Нећу да потпишем уговор на латиници - Google+ Posts

Приказивање постова са ознаком Народна банка Србије. Прикажи све постове
Приказивање постова са ознаком Народна банка Србије. Прикажи све постове

2013-04-29

Народна банка Србије прихватила је да је пословна политика Комерцијалне банке а.д. изнад Устава и закона Републике Србије

Поводом ситуације са немогућношћу да се уговорни однос са Комерцијалном банком а.д. реализује на српском језику и ћириличном писмо о чему је јавност већ обавештена (видети линк) оштећени грађанин се обратио Народној банци Србије и то Кабинету гувернера и Центру  за заштиту и едукацију корисника финансијских услуга.
После више од месец дана одговор је добијен и званичан став Народне банке Србије је да је пословна политика Комерцијалне банке а.д. изнад Устава Републике Србије и Закона о употреби службених језика и писма у Србији. Наиме, банка се позвала на члан 2 Закона о употреби службених језика и писма у Србији "заборавивши" да постоји и члан 3 наведеног закона. Народна банка Србије је образложење Комерцијалне банке а.д. прихватила у целости безусловно. 
Ради целовитости достављамо допис читаоца на одговор Народне банке Србије који нам се обратио са скенираним дописима.

Допис упућен 29.4.2013. Народној банци Србије
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ И ЕДУКАЦИЈУ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА
На руке директору Радици Димитријевић

Краља Петра 12, 11000 Београд
Немањина 17, 11000 Београд

Предмет: Коментар и захтев у вези одговора добијеног 22.4.2013. поводом предмета број XV-1133/5/13/AC у вези немогућности коришћења VISA ELECTRON/MAESTRO картице због непостојања уговора на ћирилици у складу са Уставом Републике Србије (члан 10) и Законом о употреби службених језика и писма у Србији ("Службени гласник РС",бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05, 30/10)

Поштована госпођо Димитријевић,

Примио сам одговор у вези моје жалбе на рад Комерцијалне банке а.д. Београд али морам констатовати да сте погрешно утврдили да је коришћење службеног језика и писма у  Комерцијалној банци а.д. уређено само чланом 2 Закона о употреби службених језика и писма у Србији ("Службени гласник РС",бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05, 30/10). Наведеним чланом закона је уређено коришћење службеног језика и писма организација кад врше јавна овлашћења што у случају Комерцијалне банке а.д., према вашој констатацији, није случај.
Коришћење  службеног језика и писма код организација које не врше јавна овлашћења (значи свих осталих) уређено је чланом 3 став 1 тачка 1 Закона о употреби службених језика и писма у Србији где је наведено, цитирам
„Службеном употребом језика и писама сматра се нарочито употреба језика и писама у:
1) усменом и писменом општењу органа и организација међусобно, као и са странкама, односно грађанима
Имајући у виду наведено тражим да ми Народна банка Србије омогући да у најкраћем року могу са Комерцијалном банком а.д.,  као и са другим банкама у Републици Србији, да комуницирам на српском језику на ћириличном писму.
Имајући у виду да је немогућност да се са органима и организацијама у Републици Србији комуницира на српском језику на ћириличном писму својеврстан вид дискриминиације грађана Србије по основу језика и писма надам се да ћете омогућити да се Устав Републике Србије и Закон о употреби службених језика и писма у Србији поштује дословно и у целини а не селективно и недоследно како Комерцијална банка а.д. предлаже и како сте ви у свом првом одговору испред Народне банке Србије безусловно прихватили.
Имајући у виду наведене чињенице очекујем скори одговор којим налажете банкама у Републици Србији да као правна лица која послују у Републици Србији имају обавезу да поштују све законе доследно и неселективно а посебно Закон о употреби службених језика и писма у Србији.

Напомена: Ово писмо је послато преко адресе епоште _________________________.

Срдачан поздрав,

У Смедеревској Паланци,
29.4.2013.г.
____________________
________________________
11420 Смедеревска Паланка

Допис НБС добијен 22.4.2013. 


Допис од НБС примљен 9.4.2013.

Допис НБС који је упућен 15.3.2013. којим је инициран захтев Народној банци Србије да омогући поштовање Устава и закона од стране Комерцијалне банке а.д.
КАБИНЕТ ГУВЕРНЕРА
ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ И ЕДУКАЦИЈУ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

Краља Петра 12, 11000 Београд
Немањина 17, 11000 Београд

Предмет: Немогућност коришћења VISA ELECTRON/MAESTRO картице због непостојања уговора на ћирилици у складу са Уставом Републике Србије (члан 10) и Законом о употреби службених језика и писма у Србији ("Службени гласник РС",бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05, 30/10)

Поштована господо,

Пословна ситуација која је довела до приговора је следећа:
Дана 11.3.2013. имао сам неугодно искуство везано за коришћење услуга Комерцијалне банке а.д. Београд у вези коришћења VISA ELECTRON/MAESTRO картице. Поседујем VISA ELECTRON/MAESTRO картицу везану за текући рачун број 205-____________________ са роком важности до јануара 2015. и 11.3.2013.  сам покушао да подигнем новац на банкомату испред Филијале Јагодина- Експозитура Смедеревска Паланка око 14:20 часова. Пошто банкомат није радио ушао сам у банку да подигнем новац на шалтеру где су ме љубазни службеници обавестили да сам добио нову картицу. Нормално да сам поступио по налогу службеника предавши личну карту и моју VISA ELECTRON/MAESTRO картицу. Службеник је блокирао стару картицу и активирао нову понудивши ми да потпишем уговор. Увидом у исти (уговор) констатовао сам да је исти писан латиницом што је противно важећем Уставу Републике Србије, конкретно члану 10 и Закону о употреби службених језика и писма у Србији ("Службени гласник РС",бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05, 30/10) (конкретно члану 3.став 1.  Службеном употребом језика и писама сматра се нарочито употреба језика и писама у: 1) усменом и писменом општењу органа и организација међусобно, као и са странкама, односно грађанима;“).
Тражио сам да ми се уговор презентира на ћириличном писму. Службеница је рекла да то није у могућности јер такав уговор нема. Пошто сам инсистирао на уговору на ћирилици службеница је покренула низ консултација које су резултовале понудом да се пониште обе VISA ELECTRON/MAESTRO картице  (стара је већ била блокирана јер је започео процес уручења нове и нова која је активирана) због непотписивања уговора. Поништавање је извршено сечењем маказама обеју картица које су остале у банци. После тога је направљена белешка на уговору и на документу о уручењу картице цитирам „странка није хтела да потпише уговор о ВИЗА КАРТИЦИ јер је написан латиницом“. Такође ми је понуђено да раскинем уговор о коришћењу VISA ELECTRON/MAESTRO картице  што нисам прихватио да потпишем јер сам картицом задовољан.
У овој пословној ситуацији сам изгубио непотребно више од сат ипо времена због организационе неприпремљености Комерцијалне банке а.д. Београд да послује на српском тржишту у складу са законима Републике Србије. Надлежном руководиоцу филијале сам презентирао да хоћу да користим ВИЗА картицу и да су службеници били крајње професионални.
Додатним истраживањем сам констатовао да Комерцијална банка нема сајт на ћирилици и да ниједан релевантан документ на сајту није писан ћирилицом чиме су лојални грађани Србије који желе да поштују Устав и законе Републике Србије дискриминисани као корисници услуга Комерцијалне банке а.д.
Због реченог сам писаним путем тражио да ми Комерцијална банка омогући да у складу са позитивним законским прописима Републике Србије несметано користим услуге банке и да ми изда нову VISA ELECTRON/MAESTRO картицу јер до непотписивања новог уговора није дошло мојом кривицом већ због организационе и техничке неприпремљеноти Комерцијалне банке да послује на тржишту Републике Србије у складу са законима и Уставом Републике Србије. Претходно потписан уговор са Комерцијалном банком у вези коришћења ВИЗА картице није раскинут јер сам ту понуду одбио. Такође сам очекивао  да ми као клијенту и лојалном грађанину Републике Србије убудуће сви уговори, обрасци и друга писана документа буду презентирани на ћириличном писму у складу са законима и Уставом Републике Србије.
Комерцијална банка а.д. Београд ми је брзо одговорила дописом који је у прилогу са образложењем да банка није у обавези да пословну коресподенцију врши користећи ћирилично писмо.
Сматрајући да је одговор банке у супротности са Уставом Републике Србије (члан 10) и Законом о употреби службених језика и писма у Србији ("Службени гласник РС",бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05, 30/10) посебно са чланом 3. став 1. тражим да Народна банка Србије наложи Комерцијалној банци а.д. да ми омогући коришћење услуга  VISA ELECTRON/MAESTRO картица тиме што ће ми презентирати уговор на ћириличном писму. Такође молим Народну банку Србије да ми као лојалном грађанину Србије омогући да у пословној комуникацији са Комерцијалном банком а.д. омогући да и остала писана документа буду на ћирилици.
Прилози:
1.      Обавештење Народној банци Србије о приговору на рад финансијске институције – физичко лице
2.      Скениран документ са изјавом службеника да уговор није потписан због тога што није на ћирилици
3.      Мој писани захтев Комерцијалној банци а.д. да проблем реши у складу са Уставом Републике Србије и Законом о употреби службених језика и писма у Србији ("Службени гласник РС",бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05, 30/10)
4.      Одговор Комерцијалне банке а.д. на мој захтев примљен 14.3.2013.

Напомена: Ово писмо је послато преко адресе епоште ____________________ са скенираним прилозима и препорученом поштом без прилога. Овде изнети лични подаци морају се сматрати као поверљиви.

Срдачан поздрав,

У Смедеревској Паланци,
15.3.2013.г.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________
_____________________
11420 Смедеревска Паланка