Нећу да потпишем уговор на латиници - Google+ Posts

Приказивање постова са ознаком јавно предузеће. Прикажи све постове
Приказивање постова са ознаком јавно предузеће. Прикажи све постове

2014-12-07

СКАНДАЛОЗНО: Јавно предузеће "Скијалишта Србије" енергично се супротставља правном поретку Републике Србије одустајањем од употребе службеног писма

Сарадник блога "Нећу да потпишем уговор на латиници" нас је обавестио да се Јавно предузеће „Скијалишта Србије“ (са адресом Милутина Миланковића 9, 11070 Нови Београд, Матични број: 20183390, ПИБ: 104521515, Епошта: generalni.direktor@skijalistasrbije.rs, Веб сајт: http://www.skijalistasrbije.rs)  чији је оснивач Влада Републике Србије енергично супротставило правном поретку Републике Србије тиме што не поштује Устав Републике Србије и Закон о употреби службеног језика и писма. 
Наиме. Званичан сајт ЈП „Скијалишта Србије“ је искључиво на латиници чиме је прекршен члан 10 Устава Републике Србије и Закон о употреби службеног језика и писма. 
Језик и писмо јавних предузећа је прописано Законом о службеној употреби језика и писма јер према члану 2. Закона о службеној употреби језика и писма (даље ЗСУЈП) (видети линк ка пречишћеном тексту Закона).
Службеном употребом језика и писама, у смислу овог закона, сматра се употреба језика и писама у раду: 
 • државних органа, 
 • органа аутономних покрајина, 
 • градова и општина (у даљем тексту: органи), 
 • установа, 
 • предузећа и других организација кад врше јавна овлашћења (у даљем тексту: организације које врше јавна овлашћења).
Службеном употребом језика и писама, у смислу овог закона, сматра се и употреба језика и писама у раду 
 • јавних предузећа и 
 • јавних служби, као и 
 • у раду других организација кад врше послове утврђене овим законом.
Овим чином ЈП „Скијалишта Србије“ одлучило је да  промовише вредности ЛОШЕ УПРАВЕ јер не примењивање позитивних правних прописа обесмишљава њихово постојање и улогу и одлика је ЛОШЕ УПРАВЕ.
Овим је ово јавно предузеће одлучило да дискриминише грађане по основу употребе писма јер ниво коришћења латинице односно некоришћења ћирилице у јавном предузећу које обавља делатност од општег интереса (члан 1 став 1. Закона о јавним предузећима) задовољава критеријуме да кажемо да су грађани који говоре српски језик и пишу ћириличним писмом непосредно и посредно дискриминисани, да су повређена начела једнаких права и обавеза, да постоји удруживање ради вршења дискриминације, а такође имамо и елементе понижавајућег поступања према грађанима који говоре српски језик и користе ћирилицу (видети Закон о забрани дискриминације).
Такође оправдано можемо тврдити да је ЈП „Скијалишта Србије“ одлучила да изазове и подстакне неравноправности по основу националне, расне и верске припадности (православци скоро искључиво пишу ћирилицом) и језика (већина Срба говори српски језик и пише ћирилицом).
Сваки грађанин у Републици Србији који говори српски језик и пише ћирилицом је систематски дискриминисан доминантним или, у овом случају   искључивим, коришћењем латинице.
Имајући у виду речено поставља се питање законитости рада овог јавног предузећа.
Овом приликом истичемо менаџмент који је поносно одлучио да не поштује правни поредак Републике Србије и да посвећено дискриминише грађане Републике Србије:

Надзорни одбор

Председник Надзорног одбора

Чланови Надзорног одбора

 • Огњен Цвјетићанин
 • Слободан Унковић
 • Дарко Јовановић
 • Дејан Кијановић

Менаџмент

В.д. директора

Заменик директора

 • Милена Цветковић

Шеф кабинета директора

 • Ива Ивкић

Директор Сектора за финансијске и комерцијалне послове

 • Мира Вујичић

Директор Сектора за правне и техничке послове

 • Драгана Јаначковић Ћупић

Корисне адресе:

Остале контакт подаци ЈП "Скијалишта Србије":

Информације: +381(11) 222-39-86
Кабинет директора:  +381(11) 311-79-01
фаx: +381(11)311-90-30

Копаоник, Ски центар "Копаоник"

 • тел: + 381(36)5471-203 (инфо жичаре),
 • тел: + 381(36)5471-203, 5471-211 (инфо ски пас),
 • фаx: + 381(36)5471-204

Златибор, Ски центар "Торник"

 • тел: + 381(31)315-0004
 • тел: + 381(31)315-0005

Стара Планина, Ски центар "Стара Планина"

Слободан приступ информацијама од јавног значаја

Позивамо грађане да се обрате дотичном јавном предузећу а такође и Влади Републике Србије и да их позову да се поштују закони и Устав Републике Србије и да престану са дискриминацијом грађана Републике Србије  по основу употребе писма.
Такође позивамо грађане које имају сличне примере злоупотребе Устава Републике Србије и Закона о употреби службеног језика и писма (здравствене установе, установе културе, образовне установе - основне и средње школе и факултети, јавна предузећа, комунална предузећа, итд.) да нам се обрате мејлом на адресу necuugovornalatinici@palankaonline.info. После анонимизације садржаја исти ће бити искоришћени за прилоге на блогу.

Корисни линкови: