Нећу да потпишем уговор на латиници - Google+ Posts

Приказивање постова са ознаком ПВВ. Прикажи све постове
Приказивање постова са ознаком ПВВ. Прикажи све постове

2014-08-23

Одговор и дописи ПВВ ДОО у вези коришћења ћирилице на рачунима (Да ли је државна политика Републике Србије дискриминација сопствених грађана по основу неупотребе службеног писма? (Само се питамо))

Добили смо од сарадника одговор на допис који је упућен предузећу ПВВ (ПОРР-ВЕРНЕР&ВЕБЕР) у вези употребе ћирилице на рачунима на које је ово предузеће за пружање комуналних услуга одношења смећа обавезно на бази повереног јавног овлашћења сагласно члану 137 Устава  Републике Србије.
Наглашавамо да је предузеће ПВВ (ПОРР-ВЕРНЕР&ВЕБЕР) изјавило да је упознато са одредбама Устава и Закона о употреби службеног језика и писма али 8 година после ступања Устава на снагу немају финансијских и организационих могућности да одредбе члана 10 Устава Републике Србије и Закон о употреби службеног језика и писма примене што говори о њиховој озбиљности и намери да поштују правни поредак Републике Србије. Надлежни органи локалне самоуправе (у конкретном случају Град Јагодина и Општина Смедеревска Паланка) не налазе за сходно да реагују на очигледну дискриминацију грађана због непоштовања Устава и закона мада су им поверили послове пружања комуналних услуга. 
Да ли је државна политика Републике Србије дискриминација сопствених грађана по основу неупотребе службеног писма? (Само се питамо)
Да ли смо зарад благостања страних инвеститора спремни да се одрекнемо и Устава и закона? (Да ли је то вредност ЕУ или захтев?)
Одговор је на допис  предузећу ПОРР-ВЕРНЕР&ВЕБЕР-ЈАГОДИНА а дописи којима се тражи изјашњавање су упућени предузећу ПВВ ДОО НИШ ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА али је садржина дописа слична (осим адреса на које су дописи послати).
Ови дописи могу да се искористе као модели писама и другим комуналним предузећима која не користе ћирилицу. 

ПВВ ДОО НИШ ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
(мат. број : 20078995, ПИБ: 104087707)
Олге Милошевић 11
11420 Смедеревска Паланка
На руке заступницима 
Heino Andreas Wörner (Број пасоша: 617822625, Држава издавања: Немачка)
Ненад Антић (Јмбг/Лични број: 2706975722217)
Мирослав Антић (Јмбг/Лични број: 1206952722213)
Johannes Benedikt Haslinger (Број пасоша: 850505002, Држава издавања: Немачка)

Предмет: Жалба на рачуне које добијам и који су нејасни и незаконити

Зовем се ______________ и корисник сам услуга ваше фирме у Смедеревској Паланци са шифром корисника _________.
Дуже времена добијам од ваше фирме  неке папире који су ми нејасни јер су на латиници.
Због реченог као грађанин Србије сматрам да сам дискриминисан по основу неупотребе службеног језика и писма сагласно Уставу Републике Србије и Закону о употреби службених језика и писма у Републике Србији ("Службени гласник РС",бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05, 30/10).
Наиме ваше предузеће ПВВ ДОО НИШ ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (у даљем тексту: предузеће  ПВВ) са повереним јавним овлашћењем (сагласно Уговору о поверавању комуналне делатности сакупљања, одвоза и одлагања комуналног чврстог отпада  за општину Смедеревска Паланка заведеним под бројем 352-27/2010-01 дана 26.4.2010. у Општини Смедеревска Паланка) од стране Општине Смедеревска Паланка  пружа комуналне услуге супротно Уставу Републике Србије (члан 10 Устава) и  Закону о употреби службених језика и писма у Србији достављајући рачуне и друге исправе на латиничном писму.
Предузеће  ПВВ пружа комуналне услуге на бази јавног овлашћења које му је издао орган локалне самоуправе. Сагласно Закону о комуналним делатностима делатност предузећа  ПВВ је у надлежности  јединице локалне самоуправе односно делатност предузећа  ПВВ је поверено јавно овлашћење локалне самоуправе (сагласно члану 137 Устава  Републике Србије). Из реченог произилази да предузеће  ПВВ мора да поштује и извршава поверено јавно овлашћење у складу са законима којима је регулисано вршење повереног јавног овлашћења.
Чланом 2 Закона о употреби службених језика и писма у Србији ("Службени гласник РС",бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05, 30/10) цитирамСлужбеном употребом језика и писама, у смислу овог закона, сматра се употреба језика и писама у раду: државних органа, органа аутономних покрајина, градова и општина (у даљем тексту: органи), установа, предузећа и других организација кад врше јавна овлашћења (у даљем тексту: организације које врше јавна овлашћења). Службеном употребом језика и писама, у смислу овог закона, сматра се и употреба језика и писама у раду јавних предузећа и јавних служби, као и у раду других организација кад врше послове утврђене овим законом.“ одређено је да вршилац јавних овлашћења дужан да користи службени језик и писмо Републике Србије односно српски језик и ћирилично писмо сагласно члану 1 ставови 1 и 2 Закона о употреби службених језика и писма у Србији ("Службени гласник РС",бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05, 30/10) који цитирани гласе  
У Републици Србији у службеној је употреби српски језик. У Републици Србији у службеној је употреби ћириличко писмо, а латинично писмо на начин утврђен овим законом.“

Имајући у виду речено тражим да ми доставите рачуне на ћириличном писму да бих могао да измирим своје обавезе. Обавезе се формирају по уручењу законите исправе-рачуна односно у овом случају пошто вршите поверено јавно овлашћење иста мора да буде на ћирилици.
Пошто ниједном нисам добио рачун на ћирилици обавеза за комуналне услуге код вашег предузећа још није формирана.

Срдачан поздрав,
У Смедеревској Паланци
7.8.2014.


Допис локалној самоуправи је следећи:


Општина Смедеревска Паланка
Вука Караџића 25
11420 Смедеревска Паланка

Предмет: Жалба на рачуне које добијам и који су нејасни и незаконити

Поштована господо,

Зовем се _________ и корисник сам услуга предузећа ПВВ ДОО НИШ ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (мат. број : 20078995, ПИБ: 104087707)  под бројем/шифром _______.
Дуже времена добијам од фирме  ПВВ ДОО НИШ ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА неке папире који су ми нејасни јер су на латиници која није службено писмо у Републици Србији.
Као грађанин Републике Србије сматрам да сам дискриминисан по основу неупотребе службеног језика и писма сагласно Уставу Републике Србије и Закону о употреби службених језика и писма у Републике Србији ("Службени гласник РС",бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05, 30/10).
Наиме, предузеће ПВВ ДОО НИШ ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (у даљем тексту: предузеће  ПВВ) са повереним јавним овлашћењем од стране Општине Смедеревска Паланка (сагласно Уговору о поверавању комуналне делатности сакупљања, одвоза и одлагања комуналног чврстог отпада  за општину Смедеревска Паланка заведеним под бројем 352-27/2010-01 дана 26.4.2010. у Општини Смедеревска Паланка) пружа комуналне услуге супротно Уставу Републике Србије (члан 10 Устава) и  Закону о употреби службених језика и писма у Србији достављајући рачуне и друге исправе на латиничном писму.
Предузеће  ПВВ пружа комуналне услуге на бази јавног овлашћења које му је издао орган локалне самоуправе. Сагласно Закону о комуналним делатностима делатност предузећа  ПВВ је у надлежности  јединице локалне самоуправе односно делатност предузећа  ПВВ је поверено јавно овлашћење локалне самоуправе (сагласно члану 137 Устава  Републике Србије). Из реченог произилази да предузеће  ПВВ мора да поштује и извршава поверено јавно овлашћење у складу са законима којима је регулисано вршење повереног јавног овлашћења.
Чланом 2 Закона о употреби службених језика и писма у Србији ("Службени гласник РС",бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05, 30/10) цитирамСлужбеном употребом језика и писама, у смислу овог закона, сматра се употреба језика и писама у раду: државних органа, органа аутономних покрајина, градова и општина (у даљем тексту: органи), установа, предузећа и других организација кад врше јавна овлашћења (у даљем тексту: организације које врше јавна овлашћења). Службеном употребом језика и писама, у смислу овог закона, сматра се и употреба језика и писама у раду јавних предузећа и јавних служби, као и у раду других организација кад врше послове утврђене овим законом.“ одређено је да вршилац јавних овлашћења дужан да користи службени језик и писмо Републике Србије односно српски језик и ћирилично писмо сагласно члану 1 ставови 1 и 2 Закона о употреби службених језика и писма у Србији ("Службени гласник РС",бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05, 30/10) који цитирани гласе  
У Републици Србији у службеној је употреби српски језик. У Републици Србији у службеној је употреби ћириличко писмо, а латинично писмо на начин утврђен овим законом.“

Имајући у виду речено тражим да ми Општина Смедеревска Паланка омогући да ми предузеће ПВВ доставља законите рачуне на ћириличном писму да бих могао да измирим своје обавезе. Обавезе се формирају по уручењу законите исправе-рачуна односно у овом случају пошто је реч о повереном јавном овлашћењу иста мора да буде на ћирилици.
Пошто ниједном нисам добио рачун на ћирилици обавеза за комуналне услуге код овог предузећа још није формирана.

Срдачан поздрав,

У Смедеревској Паланци
7.8.2014.