Нећу да потпишем уговор на латиници - Google+ Posts

2015-02-15

Борба за ћирилицу: Грађански активизам: Борба са ЈП "Путеви Србије"

Жеља нам је да добру праксу у борби за ћирилицу промовишемо и у наредном периоду. У вези реченог од неколико наших сарадника добили смо преписке у вези неколико случајева кршења Устава Републике Србије и Закона о употреби службеног језика и писма које ћемо сукцесивно објављивати. У овом посту представљамо преписку са ЈП Путеви Србије. Сматрамо да овај пример грађанског активизма и истрајност нашег суграђанина може да подстакне и друге да искористе ово искуство и моделе комуникације са оним установама, институцијама, јавним предузећима и другима који не поштују службени језик и писмо.
Представљамо преписку ДМ (име и презиме и контакт детаљи познати редакцији) са ЈП Путеви Србије. Над текстом су вршене само техничке корекције и исправљање словних грешака. Опрема поста је редакцијска.
Уколико имате слично искуство пишите нам и објавићемо. Адреса за слање порука је necuugovornalatinici@palankaonline.info.


Први допис у низу дописа сарадника ДМ

From: ДМ 
Sent: 22. decembar 2014 11:50
Subject: Притужба
Поштовани,
На делу аутопута Е75 и Е70 кроз Београд постављене су електронске информационе табле које нису у складу са законом, наиме за разлику од знакова који су исписани правилно те табле су на енглеском и српском језику али не и на ћирилици чиме сте прекршили Устав члан 10 као и Закон о службеној употреби језика и писма Сл. гласник 30/10 члан 2,3 и 5 те вас овим путем молим да додате и ћирилично писмо како би у својој земљи могли да будемо обавештени на свом једином уставном писму. У противном бићу принуђен да у складу са чланом 22. ЗОСУЈП предузмем законске кораке да се донесе управни акт као и кажњавање по чл. 23. Желим само наше писмо на нашим улицама.
С'поштовањем,
Д.М.

Одговор Путева Србије

Од: "Tamara Motrenko" <tamara.motrenko@putevi-srbije.rs>
Датум: 24.12.2014. 11.59
Наслов: ЈП "Путеви Србије" - Одговор на Вашу Притужбу, 24.12.2014.г.
Коме: ДМ
Поштовани г. М,

У прилогу Вам достављамо одговор нашег колеге, руководиоца Одељења ИТС  у Сектору за управљачко информационе системе у саобраћају.
Срдачан поздрав.
________________________

Са поштовањем,

Тамара Мотренко, дипл. филолог
ПР, Oдељење за односе са јавношћу

Булевар краља Александра 282,
11000 Београд, Србија
Телефон:  + 381 11 30 40 740
Тел/факс: + 381 11 30 40 741
Моб: +381 60 840 22 08
E-mail Одељења: pr@putevi-srbije.rs


Булевар краља Александра 282                        
11000 Београд
www.putevi-srbije.rs      
Београд, 24. 12.2014.г.

гдин ДМ

Одговор на Вашу притужбу од 22.12. 2014.г. 
Поштовани гдине М, 
Сходно Вашим питањима можемо Вас информисати следеће.
Поштовани,
Захваљујем се на исказаном интересовању за Електронске Информационе Панеле који су постављени на једном делу наше путне мреже.
У вези Ваше оцене да постављене табле нису у складу са законима Републике Србије, проучили смо наводе из Вашег дописа и закључци су следећи:
Члан 10. Устава Републике Србије гласи:
Језик и писмо
Члан 10.
У Републици Србији у службеној употреби су српски језик и ћирилично писмо.
Службена употреба других језика и писама уређује се законом, на основу Устава.
Дакле, на основу  става 2 члана 10. Устава Републике Србије, произилази да није тачна Ваша констатација да су ''Електронске информационе табле '' неуставне.
Такође,  у Закону о службеној употреби језика и писама ( Службени гласник РС ",  бр . 45/91 , 53/93, 67/93, 48/94, 101/05, 30/10) члан 5 стоји следеће:
Члан 5.
Саобраћајни знаци и путни правци на међународним и магистралним путевима, називи места и други географски називи исписују се ћириличним и латиничним писмом.
Саобраћајни знаци и путни правци на другим путевима, називи улица и тргова и други јавни натписи могу се, поред ћириличног, исписивати и латиничним писмом.
Дакле, није тачна ни Ваша констатација да је прекршен Закон о службеној употреби језика и писма у Републици Србији, јер се у ставу 1 члана 5  дозвољено коришћење оба писма.
У вези Ваше намере – претње,  да поведете поступак доношења управног акта, обавештавам Вас да се у одељку VI овог закона, у члановима од 23 до 26, одређују случајеви када је законодавац предвидео могућност кажњавања у вези са члановима 19 и 20 предметног закона.
Користим прилику да Вас обавестим да се за ту врсту сигнализације, поготову ако се налази на европском путном коридору, може односити и легислатива Европске уније. Стога, препоручујем Вам да се информишете и о изрекама  у тим легислативама, (у томе Вам нудимо свесрдну помоћ), и о односу домаћег и  законодавства Европске Уније.
Са поштовањем,
Руководилац одељења ИТС
Илија Неден Димитриу, дипл.инж.саобраћаја

Одговор ДМ на претходни допис

Од: ДМ
Датум: 24.12.2014. 12.57
Наслов: Илији Неден Димитриу руководиоцу ИТС
Поштовани,
Захваљујем на брзом одговору, указаној пажњи наводима и цитирању истих. Нажалост зачуђен сам тумачењем истих као и сврхе мог захтева. Као прво ја уопште не тражим да се избаци ни латинични натпис ни енглески него да се дода ћирилични натпис као што је и по праву и правди. Као друго, изгледа да сте правилно цитирајући закон потпуно га погрешно протумачили. Чл.10 устава каже да се користи српски језик и ћирилица увек а остало само ако, кад и на који начин закон дозволи. У случају вашег а и нашег предузећа ствар је јасна,на аутопуту мора ЋИРИЛИЦА и ЛАТИНИЦА а не или ћирилица или латиница. Значи оба писма као што ваши нови знаци апсолутно поштују. Што се тиче осталих путева тачно је да се дозвољава могућност и латиничног писма али под условима да национална мањина чини мин.15% и то на начин да се латинични текст напише испод или на десној страни знака. У вези ЕУ видео сам у Бугарској и Грчкој и ћирилицу и грчки алфабет тако да даљи коментар није потребан. Вашим правницима одајем признање што из закона који штити и даје предност ћирилици извуку закључак да не треба да постоји на информационој табли. Још једном само желим да и ћирилица буде заступљена а ви би радије у спор. Спреман сам да омогућим стручнијим од мене да вам омогуће проучавање регулативе.
П.С. Позивање да ако не можемо да се договоримо то реше надлежни не сматрам претњом и такво тумачење ме узнемирава.
С'поштовањем,
ДМ

Одговор ЈП Путеви Србије на претходан допис

Од: "Sandra Klisarić" <sandra.klisaric@putevi-srbije.rs>
Датум: 30.12.2014. 12.32
Наслов: FW:Odgovor - Илији Неден Димитриу руководиоцу ИТС
Коме: ДМ
(Одговор је на латиници који смо ћирилизовали)
Поштовани г. М,

Сходно допису који сте нам послали, достављамо Вам следећи одговор који је за Вас припремио г. Илија Неден Димитриу, дипл.инж.саобраћаја, Руководилац Одељења ИТС.

Интензивирали смо поступање по нашој раније донетој одлуци да проверимо и евентуално унапредимо техничке могућности предметних уређаја и то са следећих аспеката:
Код уређаја произвођача SWARCO Lea, ( примењени на објекту тунел Стара Стражевивца, панели на градској деоници пута А1/А3/А0 ( градски ауто- пут), да извршимо , уплоад сета алфанумеричких знакова , који подржавају различите кодне групе (пре свега ћириличну) као и сликовна писмена. У зависности од околности које могу ограничавати ову активност, а нису предмет техничких ограничења, биће опредељен рок за реализацију ове активности.
Код уређаја произвођача ДМВ (примењени на тунелу Стражевица) ,да извршимо упграде уређаја додавањем или активирањем мрежне компоненте уређаја, да омогућимо коришћење ГУИ за аутономно генерисање порука на панелима, и да омогућимо сервисни приступ и приказ статуса предметинх панела. У зависности од  околности које могу ограничавати ову активност, а нису предмет техничких ограничења, биће опредељен рок за реализацију ове активности. Како је у току гарантни рок за предметну инвестицију ( елементи ИТСа примењених на објекту тунел ,,Стражевица'') , предпостављам да ће се носиоци гарантног рока позитивно одредити према овом функционалном захтеву који намећу корисници пута.
За сваку нејасноћу или појашњење стојимо на располагању.

________________________

Са поштовањем,

Сандра Клисарић, дипл.пр
Одељење за односе са јавношћу
Булевар краља Александра 282, 11000 Београд, Србија
Тел/Факс: +381 11 30 40 741
Моб: +381 60 840 26 62
Web:   www.putevi-srbije.rs; е-mail одељења: pr@putevi-srbije.rs

Последњи допис сарадника ДМ ЈП Путеви Србије

Од: ДМ
Датум: 30.12.2014. 13.47
Наслов: Допуна притужбе од 25.12.2014
Поштовани, захваљујем на одговору и ако сам добро разумео жељи да омогућите употребу ћирилице чим буде могуће. Не сумњајући у ваше добре намере, жеље не замерите ми ако вас подсетим да је то и ОБАВЕЗА, иначе указао би и на ваш правилник. На основу члана 132. став 5, члана 153. став 5, члана 154. став 3, и члана 166. став 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, број 41/09),
ПРАВИЛНИК
о саобраћајној сигнализацији
Члан 7.
Називи места на саобраћајним знаковима на државним путевима I реда исписују се ћириличким и латиничким писмом, и то на начин да се најпре исписује натпис ћирилицом, а затим латиницом.
Називи места исписују се ћириличким писмом на путевима II реда, општинским путевима и улицама.
На местима где се дозвољава примена писма или језика националне мањине, овај натпис се исписује испод ћириличког натписа.
На саобраћајни знак може се уписати одредиште у другој држави на енглеском језику и национална ознака те државе.
Такође у члану 52 је наведено да информационе табле морају на ИСТИ начин  бити у складу са чл. 7. указао би и да је на сајту заштитника грађана објављено упутство поводом случаја ЈП Топлана да техничке могућности нису, нити могу бити оправдање за неизвршење законске обавезе већ јп мора урадити следеће: донети акт  у коме треба одредити најкраћи рок за извршење,одговорна лица и обавестити притужиоца.
С'тога вас молим да и мене о истом обавестите. Такође обавеза ЈП је да комуницира са корисницима на српском језику и ћириличном писму,као гђа Тамара Мотренко прошли пут. Вама лично као и свим запосленим честитам предстојеће божићне и новогодишње празнике.
С'поштовањем све најбоље у 2015,