Нећу да потпишем уговор на латиници - Google+ Posts

Приказивање постова са ознаком стратешки оквир. Прикажи све постове
Приказивање постова са ознаком стратешки оквир. Прикажи све постове

2015-01-02

Прилози стратешком оквиру борбе за јавну употребу ћирилице у СрбијиУ овом прилогу учињен је покушај да се направи стратешки оквир борбе за очување српске ћирилице у јавној употреби на бази анализе бројних иницијатива које су јавно доступне преко интернета. 
Идентификована је визија (далеки циљ коме тежимо), мисија (разлог постојања група, удружења и мрежа присталица коришћења ћирилице у јавној употреби) и пет стратешких циљева група, удружења и мрежа присталица коришћења ћирилице у јавној употреби.
Такође су идентификоване и компоненте мисије, вредности и принципи рада група, удружења и мрежа присталица коришћења ћирилице у јавној употреби.
Свесни смо да стратешки оквир
борбе за очување српске ћирилице у јавној употреби може и другачије да се изрази и да постоји простор за његово побољшање  и из тог разлога га дајемо на увид јавности у жељи да се покрене дијалог који ће за последицу имати унапређени стратешки оквир. На бази стратешког оквира борбе за јавну употребу ћирилице могуће је направити један или више акционих планова деловања група, удружења и мрежа присталица коришћења ћирилице у јавној употреби.

Коришћење овог прилога је дозвољено свим појединцима, групама, удружењима и организацијама које сматрају да су овде изнети ставови целисходни.
Свака сугестија је добродошла.
Редакција блога 

Визија (далеки циљ)


У Србији се у јавној употреби доследно користи ћирилица.

Мисија (разлог постојања група, удружења и мрежа присталица коришћења ћирилице у јавној употреби)


Стварање услова за доследно коришћење ћирилице у јавној употреби у циљу очувања и афирмације националног и културног идентитета Србије као подршка развоју демократских вредности и основних људских права, очувању материјалне и нематеријалне културне баштине и локалном и регионалном одрживом развоју.

Компоненте мисије група, удружења и мрежа присталица коришћења ћирилице у јавној употреби

1.стварање вредности за друштво и појединца

2.чување, неговање и промоција националног, регионалног и локалног идентитета и културе

3. промоција вредности цивилног друштва и демократије

4. поштовање различитости и подстицање толеранције

5. промоција знања, помоћ у образовању, учењу и стицању нових вештина

6.  подршка развоју културе на локалном и регионалном нивоу

7. подстицање креативности и иновативности

8. подстицање предузетништва и позитивних утицаја на привредна кретања

9. промоција медијске културе и писмености и учешће у њиховом унапређивању

Вредности група, удружења и мрежа присталица коришћења ћирилице у јавној употреби

Универзалност

 • заштита и унапређење општих јавних вредности
 • ангажман који допире до целокупне јавности
 • подручје интереса и деловања је јавна сфера
 • ангажовање које је референтна тачка за јавност
 • информисање и подстицање на јавни ангажман у демократском процесу
 • пружање јавног садржаја ангажовања на свим релевантним платформама
 • интерактивност и повезивање са свим циљним групама
 • ангажовање којим се остварују интегративни ефекти по друштво
 • препознатљивост ангажовања

Независност


 • независност од политичких и комерцијалних утицаја
 • деловање у правном оквиру који обезбеђује независтан и стабилан рад
 • непристраност
 • активно промовисање слободе изражавања
 • промоција права на информисање
 • одговорност према јавности

Изврсност и иновативност


 • пружање садржаја и услуга у раду највишег квалитета
 • поузданост садржаја и услуга
 • компетентност свих укључених у активности
 • подстицање креативности
 • интегритет ангажовања
 • неговање талената
 • иновације и трајни развој садржаја
 • преузимање ризика креативности

Разноликост


 • свеобухватност и уважавање различитости (културне, етничке, регионалне, религијске и сваке друге)
 • одражавање друштвених различитости
 • плуралистичност погледа
 • међукултурални дијалог
 • толерантност

Одговорност према јавности


 • отвореност
 • транспарентност
 • добро управљање
 • ефикасност
 • преданост мисији

Принципи рада група, удружења и мрежа присталица коришћења ћирилице у јавној употреби

 У служби свих грађана Републике Србије

Према људима се односимо с поштовањем, одговорно, правично и осетљиво. Обраћамо се свим деловима становништва: како целокупном становништву тако и мањинама.

Веродостојност и непристрасност

Пружамо проверене и непристрасне информације, преузимамо одговорност за њихову тачност и веродостојност те независно и самостално процењујемо њихову важност за објављивање. Поштујемо различита мишљења и ставове, независно и самостално процењујемо њихову важност те их у складу с тим непристрасно представљамо јавности.

Националне и опште вредности

Ценимо богатство и разноликост националног и регионалног културног наслеђа и стога га представљамо јавности чувајући његов изворни смисао и вредност. Поштујемо разноликост националних мањина и религијских уверења.

Иновативност и креативност

Подстичемо иновативност, настојимо препознати вредности нових друштвених или технолошких погледа, креација и решења. Охрабрујемо грађане да се суоче с променама које доносе нове технологије. Упућујемо грађане у нове начине коришћења медија, придоносимо унапређењу медијске писмености, развоју нових вештина и заједнички градимо друштво и економију засновану на знању.

Професионалност и отвореност

Захтевамо и подстичемо висок ниво професионалности активиста и других стваралаца садржаја.
Отворени смо према критици и спремни смо отворено извештавати о свом раду. Поштујемо знање те своје деловање усклађујемо с развојем знања уграђујући га и у своје активности и у своју организацију.
Постављамо стандарде квалитете за садржаје које прати најшира публика.
Осећамо одговорност према својој мисији.

Технолошка неутралност

Свој задатак да садржајима допремо до свих грађана схватамо као обавезу деловања на свим јавно доступним технолошким платформама које дају могућност дистрибуције и презентације тих садржаја.

Транспарентност и осетљивост

Отворени смо за јавну расправу и другачије погледе. Користимо се новим начинима интеракције с грађанима, укључујући их у своје активности и користећи њихове реакције. Отворени смо за нове идеје и приступе, осетљиви смо на интересе и теме које тражи наша публика и други заинтересовани.

Стратешки циљеви  борбе за јавну употребу ћирилице у Србији


1. Органи јавне власти доследно користе ћирилицу у свом раду.

Мере за достизање циља:

 • Идентификовати недоследне органе јавне власти (ЛОШУ УПРАВУ) који не користе ћирилицу и предузети мере да коригују своје понашање
 • Подизање свести запошљених у органима јавне власти да закони морају да се поштују и да је непоштовање службеног писма чин дискриминације грађана по основу употребе писма и да је то одлика ЛОШЕ УПРАВЕ
 • Подизање свести јавности да препозна ЛОШУ УПРАВУ односно ону која не поштује законе
2. Предузећа и предузетници доследно користе ћирилицу.

Мере за достизање циља:

 • Идентификовати предузећа и предузетнике који не користе ћирилицу у јавној употреби 
 • Подизање свести власника предузећа и запошљених у њима да је непоштовање службеног писма чин дискриминације грађана по основу употребе писма и да је искључиво коришћење латинице одлика ЛОШЕГ ПОСЛОВАЊА у Србији
 • Подизање свести предузетника да је непоштовање службеног писма чин дискриминације грађана по основу употребе писма и да је искључиво коришћење латинице одлика ЛОШЕГ ПОСЛОВАЊА у Србији
 • Подизање свести јавности да препознају ЛОШЕ ПОСЛОВАЊЕ у Србији односно предузећа и предузетнике који дискриминишу грађане по разним основама а посебно по основу употребе језика и писма 
3. Развијене су способности за ефективно и ефикасно деловање присталица примене ћирилице у јавној употреби.

Мере за достизање циља:

 • Изградња мреже појединаца, група, удружења, установа и других организација које се залажу за доследну јавну примену ћирилице
 • Изградња способности (капацитета) мреже појединаца, група, удружења, установа и других организација да ефективно и ефикасно предузимају мере да органи јавне власти користе ћирилицу и да подижу свест власника предузећа и предузетника о значају коришћења ћирилице
 • Изградња способности мреже појединаца, група, удружења, установа и других организација да ефективно и ефикасно учествују у јавним расправама у вези доношења нових закона и да буду оспособљене за покретање законских иницијатива
 • Подизање свести јавности о неопходности изградње мреже појединаца, група, удружења, установа и других организација које се залажу за доследну јавну примену ћирилице
4. Закони и пратећи прописи Републике Србије омогућавају недвосмислено коришћење ћирилице у областима које су њима уређене.

Мере за достизање циља:

 • Преиспитивање постојећих закона и прописа са становишта оквира за доследно коришћење ћирилице у области која је њима уређена
 • Активно учешће у креирању законских решења са становишта доследне примене ћирилице у областима које су њима уређене
 •  Подизање свести јавности о неопходности активног учешћа у креирању нових закона и измени постојећих
5. Изграђена је општа свест јавности о значају ћирилице за очување националног и културног идентитета народа који живе у Републици Србији.

Мере за достизање циља:

 • Подизање свести јавности о значају ћирилице за очување националног и културног идентитета народа који живе у Републици Србији
 • Активно учешће у активностима везаним за очување националног и културног идентитета народа који живе у Републици Србији