Нећу да потпишем уговор на латиници - Google+ Posts

Приказивање постова са ознаком коалиција. Прикажи све постове
Приказивање постова са ознаком коалиција. Прикажи све постове

2015-01-06

Прилог обједињавању напора за одбрану српске ћирилице - Изградња коалиције бораца за јавну употребу српске ћирилице у Србији

Ових дана појавио се позив портала Стање ствари за уједињавањем напора за одбрану ћирилице (видети). Редакција блога "Нећу да потпишем уговор на латиници" подржава овај позив и придружује се овим прилогом на тему "Изградња коалиције бораца за ћирилицу". Свака сугестија је добродошла.

Увод

Србија је у многобројним проблемима а посебно у области националног  и културног идентитета што је посебно видљиво у сфери коришћења традиционалног писма српске ћирилице. Ове године се обележава 100 година од прве службене употребе латинице у Србији коју су донеле окупационе трупе аустроугарске и немачке војске 1915. после поробљавања/окупације Србије. Сведоци смо да дух латинизације Србије није нестао већ је постао перфиднији коришћењем софистицираних метода информативног рата. Резултат перфидности потомака оних који су поробили и краткотрајно латинизовали Србију је видљив на сваком кораку: већина натписа фирми по нашим градовима је на латиници, већи део медија је на латиници, велики део штампаних књига је на латиници, трговине су са декларацијама производа на латиници, у здравственим установама је доминантна латиница (више од 80% здравствених установа има сајтове на латиници) а да парадокс буде већи и око петине  установа културе од националног значаја има сајтове искључиво  на латиници. Без обзира на тешку ситуацију када кључне положаје у привреди, у финансијском сектору, у државној управи држе "латиничари" јача свест међу грађанима да је потребно нешто учинити и као последица тога неформална мрежа бораца за очување ћирилице и њену јавну употребу је све бројнија.  Нажалост, ти напори су засада некоординирани. Овај прилог је дорпинос изградњи коалиције бораца за јавну употребу ћирилице у Србији.
Прилог је подељен на неколико тематских целина и то:
 • Шта је коалиција?
 • Зашто стартовати/основати коалицију (и зашто то може да буде тешко)?
 • Баријере у стартовању/оснивању коалиција
 • Када треба развити коалицију?
 • Ко треба да буде у коалицији?
 • Како стартовати/основати коалицију заједнице?


Шта је коалиција? 
Најједноставније речено коалиција је група људи и/или организација са заједничким интересима који су се сложили да раде заједно у циљу постизања заједничког циља. Циљ може да буде налажење средстава за реализацију специфичних потреба или да буде широко дефинисан као перманентно унапређење укупног квалитета живота за већину становника у заједници. Појединци и организације укључене у коалицију могу да буду блиских области интересовања или могу да укључе представнике скоро сваког сегмента заједнице, зависно од проблема. 
Коалиције могу да изгубе своја својства повезивања чланова после реализације специфичних циљева за кратко време и да се угасе. Коалиције такође могу да постану организације по себи са управним структурама, специфичним одговорностима за заједницу, фондовима и сталношћу деловања. Оне могу да се формирају на нивоу дела локалне заједнице, региона или државе. Без обзира на величину и структуру оне постоје да би креирале и/или подржале напоре да се достигне скуп циљева.
Циљеви коалиције варирају, као и саме коалиције, али често садрже један или више следећих елемената:
 • Утицај на јавне послове, најчешће око специфичног питања (очувања коришћења ћирилице у јавној употреби)
 • Промена понашања људи (смањење пушења или употребе дроге, на пример а у нашем случају подизање свести јавности о значају ћирилице за изградњу и очување националног и културног идентитета Србије) 
 • Изградња здраве заједнице. Овај термин се корисити двојако: физичко здравље заједнице (који може, али не мора да укључује медицинско и превентивно деловање на очување здравља становништва, већ и бригу о човековој средини, планирање развоја заједнице, услове становања, злоупотреба дрога, и друге факторе) као и социјално и психолошко здравље (укључујући различитости, образовање, културу и уметност, превенцију насиља, развој младих, запошљавање, економски развој, ментално здравље и друге сервисе грађанима, итд.).

Зашто стартовати/основати коалицију (и зашто то може да буде тешко)?

Постоји низ разлога зашто развој коалиције може да буде добра идеја. Уопштено говорећи она може да концентрише интересовања заједнице на партикуларне проблеме, да креира алијансу људи и организација који уобичајено не раде заједно и да одржава пажњу заједнице на проблем константно.
Конзистентност може да буде посебно значајна у обраћању на неко питање значајно за заједницу, посебно када постоји скуп организација или појединаца који раде на њему. Уколико се њихови приступи значајно разликују и уколико они не сарађују и не координирају активности то може да доведе до хаотичне ситуације где је мало тога урађено. С друге стране уколико они могу да раде заједно и уколико се сложе о заједничком циљу постоји већа вероватноћа да постигну напредак.
Неки од специфичних разлога за формирање коалиције могу да укључе :
 • Да би се почело са решавањем ургентних проблема.
 • Да оснажи елементе заједнице – или заједницу у целини- да узме контролу над сопственом будућношћу. Ово може да значи наглашавање места младих у заједници, или наглашавање модела развоја заједнице у светлу глобализације и коришћења ресурса заједнице.
 • Да се стварно набаве и обезбеде сервиси. Коалиција може да се формира-  или у целини  одмах или у дужем временском периоду - са задатком  да се пројектују, прибаве средства, за и/или  да се изврше неопходне интервенције у заједници. 
 • Да се успоставе ефективнија и ефикаснија реализација програма и да се елеминишу непотребна  дуплирања напора. Укључивање свих играча  у решавање партикуларних проблема може да резултира у кохерентнијим и схватљивијим интервенцијама. Избегавајући дуплирање напора организације могу да поделе одговорности на начин који омогућава учешће већег броја заинтересованих у програме и да омогуће већи број сервиса
Када се дискутује дуплирање непотребних напора. «Непотребан» је кључна реч. У већини случајева већина организација обезбеђује сличне сервисе истој популацији  са способношћу задовољавања потреба које су веће од стварних. Значајно је идентификовати ситуације у којима унифицирани приступ на одређени начин може да повећа или унапреди сервисе који су тренутно доступни.
 • Да би се извршила концентрација ресурса. Скуп организација и појединаца заједно има ресурсе којима може да се реализује задатак који нико од њих не може сам да реши. Уопштено говорећи људи и организације се удружују у коалиције да би обавили послове које нико не може да уради сам.
 • Да би се унапредила комуникација између група и да би се раскинуло са стереотипима. Обезбеђујући да се заједно нађу групе и појединци из различитих сектора заједнице може да креира алијансу где је раније мало било заједничких контаката. Заједнички рад на решавању истог проблема помаже људима да се премосте баријере и предрасуде и да науче да верују једни другима.
 • Да би се ревитализовала мудрост и енергија чланова групе који покушавају превише тога да ураде сами. Коалиција може да помогне да се пружи подршка напорима на решавању неког проблема. За људе који превише дуго  раде у вакуму, сами, помоћ других може да буде невероватан извор нове енергије и наде.
 • Да би се планирале и стартовале иницијативе које обухватају целу заједницу за низ питања од интереса.
 • Да би се развила и искористила политичка подршка за добијање сервиса и других користи за заједницу. Уједињена коалиција може да врши јавно заговарање за своје циљеве знатно успешније него различите групе  или појединци сами. Као додатак треба истаћи да широка коалиција може да успешно изврши политички притисак  из свих сектора заједнице и да обезбеди велику политичку моћ.
 • Да би се стартовала дугорочна, перманентна социјална промена. Стварна промена се најчешће дешава кроз одређени период времена у току којег људи стичу поверење, деле идеје, и превазилазе предрасуде везане за потребе заједнице. Коалиција са својом структуром сарадње  између различитих група или појединаца и са њиховим фокусом за решавање проблема може да олакша а понекада и да убрза процес промена у заједници.

Баријере у стартовању/оснивању коалиција

Честе су баријере у стартовању/оснивању коалиције и стога је значајно да се води рачуна о њима и да се предвиде пошто ће то диктирати процес рада на учвршћивању коалиције да би она била успешна. Ове баријере су:
 • Предрасуде. Организације су често врло осетљиве у вези дељења њиховог рада, циљне популације а посебно средстава. Део рада везан за оснивање коалиције је убеђивање одређеног броја организација да радећи заједно у суштини све оне имају користи и да боље реализују заједничке циљеве.
 • Лоша предисторија. Организације, појединци или заједница у целини могу да имају лоше искуство везано за заједнички рад у прошлости или је заједнички рад просто немогућ. Нова коалиција треба да се бори са овом предисторијом пре него што стварно почне да нешто ради.
 • Доминација «професионалаца» или неке друге елите. Сувише често, људи са дипломама, локални политичари, пословни лидери, и други су у журби да реше проблеме или да «помогну хендикепиранима», избегавајући да укључе људе које ће тангирати предложено решење као и друге чланове заједнице. Креирање атмосфере партиципације и држање на узди оних који верују да све знају је увек од посебног значаја приликом оснивања коалиције.
 • Лоше везе са заједницом. Први корак треба да буде успостављање, до тада непостојећих, веза између организација које се већ на неки начин баве проблемом  и заједнице у целини..
 • Минимални организациони капацитет. Можда је неопходно наћи координатора, једну или више особа или организација, који ће наћи начин да поделе задужења  за организовањем нових група или за организовањем првог састанка.
 • Финансијска средства. Тешкоће у налажењу финансијских средстава је уобичајено ограничење. Мање је уобичајена ситуација да присутна финансијска средства могу дабуду предуслов да  коалиција крене у погрешном правцу  или да се захтева брзо реаговање које неће бити ефективно. Нове коалиције морају да буду способне да обезбеде средства из разних извора и да воде рачуна о врсти средстава која траже и добијају.
 • Неуспеси у обезбеђењу и изградњи лидерства у коалицији. Коалиције захтевају веома специфичну врсту партнерског лидерства. Уколико та врста лидерства није расположива или се не може развити унутар коалиције њен опстанак је угрожен. У тим ситуацијама је нужно обезбедити спољњег фацилитатора и/или тренинг у партнерском лидерству да би се превазишао проблем.
 • Перципирани или стварни трошкови заједничког рада превазилазе користи многих чланова коалиције. Задатак овде може да буде да се нађе начин да се повећа добит/корист за појединце или организације у коалицији да би коалиција преживела.
Уколико схватамо потенцијалне баријере за формирањем коалиције у нашој заједници, можемо је планирати, и можемо да повећамо шансе за успех. 

Када треба развити коалицију?

Коалиција треба да има сврху да би била успешна Као што је речено, потреба може да буде широко присутна и природна, али није реално очекивати да ће различите групе радити заједно уколико не постоји разлог за то. Најчешће околности помажу да се коалиција формира.
1. Драматични догађаји помажу формирање коалиције.
2. Када су доступне нове информације и сазнања..
3. Када се мењају околности или правила.
4. Када су расположиви нови извори средстава.
5. Када постоји спољња претња заједници.
6. Када група жели да креира ширу значајну промену у заједници.
Коалиције за социјалне промене могу  да буде другачија од оних које имају циљеве који су мање амбициозни и који су временски ограничени. Социјалне промене траже време – године, или деценије, не месеце. Чланови коалиције морају да се припреме за дугу трку, и они или њихове организације, пошто појединци долазе и одлазе, треба да буду почаствоване тим обавезама.
Друго што треба рећи код коалиција за социјалну промену је да коалиција мора да дели кохерентну визију. Овакве визије нису могуће без групних процеса који могу да артикулишу визију и да помогну другима да дођу до достизљивих циљева.
Треће, коалиције за социјалну промену често морају да буду спремне за ситне помаке који се акумулирају током времена. Чланови оваквих коалиција морају да буду спремни да буду задовољни са малим победама и да се носе са непланираним  одступањима која могу да пониште ове победе. Дугорочна перспектива је значајна за успех у истој мери као и дугорочна обавеза.
7. Када немате добар разлог да стартујете коалицију али такође постоје услови да се она са успехом стартује. Ово је изузетно важан случај који зависи од низа фактора:
 • Проблем је довољно јасан да се свако може сложити о чему је реч? Уколико нема сагласности да је нешто проблем онда се не може очекивати формирање коалиције око тога. Проблем треба да буде јасно дефинисан мада решење не мора.
 • Уколико постоји одређени ниво поверења између појединаца и организација које граде коалицију? Историја заједнице , историја појединих организација, или појединаца могу да помогну да се уоче баријере за формирањем коалиције. Подела заједница по етничком, етичком или политичком основу могу да буду основ за несавладиве баријере за формирањем коалиције. У таквим ситуацијама потребан је велики напор на припреми услова за формирањем коалиције. Ови процеси могу да захтевају значајно време да би се изградило поверење за формирање коалиције о неком питању.
Чак и у ситуацији када постоји довољно поверења да се формира коалиција, треба бити опрезан јер још увек може да постоје предрасуде и негативна перцепција између појединаца и организација. То је реалност у свакој заједници и коалиција мора да се носи са тим. У многим случајевима заједнички рад на решавању заједничких проблема може да допринесе да се промене предрасуде и да се изгладе неспоразуми из прошлости, али у неким случајевима ништа се неће променити и стара непријатељства ће остати иста.
 • Да ли је коалиција најбољи одговор на проблем? Претпостављајући да дефиниција проблема и међусобно поверење нису проблем, још увек постоји могућност да велики број људи не види коалицију као најефикаснији начин да се управља ситуацијом (и они могу да буду у праву). Потребно је одговорити на нека питања позитивно пре него што формирамо коалицију
 1. Може ли проблем да буде боље истакнут уколико све заинтересоване стране буду радиле заједно, и да ли ће коалиција помоћи да се постигну циљеви?
 2. Да ли ће коалиција повећати вероватноћу да сви фактори који се дотичу проблема буду идентификовани?
 3. Да ли ће коалиција повећати доследност, снагу и ефективност одговора заједнице на проблем?
 4. Уколико у заједници постоје већ коалиције, да ли је још једна одговор на проблем?
Коалиција може да се формира онда када то може да се деси.

Ко треба да буде у коалицији?

Уопштено што је шири круг чланова коалиције то је боље, али су неки људи и групе од суштинског значаја за њен успех:
1. Заинтересоване стране. Ово су људи који имају дирекатан интерес од успеха коалиције. Заинтересоване стране могу да укључују:
 • Оне који су највише погођени проблемом
 • Формални и неформални помоћници, они који су запошљени на вођењу рачуна о функцијама заједнице са становишта проблема, и други на које се рад коалиције може директно одразити.
2. Предводници јавног мишљења у локалној заједници. Изузетно је важно да имамо место за столом за оне који могу да утичу на проблем. Свештенство, пословни или грађански лидери, или људи који једноставно имају кредибилитет у заједници треба да буду у коалицији.
Укључивање лидера у хитним ситуацијама је посебно важно. Ово су људи, често без формалних позиција које други питају за савет. Они могу да буду лидери волонтеризма, људи поштовани због порекла, утицајних родитеља или рођака, или са јасним лидерским потенцијалом. Важно их је имати у управним структурама како због њихових идеја и енергије тако и због утицаја.
3. Доносиоци одлука. Учешће локалних политичких лидера, представника државе, и других доносиоца одлука  допринеће кредибилитету коалиције и повећаће шансу да можемо да делујемо у изабраној области.

Као додатак овим специфичним групама, скоро свака коалиција може да има користи од чланства неких заинтересованих грађана који немају директан додир са проблемом. Ови грађани могу да буду барометри ставова заједнице  у целини и могу да дају значајну информацију заједници  која ће приближити рад коалиције и која ће јој дати шири профил.
Друга група коју треба укључити али на другачији начин су медији. Боље је не тражити да буду директно укључени као чланови али можете да их замолите да покривају медијски ваше активности. Уколико се придруже формирају се етичке границе везане за праћење рада коалиције.

Како стартовати/основати коалицију заједнице?

Одлучили сте да је коалиција прави начин да се реши неки проблем у вашој заједници. Постављате питање како треба поступити у процесу њеног формирања?
1. Организујте састанак иницијативног одбора. Вероватно нисте сами у вашој намери да формирате коалицију и самим тим имате иницијативни одбор – неколико појединаца и организација – који су спремни да се упусте у подухват формирања коалиције. Уколико ово није случај ваш први  потез је да направите контакте са појединцима и организацијама који имају највише везе са проблемом.
Постоји неколико разлога зашто иницијативни одбор а не усамљени појединац треба да стартује коалицију:
 • Иницијативни одбор ће имати више контаката и више знања о заједници него појединац.
 • Иницијативни одбор ће дати више идеја о коалицији са становишта будућих чланова.
 • Процес налажења и придобијања чланова биће много бржи процес.
 • Иницијативни одбор ће учинити задатак једноставнијим са становишта свих укључених у процес формирања коалиције.
 • Ова чињеница (постојање иницијативног одбора показује да иницијатива има ширу подршку.
Постоји неколико начина да се формира иницијативни одбор:
 • Почните са људима које знате. Уколико сте дугогодишњи активист по питању због кога се формира коалиција или дуже времена живите у заједници ви имате мноштво контаката, при чему су неки са људима које се дотиче проблем због кога желите да формирате коалицију. Употребите ове контакте и то како да их укључите у процес формирања коалиције тако и да би сте дошли до нових имена људи. Неко ко вас познаје – претпостављамо да вас позитивно перципира- се лакше придобија него неко кога не познајете.
 • Контактирајте људе у организацијама и институцијама које су највише тангиране питањем које вас интересује.
 • Разговарајте са утицајним људима или са људима који имају пуно контаката. Они могу да буду пословни или грађански лидери, обични грађани са високим кредибилитетом и други који имају утицаја у заједници.
2. Идентификујте потенцијално најзначајније чланове.  У случајевима када ваша коалиција има уске и временски ограничене намере вероватно постоје људи и организације без којих не можете да радите. Значајно је да њих идентификујете и да их циљате за чланство. Ово може да значи да ћете са њима заказати иницијални састанак где ћете им обећати место у управном одбору.
Већина ових људи се налази на листи одговора на питање «Ко треба да буде члан коалиције?» али су све заједнице различите. У вашој заједници можда постоје специфичне особе у циљној групи или у локалним властима без којих се ништа не може реализовати. Избор је ваш – уколико не ви онда неко из иницијативног одбора зна те људе – или има неке контакте са њима.
Ови људи од посебног значаја не морају у принципу да буду чланови коалиције али је њихова подршка значајна. У сваком случају не треба их заборавити.
3. Регрутовање чланова коалиције. Када је формиран иницијативни одбор и извршили сте избор потенцијалних чланова који су битни за успех коалиције можете почети са регрутовањем чланова. Премда је значајно почети са појединцима и групама које су горе наведене ви вероватно желите да будете отворени за још чланова. Неубичајено је чути да ће коалиција имати превише много чланова.
У овој ситуацији треба користити капацитет за умрежавање иницијативног одбора у целини. Иницијативни одбор може да методом олује мозгова наброји могуће чланове, посебно у вези оних који су од суштинског значаја. После овога сваки члан може да идентификује појединце или организације са листе које лично зна и да организује сусрет. Уколико има имена на листи која су без контаката они могу да се поделе између чланова иницијативног одбора за даље контактирање
Постоје бројни начини да се контактирају организације и појединци  где спадају:
 • Директан контакт лицем у лице
 • Телефонски позив
 • Е-маил
 • Персонално писмо
 • Масовно писма (типско писмо упућено великој групи)
 • Јавни позив преко медија
 • Леци и постери
Наведена листа је дата са процењеним редоследом ефикасности.
Важно је да приликом разговора питате људе за сугестије и нове потенцијалне чланове и замолите их да направе контакт.
Када контактирате људе за коалицију потрудите се да имате чиме да поткрепите своје тврдње или да их питате. Позив на први састанак  у одређено време и на одређено место довољно далеко у будућности је најчешћа понуда, али такође можете да их питате да контактирају представника власти или да раде у мањим групама. Апел да вам се придруже без специфичне понуде обично се лоше заврши. Време је људима важно и они желе да знају да га неће губити.
4. Планирајте први састанак.  Први састанак је посебно важан. Уколико је пун енергије, оптимистичан, уколико су људи узбуђени због њега, добро сте почели. Уколико је депресиван и пун негативне енергије, или је само досадан, вероватно се пуно људи неће поново појавити. Иницијативни одбор мора врло пажљиво да припреми први састанак да тај састанак не буде и задњи.
Постоје два стварна ограничења: логистика састанка (где, када, колико дуго, итд.) и садржај састанка.
Постоје бројне могућности за садржај првог састанка. Дневни ред зависи од ваших специфичних потреба  и намера, као и од потреба заједнице, али ћете свакако желети да укључите следеће:
 • Представљање присутних. Свако ко се представља треба да да изјаву ко је, организацију уколико је њен представник, и природу интереса за питање од интереса.
 • Почните са дефинисањем питања  ил проблема око кога се формира коалиција. Ово може да значи да група долази са изјавом о проблему, или може да се иницира даља дискусија, праћена одређивањем мање групе која ће направити нацрт могућег дневног реда
 • Дискутујте структуру коалиције? Које врсте група (комисија, пододбора) ћесе формирати, на којим питањима ће групе бити ангажоване?  Да ли је запошљавање људи разуман циљ, било привремено или стално?
 • Почните са процесом креирања заједничке визије и усаглашавања по питању заједничких вредности о правцу у коме ће се коалиција кретати.  Ово је први корак у правцу развоја изјаве о визији и мисији  која ће одредити коалицију и која ће бити упутство за рад.
 • Дискутујте процедуру за формирање акционог плана. Ово може да има за резултат стварни или прелиминарни акциони план, или може да дође до формирања мањих група да направе нацрт плана или да се успостави процедура да већа група генерише план за одређено време.
 • Дефинишите активности које морају да се реализују пре следећег састанка, као и ко ће их реализовати. Као што је речено раније, важно је да људи први састанак напусте са осећајем да је нешто урађено. Уколико постоје задаци на којима ће се радити и уколико се очекују специфични резултати на следећем састанку, чак иако су ови резултати  само изјаве или прелиминарни планови деловања – чланови коалиције могу да имају осећај да је нешто урађено.
 • Закажите барем следећи састанак. Могуће је већ на првом састанку направити редослед састајања, или заказати само следећи чекајући тренутак када ће се чланство стабилизовати односно док се још неки људи не придруже.
5. Направите накнадну анализу првог састанка. Уколико сте имали успешан први састанак  - то је сјајно. Међутим, посао на изградњи коалиције је тек почео. Прво што треба урадити је да се припреми следећи састанак са добрим одзивом на коме рад може да се настави. Да би сте то урадили направите анализу првог са описом онога што је урађено али и онога што није а могло се. То је процес учења који треба уважавати.
Листа која следи је једна за било кога ко жели да коалиција опстане. То може да буде појединац, иницијативни одбор, или ново тело за управљање коалицијом. Без обзира ко је то неко треба да буде одговоран и да држи отворене очи о општој слици и да води рачуна да се послови обављају. Без неког нивоа координације од било кога није реално очекивати да ће коалиција преживети и успети.
 • Дистрибуирајте записник са првог састанка и подсетник за следећи састанак за оне који су били на њему  а такође им пошаљите позив за нове потенцијалне чланове. Покушајте да проширите своју мрежу што више. Ангажујте оне које сте пропустили први пут.
 • Пратите рад појединаца или организација које су преузеле обавезе на првом састанку. Понудите помоћ, присуствујте састанцима, покушајте да укључите друге људе са релевантним вештинама  и знањима – урадите све што је нужно да будете сигурни да су ови задаци реализовани.
 • Уколико постоје комитети или радне групе покушајте да регрутујете нове чланове за њих. Стварни рад коалиције ће вероватно бити урађен у овим малим радним групама тако да је значајно да имају праве чланове. Уколико знате људе са специфичним знањима онда их ангажујте. Већина људи ће позитивно реаговати ако их питате, посебно уколико су питани зато што вреднујете њихов рад.
 • Наставите са тражењем нових чланова коалиције.
 • Водите рачуна о фундаменталним активностима коалиције који још нису реализовани. Уколико група још није одлучила о структури координационог тела водите рачуна да то не буде стављено на страну и да се на томе ради. Уколико нема рада на акционим плановима морате обезбедити притисак да се то реализује.
6. Следећи кораци. Постоји скуп специфичних активности које треба да се реализују – при чему су неке започете на првом састанку – да би сте били сигурни да се коалиција креће у правом правцу.
 • Прикупљање информација. Да би сте направили акциони план вама је потребно што више информација о проблему око кога сте се окупили и о заједници, уколико је то могуће. Многе организације, посебно оне које се баве дотичним проблемом имају већину информација у својим рукама.
 •  Завршите дефинисање изјаве о визији и мисији коалиције. Ово може да се уради у мањим групама после великог састанка или у већој групи. Важно је да постоји сагласност у речнику и намерама ових изјава, зато што су оне темељи коалиције на које се враћамо стално у току рада коалиције . Свако жели да има осећај власништва над овим изјавама уколико коалиција развије свој идентитет.
 • Комплетирајте акционе планове. Акциони планови коалиције су условљени и структуром коалиције и изјавама о визији и мисији. У пракси коалиције се формирају са осећајем шта треба урадити а њена структура, визија и мисија је прате, односно произилазе из тога.
 • Завршити рад на пројектовању структуре коалиције.  Поново треба рећи да је ово дељени задатак где свако има прилику да да свој допринос. Овде постоји мноштво могућности – од ситуације где коалиција практично нема управљачко тело до ситуација где је успостављена врло прецизна хијерархија. Овде је важно да коалиција има форму коју сви прихватају и са којом могу да живе. Једном када је структура дефинисана још увек постоји потреба да се напише статут и да се на други начин изврши формализација коалиције.
 • Изаберите представнике или координациони одбор. Када је постигнут договор о структури коалиције, време је да чланови изврше избор представника односно координационог(их) одбора.
 • Процените потребу за професионалним особљем. Зависно од опсега радног плана коалиција може да процени да постоји потреба за професионалним особљем – најчешће барем координатора – да би била ефикасна. Уколико има ресурсе коалиција може да ангажује координатора са пуним или скраћеним радним временом. Уколико то није случај (да има средстава) онда на бази те потребе треба да потражи средства. Као додатак директним грантовима коалицији може да се постигне договор да једна или више организација обезбеди ресурсе или запослене  или друге елементе коалиције.
 • Одредите које друге ресурсе – финансијске, материјалне, информационе, итд.  – требате, дефинишите план да их обезбедите и одлучите ко је за то одговоран.
 • Почните са тешким послом одржавања коалиције у току времена.
7. Нека општа упутства да коалиција буде на земљи. Као додатак наведеним елементима постоје и неки општи елементи битни за оснивање коалиције.
 • Комуницирајте, комуницирајте, комуницирајте. Водите рачуна да су линије комуникације унутар коалиције и између коалиција, медија и заједнице  отворене. Отворена комуникација ће обезбедити да се сви осећају укљученим и да свако има неопходне информације да коалиција успе. Добра комуникација са медијима и заједницом ће повећати ваше шансе за публицитетом и подршком  када су вам неопходни.
 • Будите приступачни  и отворени у највећој могућој мери. Радите на стварању коалиције као групе у којој ће се свако у заједници осећати да је добродошао и наставите да позивате људе да вам се придруже после првог састанка. Покушајте да укључите све у коалицији на изради изјаве о визији и мисији, у планирање и у процес доношења најважнијих одлука. Уколико већи број људи осећа коалицију као своје власништво утолико ће се више трудити да постигну циљеве коалиције и мања је вероватноћа да ће мањи конфликти довести до њеног пада.
 • Умрежавајте се. Покушајте да укључите, или барем да информишете, што већи број група у заједници. Омогућите им да сазнању чиме се бавите, позовите их на састанке коалиције (да им направите презентацију, или само да би видели шта се ради), позовите их уколико су заинтересовани, едукујте их у вези питања којима се бави коалиција. Уколико су интересне групе у заједници информисане о вашем раду онда ће бити у већој мери расположене за подршку, а такође ће позитивно говорити о вашем раду другима. Они могу да имају боље везе са доносиоцима одлука од вас и на бази тога могу да вам помогну у раду.
 • Покушајте, најмање у почетку, да изаберете конкретан, достижан циљ. Успех је одличан лепак – достизање неког циља у раним фазама рада може да помогне коалицији да ојача за каснији период ради достизања циљева које је могуће тек после више година.
 • Будите креативни на састанцима
 • Будите реалистични и држите се својих обећања. Уколико нисте сигурни да нешто можете урадити, немојте то обећавати. Уколико сте рекли да ћете нешто урадити  будите сигурни да ће те стварно моћи урадити.
 • Захвалите се чланству  за различитост идеја и веровања. Ваша коалиција је вероватно огледало етничке, полне, религиозне и друге различитости ваше заједнице. Не мора свако да се сложи са оним што коалиција жели и у неким случајевима биће у праву. Учините све што је у вашој моћи да се свачије мишљење узме у обзир и да се различитост искористи као средство за унапређење дискусије и за изградњу консензуса него као средство за поделе.
 • Истичите и награђујте доприносе и славите ваше успехе. Као додатак успеху прослава успеха је добар цемент за везивање  чланства за коалицију.

Ресурси