Нећу да потпишем уговор на латиници - Google+ Posts

Приказивање постова са ознаком 2014. Прикажи све постове
Приказивање постова са ознаком 2014. Прикажи све постове

2014-11-06

СКАНДАЛОЗНО: Јавни бележници и извршитељи не признају правни поредак Републике Србије

Ових дана смо сведоци протеста адвоката због законских иновација Републике Србије (на наговор ментора из Програма за правне и правосудне реформе) које су значајно утицале на квалитет и цену правних услуга (по нашем мишљењу на горе и не у корист грађана Србије), на правну сигурност (опет на горе)  и на могућност да адвокати раде свој посао за који су школовани (одузимањем посла адвокатима који су они одувек радили). Не улазећи у саму суштину спора Министарства правде Републике Србије и Адвокатске коморе као грађани смо запањени да Министарство правде не примећује незаконитост јавног представљања Коморе јавних бележника јер је званична презентација Коморе јавних бележника (чија се веб адреса  http://beleznik.org налази на сајту Министарства)  искључиво на латиници а познато је да јавни бележници врше поверено јавно овлашћење и стога су у обавези да користе службени језик и службено писмо односно српски језик и ћирилично писмо према Закону о употреби службеног језик и писма у Републици Србији (видети линк ка пречишћеном тексту Закона) односно 2. члан наведеног закона гласи:
Службеном употребом језика и писама, у смислу овог закона, сматра се употреба језика и писама у раду: 
 • државних органа, 
 • органа аутономних покрајина, 
 • градова и општина (у даљем тексту: органи), 
 • установа, 
 • предузећа и других организација кад врше јавна овлашћења (у даљем тексту: организације које врше јавна овлашћења).
Службеном употребом језика и писама, у смислу овог закона, сматра се и употреба језика и писама у раду 
 • јавних предузећа и 
 • јавних служби, као и 
 • у раду других организација кад врше послове утврђене овим законом.
Запањујуће је и да је прекршен члан 179. Закона о јавним бележницима који каже
Члан 179.
У року од 15 дана од дана именовања првих 100 јавних бележника одржаће се оснивачка скупштина Коморе.
Оснивачку скупштину Коморе сазива и њоме руководи најстарији јавни бележник.
У року од 90 дана од дана одржавања оснивачке скупштине, Комора ће изабрати органе Коморе и донети подзаконске акте предвиђене овим законом.
Јавнобележничка комора Србије је основана 15.8.2014. и у том тренутку је било мање од 100 регистрованих јавних бележника према сајту Министарства правде. (Видети решење Агенције за привредне регистре БУ 6448/2014 од 18.8.2014. за Јавнобележничку комору Србије која је регистрована под матичним бројем 28151667 и ПИБ-ом 108635755).
Да ли је Комора јавних бележника изнад Устава и закона Републике Србије?
Запањујуће је да ова ситуација није изолован случај јер  је сајт Коморе извршитеља исто на латиници мада због повереног јавног овлашћења мора да буде на службеном језику и писму односно на српском језику и ћириличном писму. 
Да ли је Комора извршитеља изнад Устава и закона Републике Србије?
 Охрабрујуће је да Адвокатска комора Србије још увек има верзију сајта на ћирилици али званични сајт протеста адвоката је на латиници са појединим текстовима на ћирилици. Ови примери говоре да се правни систем Републике Србије убрзано урушава уз подршку Министарства правде Републике Србије које не реагује из само њима знаних разлога.
Посебан бисер је да је на сајту Министарства употребљен термин "Комора јавних бележника" а пун правни назив је "Јавнобележничка комора Србије".
Трагови ко стоји иза реченог непоштовања правног поретка у Србији се налази на сајтовима наведених комора јер оне поносно наводе своје менторе а то су финансијери програма под називом "Програм за правне и правосудне реформе". Програм је подржан од стране организације под називом Немачка сарадња и Европске уније. Чланове овог тима можемо упознати преко података са линка. Има смисла обратити им се са протестом због подривања правног поретка Србије реализацијом наведеног Програма.

Корисни линкови:


2014-11-04

СКАНДАЛОЗНО: ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд" (ГСП) систематски у тишини укида ћирилицу

Пратилац овог блога Ненад Стевановић нас је обавестио о организованој кампањи затирања ћирилице из ГСП. Наиме, Ненад Стевановић је приметио да се после увођења обавештења о станицама у возилима ГСП обавештења на ћирилици напрасно нестала. Упутивши писмо са протестом добио је одговор који говори да у ГСП раде некомпетентни људи јер тврде да не постоје законске сметње да натписи у возилима буду само на латиници. Ово је нетачно јер је према 2. члану Закону о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88 од 24. новембра 2011.) градски и приградски превоз путника комунална делатност.

Цитирамо 2. члан наведеног Закона
Члан 2.
Комуналне делатности у смислу овог закона су делатности пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица код којих је јединица локалне самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, као и надзор над њиховим вршењем.
Комуналне делатности су делатности од општег интереса.
Комуналне делатности су:
1) снабдевање водом за пиће;
2) пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;
3) производња и дистрибуција топлотне енергије;
4) управљање комуналним отпадом;
5) градски и приградски превоз путника;
6) управљање гробљима и погребне услуге;
7) управљање јавним паркиралиштима;
8) обезбеђивање јавног осветљења;
9) управљање пијацама;
10) одржавање улица и путева;
11) одржавање чистоће на површинама јавне намене;
12) одржавање јавних зелених површина;
13) димничарске услуге;
14) делатност зоохигијене.
Комуналне делатности из става 3. тач. 1) до 4) овог члана су делатности од општег економског интереса у смислу прописа о заштити потрошача.
Скупштина јединице локалне самоуправе може као комуналне одредити и друге делатности од локалног интереса и прописати услове њиховог обављања, у складу са ставом 1. овог члана.
Комуналне делатности  су у надлежности локалних самоуправа и организације које их врше имају поверено јавно овлашћење. А језик и писмо организација које врше поверено јавно овлашћење је прописано Законом о службеној употреби језика и писма јер према члану 2. Закона о службеној употреби језика и писма (даље ЗСУЈП) (видети линк ка пречишћеном тексту Закона).
Службеном употребом језика и писама, у смислу овог закона, сматра се употреба језика и писама у раду: 
 • државних органа, 
 • органа аутономних покрајина, 
 • градова и општина (у даљем тексту: органи), 
 • установа, 
 • предузећа и других организација кад врше јавна овлашћења (у даљем тексту: организације које врше јавна овлашћења).
Службеном употребом језика и писама, у смислу овог закона, сматра се и употреба језика и писама у раду 
 • јавних предузећа и 
 • јавних служби, као и 
 • у раду других организација кад врше послове утврђене овим законом.
Другим речима ГСП је у обавези да поштује Закон о службеној употреби језика и писма и да сви натписи и документација везана за вршење услуге градског и приградског превоза МОРА да буде на ћирилици. У супротном обавештења и натписи као да нису ни постављени и немају правно дејство јер су незаконити (нису на службеном писму).
Пошто су органи власти локалне самоуправе надлежне за надзор над законитости рада предузећа коме је поверено јавно овлашћење очигледно надлежни орган не ради свој посао односно прикрива незаконит рад комуналног предузећа. 
Питамо се:
Да ли ће неко одговарати због незаконитости у раду Града Београда због непоштовања закона од стране комуналног предузећа коме су поверена јавна овлашћења?
Али да не би смо дужили ево преписке Ненада Стевановића са подршком корисницима ГСП-а

Допис Ненада Стевановића

Поштовани,
не знам да ли се обраћам на праву адресу,али бих изнео један проблем.
(Ако сам погрешио у обраћању,молио бих да ме упутите на праву адресу)!
Овим путем бих вас најлепше замолио,у своје,а и у име свих нас који сматрамо да су нам угрожена основна права да пренесете коме треба питање у вези проблема којег сам,верујем не само ја,приметио у последње време у возилима гсп-а,а тиче се коришћења или боље речено,не коришћења ћириличног писма,званичног писма Републике Србије!
Наиме,по међународним стандардима УН ISO 639-2 (B), ISO/FDIS 12190, ISO/FDIS 12199?!“. латиница је хрватско писмо (без обзира шта смо учили у школама),тако да је по моме скромном мишљењу скандалозно да у земљи у којој живимо пишемо туђим писмом и при том учествујемо у затирању својих највећих вековних вредности и идентитета!!!
Ако је циљ био да обавештења читају и странци,са примедбом да је њима подједнако неразумљива и ћирилица и хрватска латиница (абецеда),онда су обавештења,просто могла бити написана ћирилицом и алфабетом!
До пре неки дан су у појединим аутобусима гсп-а обавештења била уредно написана и ћириличним писмом (уз претпоставку да је то зависило од самог возача),али су увођењем обавештења о станицама на којима се возило налази,ћирилица напрасно нестала!?
Не верујем да промена писма захтева неки велики труд,јер живимо у време компјутера и модерне технолигије,али би у најбољем случају требало,када већ латинизација влада Србијом,додати и ћирилична обавештења уз хрватска!
У питању је,не само уставно већ и морално начело!
Хвала на разумевању (или неразумевању).

Ваш Ненад Стевановић

Одговор на допис

Poštovani gospodine Stevanović,
Ne postoje nikakve zakonske smetnje da natpisi u vozilima javnog prevoza budu na latinici. Razlozi zbog kojeg se koristi latinično pismo su iz praktičnih razloga, prvo zato što je strancima mnogo lakše da koriste javni prevoz u Beogradu a drugi je što je praksa da se za softvere koristi latinično pismo što je i slučaj kod validatora u vozilu. Jezik koji se koristi je srpski a ne hrvatski.
Srdačan pozdrav,
Извршили смо "ћирилизацију" одговора
Поштовани господине Стевановић,
Не постоје никакве законске сметње да натписи у возилима јавног превоза буду на латиници. Разлози због којег се користи латинично писмо су из практичних разлога, прво зато што је странцима много лакше да користе јавни превоз у Београду а други је што је пракса да се за софтвере користи латинично писмо што је и случај код валидатора у возилу. Језик који се користи је српски а не хрватски.
Срдачан поздрав,

Одговор Ненада Стевановићана дипис ГСП-а

Очигледно да се нисмо разумели. Српски језик и српско писмо немају везе јадно са другим,ако се пише латиницом,јер су нас очигледно погрешно учили,почев од 1915,па преко 1945.и све до дана данашњег,али не бих да улазим у полемику са вама око проблема који су наметнути са стране И не желим да полемишем шта је Вук Караџић мислио и хтео,јер је беспреметно, с обзиром на ваш одговор Ја само желим,пошто знам да постоје могућности и нико жив не може да ме убеди у супротно,јер сам видео да може да поред,већ исписаних обавештења,додате и ћирилична обавештења како би била заштићена и моја,уставом загарантована права. Да не помињем да сам већ написао да је странцима ''наша'' латиница нејасна као и ћирилица и да су абецеда и алфабет два различита појма. То што Ви не желите да учините мали труд у очувању највреднијег што имамо је већ ваш проблем,који ћу,а једва чекам првом приликом,преко разних удружења,изнети у јавност ...И хвала Вам што сте ми помогли у тој одлуци.
П.С. Никада ми неће бити јасно због чега су људи у овој несрећној земљи спремни да на свакакве могуће начине бране све што је туђе,а да не желе да ураде једноставну ствар у очувању идентитета?Контакти у вези додатних информација о градском и приградском превозу у надлежности ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд" су путем електронске поште на адреси office@gsp.co.rs и путем телефона 011/366-4047.
Кориснички сервис БусПлуса је путем телефона на 011/7-155-155 и путем електронске поште info@busplus.rs

2014-07-02

ХИТНО (рок је 3. јул): Јавна расправа поводом Нацрта документа „Смернице за израду веб презентација органа државне управе и јединица локалне самоуправе в 5.0“

У току је јавна расправа поводом Нацрта документа „Смернице за израду веб презентација органа државне управе и јединица локалне самоуправе в 5.0. Данас смо сазнали за исту и текст са сајта еУправа гласи.
У поступку усаглашавања припремљеног текста Нацрта документа “Смернице за израду веб презентација органа државне управе и јединица локалне самоуправе в 5.0“, Дирекција за електронску управу, орган у саставу Министарства државне управе и локалне самоуправе спроводи јавну расправу у периоду од 18.06. до 03.07.2014. године.
Нацрт документа који је предмет јавне расправе је израдила Радна група у чијем саставу су, поред представника Министарства и Дирекције, учествовали представници Министарства унутрашњих послова, Министарства одбране, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Управе за заједничке послове републичких органа и Министарства правде.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се електронским путем на имејл адресу snezana.raicevic@deu.gov.rs на националном Порталу еУправа, факсом на број телефона +381 11 3341 885 или поштом Дирекција за електронску управу - Министарство државне управе и локалне самоуправе, Дечанска 8а, Београд.
Централну јавну расправу на Нацрт документа “Смернице за израду веб презентација органа државне управе и јединица локалне самоуправе в 5.0“, организоваће Дирекција за електронску управу, орган у саставу Министарства државне управе и локалне самоуправе, у форми округлог стола, који ће се одржати 03. јула 2014. године са почетком у 10:30 часова, Палата Србија у Београду, сала „Београд“, улица Булевар Михајла Пупина 2 – централни улаз. 
Пријаве слати на имејл адресу: smernice@deu.gov.rs 
На скупу ће као суорганизатор Едукациони центар уз подршку USAID-а, Института за одрживе заједнице и Националног демократског института, представити „Истраживања о трошковима и уштедама које настају коришћењем централизованих решења“ и „Истраживање потреба локалних самоуправа и организација цивилног друштва о развоју нових еУслуга“.
Имајући у виду предложена решења један читалац предлаже следеће прецизирање члана 3.3.  Језик и писмо веб презентације. Предлажемо да што већи број заступника ћирилице пошаље свој коментар на наведену адресу (епошта: snezana.raicevic@deu.gov.rs) јер то може помоћи значајном побољшању наведеног текста
Текст предлога коментара гласи:


Дирекција за електронску управу - Министарство државне управе и локалне самоуправе
Дечанска 8а,
11000 Београд.
Факс: +381 11 3341 885
Е-поштаsnezana.raicevic@deu.gov.rs

Предмет: Коментари на јавно објављени Нацрт документа „Смернице за израду веб презентација органа државне управе и јединица локалне самоуправе в 5.0“


Поштовани,

На основу јавно објављеног позива на Вашем сајту, достављамо  Вам благовремен коментар на објављени Нацрта документа „Смернице за израду веб презентација органа државне управе и јединица локалне самоуправе в 5.0“

Образложење предложених измена.

1. Предлози измена текста Нацрта
Предлажемо следеће измене у поглављу 3.3. Језик и писмо веб презентације
Интернет презентације органа државне управе и јединица локалне самоуправе мора да буду на српском језику и на ћириличком писму.
Интернет презентације могу да имају подршку за више алфабета (ћирилично за српски језик а остала према језицима, са могућношћу избора). Српска верзија интернет презентације и на осталим језицима треба да су идентичног садржаја.
Интернет презентације органа државне управе и јединица локалне самоуправе могу се израдити и на језику националних мањина у складу са језицима који су у службеној употреби на територији која обухвата седиште органа, уколико се располаже техничким и финансијским средствима за објављивање и редовно ажурирање ових верзија веб презентација.
Препоручује се да презентација поседује и верзију на најмање једном страном језику. Наиме, веб презентација израђена на страном језику треба да буде идентична интернет презентацији израђеној на српском језику, али може да садржи делове који су прилагођени потребама корисника са другог говорног подручја.
Претрага на презентацији по кључним речима треба да буде омогућена на језику и писму верзије интернет презентације на којој се посетилац у том тренутку налази.
Обавеза је да се сав садржај презентације уноси на ћириличном алфабету, а да се омогући транслитеризација и генерисање на другим језицима. На тај начин ће се избећи неразумевање страних речи написаних у оригиналу, нпр. на енглеском, француском, руском или кинеском језику, као и недоследности у погледу идентичности садржаја на оба алфабета.
   
 2. Образложење предложених измена
Први разлог предложених измена је доследно усаглашавање са чланом 10. Устава Републике Србије којим је уређено да је у службеној употреби у Србији српски језик и ћирилично писмо. Наведеним изменама доследно се уставна норма уграђује у Нацрт тако да се избегава двосмисленост тумачења. Наведеним изменама се доследно поштује и Закон о службеној употреби језика и писма.
Латиница (Гајева  латиница, гајевица) је ортографски хрватска  латиница и по међународном стандарду  ISO 12199 (Alphabetical ordering of multilingual terminological and lexicographical data represented in the Latin alphabet ) међу језицима који користе латинична слова не наводи се српски језик. Пошто је Хрватска регистровала хрватски језик својом латиницом (која се и даље неслужбено користи у Србији у правно необавезујућим, неслужбеним, ситуацијама), све што се напише на таквој гајевој латиници се књижи као хрватска културна баштина. Ушавши ове године у Европску унију Хрватска  је тамо регистровала свој језик и писмо на основу члана 12 Устава Хрватске. У информационим технологијама по међународној пракси, језици се означавају само по њиховом називу, јер ту важи правило један језик – једно писмо. И тако све што се постави у електронској форми на латиници (хрватској) у свету информационих технологија се такође третира да је написано на хрватском језику, а само што је написано  на ћирилици (српској) сматра се да је написано српским језиком. Из тих разлога тек се предложеним изменама Нацрта пружа пуна подршка српским произвођачима и српској индустрији да буду препознатљиви у свету.
Разлог за предлог измене је и препорука Заштитника грађана Републике Србије (дел.бр.  21306    датум 7. 11. 2011. Заштиник грађана Републике Србије) која се може наћи на адреси http://www.ombudsman.rs/attachments/1558_CIRILICA%20(2).doc и којом се
УТВРЂУЈЕ
Закон о службеној употреби језика и писама (у даљем тексту: Закон) не обезбеђује све потребне начине и мере за остваривање Уставом утврђене обавезе на службену употребу српског језика и ћириличког писма  у органима, односно организацијама које врше јавна овлашћења. 
Надзор над применом Закона и остваривањем обавезе државних органа да у раду примењују службену употребу српског језика и ћириличког писма у надлежности је министарстава, која не располажу потребним капацитетима за остваривање ове надлежности.
Законом о службеној употреби језика и писама нису прописане казнене мере ако орган, односно организација која врши јавна овлашћења не примењује и не спроводи службену употребу српског језика и ћириличког писма у складу са Законом.
С обзиром на утврђено, Заштитник грађана упућујe Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу

ПРЕПОРУКУ
Како би се остварила доследна примена Закона, а у циљу остваривања обавезе органа, односно организација које врше јавна овлашћења у примени службене употребе српског језика и ћириличког писма, потребно је да се обезбеди:
- Делотворно вршење надзора над применом Закона;
- Потребне мере које ће се примењивати према органу односно организацији која врши јавна овлашћења ако не поступа у складу са одредбама Закона, којима је регулисана службена употреба српског језика  и ћириличког писма.
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу обавестиће Заштитника грађана, у складу са чланом 31. ставом 3. Закона о Заштитнику грађана, о предузетим мерама неопходним за спровођење препоруке најкасније у року од 60 дана, односно о разлозима због којих, евентуално, није поступио по препоруци.


С поштовањем,