Нећу да потпишем уговор на латиници - Google+ Posts

Приказивање постова са ознаком језичка полиција. Прикажи све постове
Приказивање постова са ознаком језичка полиција. Прикажи све постове

2014-03-22

Језичка патрола - иницијатива за организовањем грађанских патрола за контролу поштовања употребе службеног језика и службеног писма (ћирилице) у Србији

Ових дана су националне мањине у Србији покренуле иницијативу да се покрену "језичке патроле" ради утврђивања у којој мери се остварују законом гарантована права везана за коришћење националног језика и писма у Србији.
Редакција блога "Нећу да потпишем уговор на латиници" поздравља ову иницијативу и сматра да слично треба урадити и по питању српског језика и ћириличног писма. Стање је толико тешко да сматрамо да су Срби који желе да поштују закон и да комуницирају на српском језику и ћириличном писму дискриминисани, односно угрожена су њихова елементарна људска права у Србији. Стиче се утисак да се непоштовање устава и закона награђује и да званични државни органи подржавају и подстичу урушавање уставног поретка Републике Србије.
Стога предлажемо свим грађанима и удружењима Србије којима је стало до српског језика и српског писма ћирилице да организују грађанске патроле за контролу поштовања члана 10 Устава Републике Србије и Закона о употреби службеног језика и писма у Републици Србији.
Сваки грађанин може да прогласи себе чланом језичке патроле и да учини видљивим непоштовање уставног поретка Републике Србије крајње једноставно. 
Посетите установу (предшколска установа, основна и средња школа, факултет, институт, дом здравља, болница), институцију или јавно предузеће (ту спадају и комунална предузећа која су приватизована јер је реч о пренетим овлашћењима) и утврдите чињенично стање:
  • Да ли је назив фирме на ћирилици?
  • Да ли су натписи у просторијама на ћирилици?
  • Да ли су на огласној табли  обавештења и други натписи на ћирилици?
  • Да ли су обрасци, обавештења, уговори и слично на ћирилици?
  • Да ли су натписи на службеним просторијама на ћирилици?
  • Да ли им је сајт на ћирилици?
  • итд.
Ако нису задовољени наведени захтеви имамо случај установе, институције или јавног предузећа које  не поштује уставни поредак Републике Србије и које се руга успомени на претке који нам Србију оставише.
Најмање што можемо урадити је да фотографишемо наведено противуставно и противзаконито понашање и да разгласимо да је та и та установа, институција или јавно предузеће против уставног поретка Републике Србије и да се стиди предака.
Речено важи и за пројекте који су финансирани из буџета Републике Србије или локалне самоуправе. Као корисници буџетских средстава морају да на плакатима, флајерима, блоговима, сајтовима и у другим писаним документима користе ћирилицу јер у противном имамо да се из буџета финансира противуставна и противзаконита активност. Такође је целисходно проверити да ли су надлежни органи буџетске контроле утрошених средстава прихватили извештаје о реализованим пројектима који су у реализацији користили латиницу. По закону орган буџетске контроле не сме да прихвати извештај о реализацији пројекта који је као службено писмо користио латиницу и тада мора да тражи повраћај буџетских средстава.
Редакција овог блога је направиле посебан блог "Језичка патрола" у циљу истицања примера лоше праксе (стуб срама). Поруке у виду електронске поште можете слати на адресу palankaonline.patrola@blogger.com. После прегледа оне ће бити публиковане. Пожељно је да дате коментар којим ближе одређујете локацију, назив грешника (установе, институције, јавног предузећа), по могућству име и презиме директора, телефон, адресу е-поште и веб сајт. Такође је пожељан и ваш коментар. Нормално текстови треба да буду на ћирилици. Једини изузетак су поруке добијене са мобилног телефона.
Планирамо да покренемо иницијативу обраћања оснивачима грешника (установама, институцијама, јавним предузећим) (локалним самоуправама, Скупштини Србије и АП, итд.) да због незаконитог рада хитно обуставе финасирање таквих организација због незаконитог рада.
Очекујемо вашу подршку у наведеној иницијативи.