Нећу да потпишем уговор на латиници - Google+ Posts

Приказивање постова са ознаком туризам. Прикажи све постове
Приказивање постова са ознаком туризам. Прикажи све постове

2014-03-01

СКАНДАЛOЗНО: НАЦИОНАЛНА И ТУРИСТИЧКА БРУКА: Скоро две трећине туристичких организација ради незаконито

Анализом сајтова 109 туристичких организација финансираних из буџета долази се до скандалозног податка да њих 71 (65 %) има незаконит сајт односно не признају уставни поредак Републике Србије.
Наиме, ове туристичке организације, финансиране из буџета локалних самоуправа односно из буџета Републике Србије, на својим званичним сајтовима садржаје представљају јавности искључиво на латиници без могућности да се исти нађе и на ћирилици у складу с чланом 10 Устава Републике Србије и Законом о службеној употреби језика и писма у Републици Србији. Чињеница да 65% посматраних туристичких организација не поштује уставни поредак Републике Србије не може да буде случајно већ је део шире политике пузајуће латинизације да се грађани Србије не досете. Овим су у значајној мери ускраћена права грађана Србије да у сопственој земљи буду обавештавани на службеном језику и службеном писму о раду туристичких организација које они финансирају. 
Још важније је одсуство свести у овим установама да  главну туристичку посету имају од стране гостију из Србије. Латиничним сајтовима су поручили "Добро дошли туристи из Хрватске, Босне и Херцеговине и Црне Горе а ви из Србије марш у своју општину".
Просто је немогуће да надлежна министарства (Министарство привреде и Министарство правде и државне управе) и локалне самоуправе не примете ту чињеницу и да не предузму ни једну меру због кршења закона и уставног поретка. Самим тим то је део ширег плана урушавања уставног поретка Републике Србије уз учешће највиших државних функционера. У сваком случају наведено је део одређене политике коју треба препознати а одговорне у наведеним туристичким организацијама примерено казнити у складу са законима. Такође је неопходна и политичка казна за партије чији челни људи нису препознали урушавање уставног поретка у 65 % туристичких организација финасираних из буџета.
Да су надлежна министарства
(Министарство привреде и Министарство правде и државне управе) и локалне самоуправе хтели да се поштује Устав Републике Србије и Закон о службеној употреби језика и писма могли су да реше проблем једноставним дописом дотичним туристичким организацијама по следећем моделу:
Поштовани господине директоре,

Увидом у сајт Ваше туристичке организације констатовали смо да је он у супротности са чланом 10 Устава Републике Србије и Законом о службеној употреби језика и писма, односно није на ћирилици. Тиме је званичан сајт Ваше туристичке организације незаконит односно рад Ваше туристичке организације је незаконит и стога вам налажемо да хитно исправите наведени недостатак. Имајући у виду да је рад Ваше туристичке организације незаконит обустављају Вам се сви трансфери из буџета док наведени недостатак не отклоните односно Ваш сајт не усагласите са Уставом Републике Србије и Законом о службеној употреби језика и писма. Молимо Вас да нас по отклањању наведених недостака писмено обавестите да би смо наставили са трансферима из буџета  по утврђеној динамици.
Срдачан поздрав,

Министар (или председник општине)
Имајући у виду број запослених и садржаје на сајтовима верујемо да би све било у реду за недељу дана. Под условом да се хоће јер надлежна министарства и локалне самоуправе располажу средствима државне принуде да присиле кориснике буџетских средстава да Устав и законе поштују.
Препуштамо читаоцима да сами додатно анализирају саставе управних и надзорних одбора и њихову политичку припадност и да донесу одговарајуће закључке у светлу предстојећих избора. 
Неопходно је приметити да, пошто је реч о масовној појави,  постоји основана сумња да је реч о корупцији са циљем урушавања уставног поретка Републике Србије.  
Такође је целисходно да се заинтересована јавност обрати надлежним органима у циљу покретања поступка прекршајне и кривичне одговорности због ненаменског трошења буџетских средстава у циљу финансирања незаконитих активности туристичких организација, односно за за финансирање незаконитог сајта који није на службеном језику и писму. 
Уколико је било пропуста у наведеној анализи бићемо захвални за корекцију.
Предлажемо читаоцима да се на адресе епоште туристичких организација обрате надлежнима са захтевом да буду уважавани као грађани односно да сајтови буду на службеном писму - на ћирилици.

Туристичке организације финансиране из буџета (локалних самоуправа и Републике Србије)  који имају сајт искључиво на латиници су:

АДА
info@infoada.org
http://www.infoada.org
АЛЕКСАНДРОВАЦ
office@toa.org.rs
http://www.toa.org.rs
АЛЕКСИНАЦ
otisaleksinac@gmail.com
http://www.otisaleksinac.rs
АПАТИН
office@apatin.org.rs
http://www.apatin.org.rs
АРАНЂЕЛОВАЦ
ar.infocentar@gmail.com, office.toar@gmail.com
http://www.bukovickabanja.rs
БАЧ
turizambac@eunet.rs
http://www.turizambac.com
БАЧКА ТОПОЛА
info@backatopola.org.rs, office@backatopola.org.rs
http://www.backatopola.org.rs
БЕЛА ЦРКВА
toobc@neobee.net, turizambc@gmail.com
http://www.belacrkvato.org/
БОР
info@tobor.rs, tobor030@open.telekom.rs
http://www.tobor.rs
БРУС
toob@open.telekom.rs
http://www.turizamopstinebrus.co.rs
ВАЉЕВО
tovaljevo@open.telekom.rs, visitdivcibare@gmail.com
http://www.divcibare.rs
ВЕЛИКА ПЛАНА
tscvpla@open.telekom.rs
http://www.tscvelikaplana.org
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
info@tovg.org
http://www.tovg.org
ВРЊАЧКА БАЊА
office@vrnjackabanja.co.rs, infocentarvrnjackabanja@yahoo.com
http://www.vrnjackabanja.co.rs
ВРШАЦ
toovrsac013@gmail.com
http://www.to.vrsac.com
ГОЛУБАЦ
togolubac01@gmail.com
http://www.golubac.rs
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
info@togm.org.rs
http://www.togm.org.rs
ДЕСПОТОВАЦ
tsodespotovac@gmail.com
http://www.resava-tourism.rs/
ДИМИТРОВГРАД
todimitrovgrad@ptt.rs, todimitrovgtrad@yahoo.com
http://www.stcdimitrovgrad.rs
ЖАБАЉ
info@zabalj-tourism.org
http://www.zabalj-tourism.org
ЖИТИШТЕ
turistickaz@gmail.com
http://www.zitistetourism.org
ЗАПАДНА СРБИЈА
zapadnasrbija@neobee.net
http://www.zapadnasrbija.org.rs
ЗРЕЊАНИН
office@visitzrenjanin.com
http://www.visitzrenjanin.com
ИВАЊИЦА
tooivanjica@eunet.rs
http://www.ivatourism.org
ИНЂИЈА
turizam@indjija.net
http://www.indjija-tourism.com
ЈАГОДИНА
togjagodina@gmail.com
http://www.togjagodina.autentik.net
КАЊИЖА
turizam@kanjiza.rs
http://www.visitkanjiza.rs
КИКИНДА
turizam@kikinda.org.rs
http://www.kikinda-turizam.rs
КЛАДОВО
tookladovo@gmail.com
http://www.tookladovo.rs
КНИЋ
toknic@ptt.rs, turizam@knic.rs
http://www.knic.turizam.rs
КЊАЖЕВАЦ
toknjazevac@open.telekom.rs
http://www.toknjazevac.org.rs
КОВАЧИЦА
office@took.rs, took.marketing@gmail.com
http://www.took.rs
КОВИН
too@kovin.info
http://www.turizamkovin.rs
КРАГУЈЕВАЦ
info@gtokg.org.rs, tic@gtokg.org.rs
http://www.gtokg.org.rs
КРАЉЕВО
jutok@tron.rs, tokinfo@tron.rs
http://www.jutok.org.rs
КРУПАЊ
touristok@yahoo.com
http://www.krupanj.org.rs
КРУШЕВАЦ
turizamkrusevac@open.telekom.rs
http://www.turizamkrusevac.com
КУЧЕВО
tokucevo@gmail.com
http://www.tokucevo.org
ЛАПОВО
ktcsnlapovo@gmail.com
http://www.ktclapovo.rs
ЉИГ
toolj@ptt.rs
http://www.kosidba.com
МАЈДАНПЕК
office@toom.rs
http://www.toom.rs
МАЛИ ИЂОШ
info@tourism-mi.org.rs, turistickaorganizacija.m.idos@gmail.com
http://www.tourism-mi.org.rs
МИОНИЦА
tomionica@gmail.com, torm@verat.net
http://www.mionica.webs.com
МЛАДЕНОВАЦ
admin@tom.co.rs
http://www.tom.co.rs
НЕГОТИН
toonegotin@gmail.com
http://www.toon.org.rs
НИШ
info@visitnis.com
http://www.visitnis.com
НОВИ БЕЧЕЈ
info@novibecej.travel
http://www.novibecej.travel
НОВИ ПАЗАР
info.tonp@gmail.com
http://www.tonp.rs
ОСЕЧИНА
topodgorina@gmail.com
http://www.topodgorina.com
ОЏАЦИ
turizamodzaci@gmail.com
http://www.turizamodzaci.rs
ПАНЧЕВО
office@pancevo.info
http://www.pancevo.info
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
topetrovacnamlavi@gmail.com
http://topetrovacnamlavi.com
ПОЖАРЕВАЦ
topozarevacinfo@gmail.com
http://www.topozarevac.rs
ПОЖЕГА
topozega@open.telekom.rs
http://www.topoz.org.rs
РУМА
office@rumatourism.com
http://www.rumatourism.com
СЕНТА
info@sentainfo.org
http://www.sentainfo.org
СЈЕНИЦА
info@turizamsjenica.com
http://www.turizamsjenica.com
СМЕДЕРЕВО
turizam@smederevo.org.rs, turizaminfo@smederevo.org.rs
http://www.toosd.com
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
otopalanka@gmail.com, office@turizamsp.org
http://www.turizamsp.org
СОКОБАЊА
otks_sokobanja@beotel.rs, ticsoko@yahoo.com
http://www.sokobanja.rs
СОМБОР
info@visitsombor.org
http://www.visitsombor.org
СРБОБРАН
cst.srbobran@eunet.rs
http://www.cst.org.rs
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
turistorgsm@yahoo.com
http://www.tosmomi.rs
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
info@karlovci.org.rs
http://www.karlovci.org.rs
СУБОТИЦА
info@visitsubotica.rs, info@palic.rs
http://www.visitsubotica.rs
ТЕМЕРИН
temturorg@hotmail.com
http://www.temerintourism.org.rs
ТОПОЛА
info@topolaoplenac.org.rs
http://www.topolaoplenac.org.rs
ТУТИН http://www.turizam.tutin.rs
УЖИЦЕ
toursoffice@open.telekom.rs, tours@open.telekom.rs
http://www.turizamuzica.org.rs
ЧАЧАК
toc@ptt.rs
http://www.turizamcacak.org.rs
ШАБАЦ
infosabacturizam@gmail.com, tossabac@gmail.com
http://www.sabacturizam.org

Поред ових примера лоше праксе који говоре о драматичном урушавању туризма у Србији и које треба хитно решити треба похвалити оне које поштују уставни поредак Републике Србије са становишта поштовања члана 10 Устава Републике Србије и Закона о службеној употреби језика и писма а то су:

АРИЉЕ ticarilje@gmail.com, tooarilje@gmail.com http://www.arilje.org.rs  
БАБУШНИЦА tobabusnica@gmail.com http://www.babusnica.rs
БАЈИНА БАШТА turizam@taradrina.com http://www.taradrina.com
БАЧКА ПАЛАНКА direktor@toobap.rs http://www.toobap.rs
БЕОГРАД office@tob.co.rs, bginfo.knezmihailova@tob.co.rs http://www.travel-belgrade.com
БОГАТИЋ turist.bogatic@gmail.com http://www.bogatic-tourism.com
БОЈНИК turizam@bojnik.org.rs http://turizam.bojnik.rs
ВЛАДИЧИН ХАН turisticka@vladicinhan.org.rs, centarkulturevhan@gmail.com http://www.vladicinhan.org.rs
ВОЈВОДИНА office@vojvodinaonline.com http://www.vojvodinaonline.com
ВРБАС marija.zlatovic@turizamvrbas.com http://www.turizamvrbas.com
ЗЕМУН turist@zemun.rs http://www.tczemun.rs
ИРИГ tur.orgirig@open.telekom.rs http://www.turorgirig.org.rs
КОСЈЕРИЋ direktor@odmorukosjericu.rs, officer@odmorukosjericu.rs http://www.odmorukosjericu.rs
КОЦЕЉЕВА turizam@koceljeva.gov.rs http://www.koceljeva.gov.rs
ЛАЗАРЕВАЦ tol@lazarevac.rs http://www.lazarevac.rs
ЛЕБАНЕ tolebane@gmail.com http://www.lebaneculture.com
ЛОЗНИЦА togloznice@gmail.com http://www.togl.rs
ЉУБОВИЈА office@tolj.rs, sgtool@gmail.com http://www.tolj.rs
МАЛИ ЗВОРНИК turorg@open.telekom.rs http://www.tomz.org.rs
МАЛО ЦРНИЋЕ office@toomc.org http://www.toomc.org
МЕДВЕЂА office@tomedvedja.org.rs http://www.tomedvedja.org.rs
НОВА ВАРОШ - ЗЛАТАР tozlatar@verat.net, tsczlatar@novavaros.rs http://www.zlatar.org.rs
НОВИ САД tons@turizamns.rs http://www.novisad.travel
ПАРАЋИН toparacin@gmail.com http://www.toparacin.org
ПИРОТ to010@open.telekom.rs http://www.topirot.com
ПРИЈЕПОЉЕ toprijepolje@gmail.com http://www.turizamprijepolje.org.rs
ПРОКУПЉЕ topkoffice@open.telekom.rs http://www.topk.rs
РАЧА office@tor.rs http://www.tor.rs
РАШКА office@raska-turizam.rs http://www.raska-turizam.rs
РЕКОВАЦ turist.orgrk@gmail.com http://www.rekovac.rs
СВРЉИГ kcsvrljig@sezampro.rs http://www.kcsvrljig.rs
Туристичка организација Србије office@serbia.travel http://www.tos.rs/
СТАРА ПАЗОВА http://www.starapazova.eu
СУРДУЛИЦА info@surdulica.org http://www.tosurdulica.org
ТИТЕЛ info@titelskibreg.com http://www.titelskibreg.com
ТРСТЕНИК info@turizamtrstenik.rs http://www.turizamtrstenik.rs
ЧАЈЕТИНА - ЗЛАТИБОР zlatibor@zlatibor.org.rs, info@zlatibor.org.rs http://www.zlatibor.org.rs
ШИД tourismsid@gmail.com http://www.tourismsid.rs

 Због немогућности да се приступи сајту у тренутку истраживања следећи сајтови нису разматрани

БАТОЧИНА http://www.kcbatocina.rs
СВИЛАЈНАЦ http://www.svilajnac.com
БЕЧЕЈ http://www.tobecej.com
БЕЛА ПАЛАНКА http://www.tobelapalanka.org.rs
ЋУПРИЈА http://www.tocuprija.com
КУРШУМЛИЈА http://www.tokursumlija.rs
ЗАЈЕЧАР http://www.toozajecar.co.rs
ПРИБОЈ http://www.topriboj.rs
СЕЧАЊ http://www.tosecanj.rs
ВРАЊЕ http://www.tovranje.org.rs
АЛИБУНАР http://www.turistalibunar.co.rs
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ http://www.turizambackipetrovac.com
ЛУЧАНИ http://www.turizamdragacevo.rs
ЛАЈКОВАЦ http://www.turizamlakovac.org
ЛЕСКОВАЦ http://www.visitleskovac.com