Нећу да потпишем уговор на латиници - Google+ Posts

2014-02-13

СКАНДАЛОЗНО: ТОТАЛНИ СУНОВРАТ: 70% здравствених установа у Београду не признаје уставни поредак Републике Србије


Анализом сајтова 49 здравствених установа на територији Града Београда долази се до скандалозног податка да њих 34 (70%) не признају уставни поредак Републике Србије.  
Наиме, ове здравствене установе на својим званичним сајтовима садржаје представљају јавности искључиво на латиници без могућности да се исти нађе и на ћирилици у складу с чланом 10 Устава Републике Србије и Законом о службеној употреби језика и писма у Републици Србији. То је 70% посматраних здравствених установа  и не може да буде случајно већ је део шире политике пузајуће латинизације да се грађани Србије не досете. Овим су у значајној мери ускраћена права пацијената да у сопственој земљи буду обавештавани на службеном језику и службеном писму.
Просто је немогуће да надлежна министарства (Министарство здравља Републикe Србије и Министарство правде и државне управе) не примете ту чињеницу и да не предузму ни једну меру због кршења закона и уставног поретка. Самим тим то је део ширег плана урушавања уставног поретка Републике Србије. У сваком случају наведено је део одређене политике коју треба препознати а одговорне у наведеним здравственим установама и министарствима примерено казнити у складу са законима. Такође је неопходна и политичка казна за партије чији челни људи нису препознали урушавање уставног поретка у 70% здравствених установа Града Београда.  
Препуштамо читаоцима да сами додатно анализирају саставе управних и надзорних одбора, њихову политичку припадност и да донесу одговарајуће закључке у светлу предстојећих избора. 
Подаци за анализу су са сајта Pепубличког фонда за здравствено осигурање Србије. Овај фонд треба похвалити због доследности у коришћењу ћирилице и констатовати да у њему раде професионалци посвећени поштовању уставног поретка Републике Србије.  
Уколико је било пропуста у наведеној анализи бићемо захвални за корекцију.
Здравствене установе које имају сајт искључиво на латиници су:

Назив установе
Веб адреса сајта установе
Апотекарска установа Београд
Гинеколошко акушерска клиника Народни фронт
Градски завод за геронтологију
Градски завод за кожне и венеричне болести
Градски завод за хитну медицинску помоћ
Дом здравља Вождовац
Дом здравља Врачар
Дом здравља Др Ђорђе Ковачевић-Лазаревац
Дом здравља Др Милутин Ивковић-Палилула
Дом здравља Звездара
Дом здравља Младеновац
Дом здравља Нови Београд
Дом здравља Обреновац
Дом здравља Савски Венац
Дом здравља Стари Град
Завод за здравствену заштиту студената, Београд
Институт за кардиоваскуларне болести "Дедиње"
Институт за медицину рада - "Др Драгомир Карајовић"
Институт за ментално здравље
Институт за онкологију и радиологију Србије
Институт за реуматологију, Београд
Институт за рехабилитацију
КБЦ "Др Драгиша Мишиовић - Дедиње"
Клиника за психијатријске болести "др Лаза Лазаревић"
Клиничко болнички центар Bежанијска коса
Клиничко болнички центар Звездара
Клиничко болнички центар Земун
Специјална болница за болести зависности
Специјална болница за ендемску нефропатију Лазаревац
Специјална болница за интерне болести Младеновац
Специјална болница за лечеље церебро-васкуларних обољења "Свети Сава"
Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију
Стоматолошки факултет
Градски завод за плућне болести и туберкулозу
Поред ових примера лоше праксе који говоре о драматичном урушавању здравства Србије и које треба хитно решити треба похвалити здравствене установе на територији Града Београда које поштују уставни поредак Републике Србије са становишта поштовања члана 10 Устава Републике Србије и Закона о службеној употреби језика и писма а то су:Назив установе
Веб адреса сајта установе
Војно медицинска академија
Дом здравља Др Миливоје Стојковић-Гроцка
Дом здравља Др Симо Милошевић-Чукарица
Дом здравља Земун
Дом здравља Раковица
Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова - Апотека
Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију "Др Цветко Брајовић"
Институт за здравствену заштиту мајке и детета србије "Др Вукан Чупић"
Институт за неонатологију, Београд
Институт за ортопедско-хирурше болести "Бањица"
Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину
Клиника за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић"
Клинички центар Србије
Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику - Београд
Универзитетска дечја клиника


Нема коментара:

Постави коментар