текстовима на ћирилици. Ови примери говоре да се правни систем Републике Србије убрзано урушава уз подршку Министарства правде Републике Србије које не реагује из само њима знаних разлога.
Посебан бисер је да је на сајту Министарства употребљен термин "Комора јавних бележника" а пун правни назив је "Јавнобележничка комора Србије".
Трагови ко стоји иза реченог непоштовања правног поретка у Србији се налази на сајтовима наведених комора јер оне поносно наводе своје менторе а то су финансијери програма под називом "Програм за правне и правосудне реформе". Програм је подржан од стране организације под називом Немачка сарадња и Европске уније. Чланове овог тима можемо упознати преко података са линка. Има смисла обратити им се са протестом због подривања правног поретка Србије реализацијом наведеног Програма.

Корисни линкови: