Нећу да потпишем уговор на латиници - Google+ Posts

2014-02-25

Битна питања заштите уставног поретка Републике Србије, српске културе, српске културне баштине и српског писма ћирилице (допис политичким странкама)

Имајући у виду значај заштите уставног поретка Републике Србије, српске културе, српске културне баштине и српског писма ћирилице један наш суграђанин је упутио допис политичким странкама које учествују на изборима за Народни парламент Републике Србије 16. марта.2014.  Због значаја покренутих тема достављамо послати допис. Допис са листом адреса може да се нађе и на веб адреси.  
Уколико се слажете са наведеним можете и ви послати писмо, индивидуално или у име вашег удружења грађана. Више реакција  може само да помогне да се добију јасни одговори на важна питања која нас тиште.


Поштовани господине Председниче,

На бази информација са сајта Републичке изборне комисије а и из медија информисан сам да учествујете на изборима за Народну скупштину Републике Србије који су заказани за 16. март 2014. г. Имајући у виду да желим да гласам и да желим да направим сигуран избор имајући у виду одговоре на нека питања која ће ми омогућити да будем уверен да правим прави избор јер и мој глас може да буде одлучујући.

Оно што ме превасходно интересује су одговори на следећа питања:
 • Да ли се Ваша политичка странка залаже за поштовање Устава Републике Србије и закона Републике Србије?
  Уколико је одговор ДА на који начин ћете остварити да се доследно поштује Устав Републике Србије и закони.
 • Да ли се Ваша политичка странка залаже за поштовање српске културне баштине и развој српске културе?
  Уколико је одговор ДА како планирате да то остварите и које пројекте очувања српске културне баштине предлажете и како ћете подржати развој српске културе?
 • Пред нама је обележавање значајне годишњице јeдног века од почетка Првог светског рата те ме интересује како планирате да ову значајну годишњицу обележите, које манифестације планирате и слично?
 • Како планирате да спречите и да санкционишете ненаменско трошење буџетских средстава за незаконите и противуставне активности корисника буџетских средстава
 • Како планирате да употребу националног и јединог службеног писма уведете у јавну употребу јер је службено писмо (ћирилица) сатерано само у сферу државних органа а у осталим сферама јавне комуникације свесним радом представника државе се игнорише или укида?
  Србија је у јавном простору окупирана латиницом (као да смо се вратили у 1915. годину када је први пут уведена на бајонетима окупационих трупа Аустроугарске монархије) а посебно ме као грађанина иритира одсуство ћирилице у остваривању потрошачких права на српском језику и ћириличном писму. Осећам се као грађанин другог реда, дискриминисан у сопственој земљи, без основног људског права да будем уважаван и да комуницирам у пословној сфери на службеном језику и на ћириличном писму. Сведоци смо да су скоро сви производи у промету са називима на латиници, да су скоре све трансакције са банкама на латиници (осим часних изузетака) почевши од уговора, образаца и осталог. Имамо да је највећи противник ћирилице у пословању у Србији Национални савет за заштиту потрошача који треба назвати Савет за заштиту латинице и укидање ћирилице у Србији. Сличан је однос и код већине других органа и тела Републике Србије када се доносе закони јер је подразумевано да се свака примедба везана за коришћење ћирилице одбија.
Повод за моје обраћање је превасходно забринутост за уставни поредак Републике Србије који се систематски урушава непримењивањем Устава и Закона о употреби службеног језика и писма, односно имамо масовно ненаменско трошење новца из буџета Републике Србије за незаконите активности установа и институција. Наиме, масовна је појава да установе и институције финансирају из буџета Републике Србије израду незаконитих сајтова на латиници а уставна и законска обавеза је да буду обавезно на ћирилици а на другим језицима и писмима само изузетно  складу са законом о службеној употреби језика и писма. Посебан је проблем што се из буџета Републике Србије финансирају пројекти у којима се без икаквог законитог разлога користи латиница као службено писмо у оквиру пројекта. Једино се фолирантски користи ћирилица у комуникацији са државним органима а државни органи прихватају незаконито трошење средстава као оправдано уместо да траже повраћај средстава због непримењивања Устава Републике Србије (члан 10) и Закона о употреби службеног језика и писма..
Илустрација за наведено је у резултатима истраживања која су спроведена јануара и фебруара 2014. и који су публиковани на блогу „Нећу да потпишем уговорна латиници“ чији су резултати поражавајући јер се десетине а можда и стотине милона динара буџетских средстава троше ненаменски за финансирање незаконитих сајтова и незаконитих база података који су само на латиници а према Уставу Републике Србије (члан 10) и према Закону о службеној употреби језика и писма морају да буду на ћирилици.
Примери за речено су следећи

Јавна предузећа:

Анализом сајтова са листе јавних предузећа са личном картом Министарства привреде имамо да најмање њих 7 од 35, односно 20 %, користи искључиво латиницу на својим званичним сајтовима. То су: Јавно предузеће „Завод за уџбенике” (http://zavod.co.rs) ; Железнице Србије (www.zeleznicesrbije.com); Јавно предузеће JUGOIMPORT-SDPR (http://www.yugoimport.com/) ; Јавно предузеће за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија МРЕЖА-МОСТ Београд (Нови Београд) (http://www.mrezamost.ls.rs) ; ЈП "Скијалишта Србије" (http://www.skijalistasrbije.rs) ; ЈП "Нуклеарни објекти Србије" (http://www.nuklearniobjekti.rs).; ЈП "НП Копаоник" (http://www.npkopaonik.com/).

Локалне самоуправе

Анализом сајтова 165 општина 24 управна округа у Србији долази се до скандалозног податка да 32 општине (20%), односно њихове општинске управе, не признају уставни поредак Републике Србије тиме што им је званичан сајт само на латиници.

Здравствене установе Града Београда

Анализом сајтова 49 здравствених установа на територији Града Београда долази се до скандалозног податка да њих 34 (70%) не признају уставни поредак Републике Србије тиме што им је званичан сајт само на латиници.

Установе културе

 Анализом сајтова 52 установе културе од националног значаја долази се до скандалозног податка да њих 15 (29%) не признају уставни поредак Републике Србије тиме што им је званичан сајт само на латиници.

Државни акредитовани институти Републике Србије

Анализом сајтова 56 акредитованих института долази се до скандалозног податка да њих 33 (59%) не признају уставни поредак Републике Србије.

Акредитовани државни факултети

Анализом сајтова 68 акредитованих државних факултета долази се до скандалозног податка да њих 24 (35 %) не признају уставни поредак Републике Србије.

Државне средње школе

Анализом сајтова 201 државне средње школе долази се до скандалозног податка да њих 52(26  %) има незаконит сајт односно не признају уставни поредак Републике Србије.

Школска управа Број анализираних сајтова Број сајтова на латиници Број сајтова на ћирилици Проценат сајтова на латиници Број школа за које није била могућа анализа (немање сајта, недоступан сајт)
Београд
59
11
48
17 %
7
Нови Сад
35
5
30
14 %
9
Ниш
34
11
23
33 %
5
Крагујевац
14
5
9
36 %
4
Јагодина
13
6
7
46 %
1
Пожаревац
17
3
14
17 %
3
Ужице
19
8
11
42 %
3
Чачак
10
3
7
30 %


201
52
149
26 %
32

Јавна пословна комуникација


У периоду од 27. септембра до 27. октобра 2013. одржана је јавна расправа о Нацрту закона о заштити потрошача. Заинтересована јавност је реаговала и више од 60 коментара удружења, јавних радника и других било је на тему употребе ћириличног писма у овом законском пројекту (видети линк и линк). Јавност је препознала важност Закона о заштити потрошача као једног од најважнијег инструмента за укидање политике „завади па владај са два писма у Србији“. На велику жалост грађана Србије који се залажу за доследно спровођење уставне норме да Србија, као и све модерне демократије, има само један службени језик и једно службено писмо (а то је у Србији ћирилица) одлучено је да Србија мора да се покори норми коју је увела Аустрогарска монархија 1915. током окупације Србије и норми Независне државе Хрватске из 1941. г. односно да се не дозволи коришћење искључиво ћирилице у свакодневној комуникацији у Србији. Национални савет за заштиту потрошача је одбио све примедбе јавности (више од 60 коментара грађана и удружења)  везане за коришћење ћирилице што је срамота и чињеница да он не  заслужује да у називу има термин национални већ га треба преименовати у Антинационални савет за заштиту потрошача.
Нема никаквог законског а ни другог историјског или цивилизацијског разлога за некоришћење јединог и Уставом загарантованог службеног писма, при чему велики број грађана вређа дискриминаторски однос према српској ћирилици и српској култури уопште. Уосталом и у Европи се чине велики напори у очувању националног идентитета и неотуђивог права грађана на своја етничка обележја, своју културу и духовну баштину, као и неотуђивог права на очување свога језика и писма.
Један од разлога за речено је и препорука Заштитника грађана Републике Србије (дел.бр.  21306    датум 7. 11. 2011. Заштиник грађана Републике Србије) која се може наћи на адреси http://www.ombudsman.rs/attachments/1558_CIRILICA%20(2).doc и којом се

УТВРЂУЈЕ
Закон о службеној употреби језика и писама (у даљем тексту: Закон) не обезбеђује све потребне начине и мере за остваривање Уставом утврђене обавезе на службену употребу српског језика и ћириличког писма  у органима, односно организацијама које врше јавна овлашћења. 
Надзор над применом Закона и остваривањем обавезе државних органа да у раду примењују службену употребу српског језика и ћириличког писма у надлежности је министарстава, која не располажу потребним капацитетима за остваривање ове надлежности.
Законом о службеној употреби језика и писама нису прописане казнене мере ако орган, односно организација која врши јавна овлашћења не примењује и не спроводи службену употребу српског језика и ћириличког писма у складу са Законом.
С обзиром на утврђено, Заштитник грађана упућујe Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу
ПРЕПОРУКУ
Како би се остварила доследна примена Закона, а у циљу остваривања обавезе органа, односно организација које врше јавна овлашћења у примени службене употребе српског језика и ћириличког писма, потребно је да се обезбеди:
- Делотворно вршење надзора над применом Закона;
- Потребне мере које ће се примењивати према органу односно организацији која врши јавна овлашћења ако не поступа у складу са одредбама Закона, којима је регулисана службена употреба српског језика  и ћириличког писма.
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу обавестиће Заштитника грађана, у складу са чланом 31. ставом 3. Закона о Заштитнику грађана, о предузетим мерама неопходним за спровођење препоруке најкасније у року од 60 дана, односно о разлозима због којих, евентуално, није поступио по препоруци.
Такође не треба занемарити да коришћењем српског језика и ћириличног писма додатно помажемо српску привреду јер је она конкурентнија на домаћем тржишту због неопходности да страни испоручиоци роба и услуга изврше локализацију својих производа и услуга односно да запосле домаће раднике који знају српски језик и ћирилично писмо за потребе локализације. Што се тиче наступа српских фирми на страним тржиштима оне ионако морају да врше прилагођавање својих производа и услуга тим тржиштима. Ако наше фирме морају да се прилагођавају страним тржиштима онда нека се и стране фирме прилагоде условима на тржишту Србије чиме се постиже фер робна размена.
У прилогу достављамо списак идентификованих кршилаца Устава Републике Србије и Закона о службеној употреби језика и писма, односно установа и институција које ненаменски троше буџетска средства за финансирање незаконитих сајтова.
Надам се да ћу добити Ваш одговор у разумном року да бих могао на бази Ваше аргументације да се определим за свој сигуран избор 16. марта 2014.г.  
Пошто су покренута питања од јавног интереса достављена су и заинтересованој јавности преко редакција медија, блогова, друштвених мрежа и путем електронске поште.
Исто писмо је упућено свим политичким странкама које учествују на изборима 16. марта 2014.
Срдачан поздрав.
С' поштовањем

________________________


Достављено:
 • Политичким странкама које учествују на изборима заказаним за 16. март 2014.г.
 • Редакцијама медија, блогова, друштвених мрежа и путем електронске поште.
Прилог:

2014-02-23

НАЦИОНАЛНА БРУКА: Четвртина средњих школа ради незаконито


Анализом сајтова 201 државне средње школе долази се до скандалозног податка да њих 52(26  %) има незаконит сајт односно не признају уставни поредак Републике Србије.
Наиме, ове државне средње школе на својим званичним сајтовима садржаје представљају јавности искључиво на латиници без могућности да се исти нађе и на ћирилици у складу с чланом 10 Устава Републике Србије и Законом о службеној употреби језика и писма у Републици Србији. Чињеница да 26 % посматраних образовно-васпитних установа финансираних из буџета Републике Србије не поштује уставни поредак Републике Србије не може да буде случајна већ је део шире политике пузајуће латинизације да се грађани Србије не досете. Овим су у значајној мери ускраћена права грађана да у сопственој земљи буду обавештавани на службеном језику и службеном писму о раду средњих школа које они финансирају. 
Истраживањем су обухваћене 201 средње школе са подручја школских управа Београд (подручје града Београда), Нови Сад (Јужнобачки и Сремски управни округ), Ниш (Нишавски, Топлички и Пиротски управни округ), Крагујевац (Шумадијски управни округ), Јагодина (Поморавски управни округ), Пожаревац (Браничевски и Подунавски управни округ), Ужице (Златиборски управни округ), Чачак (Моравички управни округ). Приликом истраживања сајтови 32 школе нису анализирани јер их школе или немају или су на веб адресама недоступни.
Рекапитулација истраживања је представљена у следећој табели:

Школска управа
Број анализираних сајтова
Број сајтова на латиници
Број сајтова на ћирилици
Проценат сајтова на латиници
Број школа за које није била могућа анализа (немање сајта, недоступан сајт)
Београд
59
11
48
17 %
7
Нови Сад
35
5
30
14 %
9
Ниш
34
11
23
33 %
5
Крагујевац
14
5
9
36 %
4
Јагодина
13
6
7
46 %
1
Пожаревац
17
3
14
17 %
3
Ужице
19
8
11
42 %
3
Чачак
10
3
7
30 %


201
52
150
26 %
32
Најтежа је ситуација на подручју школских управа Београда, Јагодине, Ужица, Ниша и Чачка где више од  30% средњих школа има незаконите сајтове. Просто је немогуће да надлежна министарства (Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Министарство правде и државне управе) не примете ту чињеницу и да не предузму ни једну меру због кршења закона и уставног поретка. Самим тим то је део ширег плана урушавања уставног поретка Републике Србије уз учешће највиших државних функционера у сарадњи са школским управама и школским одборима наведених средњих школа. У сваком случају наведено је део одређене политике коју треба препознати а одговорне у наведеним школа примерено казнити у складу са законима.
Незаконит рад средњих школа, и то још државних, није шала у озбиљним државама. Да не говоримо да незаконит сајт значи да је дотична установа/школа ненаменски трошила средства из буџета финансирајући незаконит сајт тако да су правне последице веома озбиљне за наведене школе.
Такође је неопходна политичка казна за партије чији челни људи нису препознали урушавање уставног поретка у 26 % државних средњих школа. Да је надлежно министарство (Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије) односно надлежна школска управа хтело да се поштује Устав Републике Србије и Закон о службеној употреби језика и писма могло је да реши проблем једноставним дописом дотичним школама по следећем моделу:

Поштовани господине директоре,
Увидом у сајт Ваше школе констатовали смо да је он у супротности са чланом 10 Устава Републике Србије и Законом о службеној употреби језика и писма, односно није на ћирилици. Тиме је званичан сајт Ваше школе незаконит односно рад Ваше школе је незаконит и стога вам налажемо да хитно исправите наведени недостатак.
Имајући у виду да је рад Ваше школе незаконит обустављају Вам се сви трансфери из буџета Републике Србије док наведени недостатак не отклоните односно Ваш сајт не усагласите са Уставом Републике Србије и Законом о службеној употреби језика и писма. Напомињемо да сте израдом незаконитог сајта ненаменски утрошили средства из буџета Републике Србије за финансирање незаконите активности и да је неопходно да иста у најкраћем року вратите.
Молимо Вас да нас по отклањању наведених недостатака писмено обавестите да би смо наставили са трансферима из буџета Републике Србије према утврђеној динамици.
Срдачан поздрав,
Министар
Имајући у виду број запослених и садржаје на сајтовима верујемо да би све било у реду за недељу дана под условом да се хоће јер надлежна министарства и школске управе  располажу средствима државне принуде да присиле кориснике буџетских средстава да Устав и законе поштују.
Препуштамо читаоцима да сами додатно анализирају саставе школских и надзорних одбора и њихову политичку припадност и да донесу одговарајуће закључке у светлу предстојећих избора. 
Индикативно је да ни ученичке организације (ученички парламенти)  нису до сада реаговале или нисмо упознати са њиховим реакцијама.
Подаци за анализу су са сајта су преузети са сајта http://www.srednje-skole.com. 
Уколико је било пропуста у наведеној анализи бићемо захвални за корекцију.
Посебна је срамота када перјанице српске просвете и средњешколског образовања крше Устав и законе а то су гимназије те их посебно истичемо. Чему уче ове перјанице српске просвете своје ученике а нашу децу:   
 • Како да се не поштује српска традиција?
 • Како да се не поштује српска култура? 
 • Како да се не поштује српска баштина? 
 • Како да се не поштује уставни поредак Републике Србије?
Брука и срамота.

Школска управа Београд


ДЕСЕТА ГИМНАЗИЈА "МИХАЈЛО ПУПИН" 
 11070 Београд, Пролетерске солидарности 1а
http://www.xgimnazija.edu.rs/
ЧЕТВРТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА 
11040 Београд, Теодора Драјзера 25
http://cetvrtagimnazija.edu.rs/

Школска управа Ниш


ГИМНАЗИЈА "9. МАЈ" 
Ниш, Јеронимова 18
http://www.9maj.edu.rs/
ГИМНАЗИЈА "СТЕВАН СРЕМАЦ" 
Ниш, Вожда Карађорђа 27
http://www.sremac.edu.rs/
ГИМНАЗИЈА ПИРОТ 
18300 Пирот, Српских владара 118
http://www.gimpi.ni.ac.rs/

Школска управа Крагујевац


ПРВА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА 
34000 Крагујевац, Даничићева 1
http://www.prvagimnazija.edu.rs/

Школска управа Јагодина


ГИМНАЗИЈА 
35250 Параћин, Бранка Крсмановића бб
http://www.gimnazija-paracin.edu.rs/
ГИМНАЗИЈА 
35230 Ћуприја, Карађорђева 57
http://www.gimnazijacuprija.edu.rs/

Школска управа Пожаревац


ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА 
11420 Смедеревска Паланка, Вука Караџића 18
http://www.palanackagimnazija.edu.rs/

Школска управа Ужице


ГИМНАЗИЈА "ЈЕЗДИМИР ЛОВИЋ" 
36310 Сјеница, Саве Ковачевића 15
http://gimnazijasjenica.blogspot.com/
УЖИЧКА ГИМНАЗИЈА 
31000 Ужице, Трг Светог Саве 6
http://www.uzickagimnazija.edu.rs/
Државне средње школе из анализираног узорка које имају сајт искључиво на латиници, односно чији је сајт незаконит, су:

Школска управа Београд

ГЕОЛОШКА И ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКА ШКОЛА
"МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ"
11000 Београд, Есад Пашина 26
http://www.ghmskola.edu.rs/
ДЕСЕТА ГИМНАЗИЈА "МИХАЈЛО ПУПИН"
11070 Београд, Пролетерске солидарности 1а
http://www.xgimnazija.edu.rs/
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ"
11080 Београд, Наде Димић 4
http://www.medicinskazemun.edu.rs/
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ПК "БЕОГРАД"
11060 Београд, Панчевачки пут 39
http://www.skolapkb.edu.rs/
ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА
11500 Обреновац, Милоша Обреновића 90
http://www.polj-hemskola.edu.rs/
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11400 Младеновац (варош), Боже Дамњановића 75
http://www.tehnickaskola.edu.rs/
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН КОЖЕ
11040 Београд, Бранкова 17
http://www.skolazadizajnkoze.edu.rs/
ФАРМАЦЕУТСКО-ФИЗИОТЕРАПЕУТСКА ШКОЛА
11050 Београд, Донска 27-29
http://www.farmafizio.edu.rs/
ЧЕТВРТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11040 Београд, Теодора Драјзера 25
http://cetvrtagimnazija.edu.rs/
ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ
11040 Београд, Милоша Поцерца 2
http://www.brodarska.edu.rs/
ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА
11000 Београд, Војислава Илића 88
http://skolazadizajntekstila.edu.rs/

Школска управа Нови Сад

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
21220 Бечеј, Маршала Тита 14
http://www.ets-becej.edu.rs/
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "ДРАГИЊА НИКШИЋ"
22000 Сремска Митровица, Јупитерова 26
http://www.medicsm.edu.rs/
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА"
22000 Сремска Митровица, Змај Јовина 29
http://www.nikolateslasm.edu.rs/
ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИЛЕНКО ВЕРКИЋ-НЕША"
22410 Пећинци, Школска 8а
http://www.tspecinci.rs/
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
21220 Бечеј, Петра Драпшина 1
http://www.tsbecej.edu.rs

Школска управа Ниш

ГИМНАЗИЈА "9. МАЈ"
Ниш, Јеронимова 18
http://www.9maj.edu.rs/
ГИМНАЗИЈА "СТЕВАН СРЕМАЦ"
Ниш, Вожда Карађорђа 27
http://www.sremac.edu.rs/
ГИМНАЗИЈА ПИРОТ
18300 Пирот, Српских владара 118
http://www.gimpi.ni.ac.rs/
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИЈА СТАНИМИРОВИЋ"
Ниш, БУЛЕВАР СВЕТОГ ЦАРА КОНСТАНТИНА 80-86
http://www.etsmijastanimirovic.edu.rs
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА"
Ниш, Александра Медведева 18
http://www.etstesla.ni.ac.rs/
МАШИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА "15. МАЈ"
Ниш, БЕОГРАДСКА 22
http://www.mts15maj.edu.rs/
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "ДР МИЛЕНКО ХАЏИЋ"
Ниш, Зетска 55
http://www.medicinska.nis.edu.rs/
СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
18300 Пирот, Ћирила и Методија 29
http://www.srednjastrucnapirot.edu.rs
СРЕДЊА ШКОЛА "НИКЕТА РЕМЕЗИЈАНСКИ"
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
18310 Бела Паланка
http://www.srednjaskolabelapalanka.edu.rs/
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
18300 Пирот, Таковска 22
http://www.tsp.edu.rs/
ШКОЛА МОДЕ И ЛЕПОТЕ
Ниш, Генерала Милојка Лесјанина 23
http://www.skolamodeilepote.com/

Школска управа Крагујевац

ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИЛЕТА НИКОЛИЋ"
34300 Аранђеловац, Јосифа Панчића
http://www.tehniar.com/
ДРУГА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Косовска 8
http://www.dtskg.edu.rs/
СРЕДЊА ШКОЛА
34220 Лапово (варошица), Светозара Марковића 43
http://sslapovo.info/
ШКОЛА СА ДОМОМ ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА
34000 Крагујевац, Старине Новака 33
http://www.skolazagluve.edu.rs/sr
ПРВА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
34000 Крагујевац, Даничићева 1
http://www.prvagimnazija.edu.rs/

Школска управа Јагодина

ГИМНАЗИЈА
35250 Параћин, Бранка Крсмановића бб
http://www.gimnazija-paracin.edu.rs/
ГИМНАЗИЈА
35230 Ћуприја, Карађорђева 57
http://www.gimnazijacuprija.edu.rs/
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
35250 Параћин, Др Драгољуба Јовановића 2
http://www.ekonomist.edu.rs/
МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
35250 Параћин, Бранка Крсмановића бб
http://www.mes.edu.rs/
СРЕДЊА ШКОЛА
35210 Свилајнац, Лоле Рибара 10
http://www.skolasvilajnac.edu.rs/
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша б.б
http://tehnickaskolacuprija.edu.rs/

Школска управа Пожаревац

ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ"
11320 Велика Плана, Момира Гајића 12
http://www.eusvuk.edu.rs/
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11300 Смедерево, Вука Караџића 13
http://www.tehnickasd.edu.rs/
ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА
11420 Смедеревска Паланка, Вука Караџића 18
http://www.palanackagimnazija.edu.rs/

Школска управа Ужице

ГИМНАЗИЈА "ЈЕЗДИМИР ЛОВИЋ"
36310 Сјеница, Саве Ковачевића 15
http://gimnazijasjenica.blogspot.com/
МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
31330 Прибој, ВУКА КАРАЏИЋА 5
http://www.metpb.edu.rs/
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА УЖИЦЕ
31000 Ужице, ТРГ СВЕТОГ САВЕ 34
http://www.medicinskaskolauzice.edu.rs
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА "ЉУБО МИЋИЋ"
31210 Пожега, Болничка 2
http://www.poljoprivrednapozega.edu.rs
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31320 Нова Варош, Проте Јевстатија
http://tehnicka.org.rs/
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
36310 Сјеница, Саве Ковачевића 15
http://www.tpssjenica.com/
УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
31310 Чајетина, Сердара Мишића 5
http://www.srednjaskolacajetina.edu.rs
УЖИЧКА ГИМНАЗИЈА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 6
http://www.uzickagimnazija.edu.rs/

Школска управа Чачак

МАШИНСКО-САОБРАЋАЈНА ШКОЛА
32000 Чачак, Др Драгише Мишовића 146
http://www.mssca.edu.rs/
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
32000 Чачак, Цара Душана 20
http://www.tehnickacacak.edu.rs/
ТЕХНИЧКА ШКОЛА "ЈОВАН ЖУЈОВИЋ"
32300 Горњи Милановац, ВУКА КАРАЏИЋА 3
http://www.tsgm.edu.rs/
Поред ових примера лоше праксе који говоре о драматичном урушавању средњошколског образовања у Србији треба похвалити оне школе које поштују уставни поредак Републике Србије са становишта поштовања члана 10 Устава Републике Србије и Закона о службеној употреби језика и писма а то су:

Школска управа Београд

XII БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Војводе Степе 82
http://www.xiigimnazija.edu.rs/
АРХИТЕКТОНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11050 Београд, Војислава Илића 78
http://arhitektonska-skola.wix.com
ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА
11000 Београд, Булевар војводе Бојовића 2
http://www.vakademija.edu.rs
ГИМНАЗИЈА "СВЕТИ САВА"
11040 Београд, Ресавска 58
http://sveti-sava.edu.rs
ГИМНАЗИЈА У ОБРЕНОВЦУ
11500 Обреновац, Милоша Обреновића 90
http://www.gimnazijauobrenovcu.edu.rs/
ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11050 Београд, Хајдук Станкова 2а
http://www.gtskola.edu.rs/
ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА
11050 Београд, Светог Николе 39
http://www.gradjevinska.edu.rs/
ГРАФИЧКА ШКОЛА
11070 Београд, Отона Жупанчића  19
http://www.grafickaskola.rs
ДЕВЕТА ГИМНАЗИЈА "МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС"
11070 Београд, Гоце Делчева 41
http://www.devetagimnazija.edu.rs
ДРУГА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
11000 Београд, Господара Вучића 50
http://www.drugaekonomska.edu.rs/
ЕКОНОМСКА ШКОЛА "НАДА ДИМИЋ"
11080 Београд, 22. октобра 19
http://www.ekonomska-zemun.edu.rs/
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "ЗЕМУН"
11080 Београд, Наде Димић 4
http://www.ets-zemun.edu.rs/
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА"
11000 Београд, Краљице Наталије 31
http://www.teslabg.edu.rs/
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "РАДЕ КОНЧАР"
11060 Београд, Браће Грим 32
http://www.koncar.edu.rs/
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "СТАРИ ГРАД"
11000 Београд, Високог Стевана 37
http://www.koncar.edu.rs/
ЖЕЛЕЗНИЧКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11060 Београд, Здравка Челара 14
http://www.ztskola.edu.rs/
ЗЕМУНСКА ГИМНАЗИЈА
11080 Београд, Градски парк 1
http://www.zemunskagimnazija.edu.rs
ЗУБОТЕХНИЧКА ШКОЛА
11050 Београд, Станка Враза 63
http://www.zts.edu.rs/
МАШИНСКА ШКОЛА "РАДОЈЕ ДАКИЋ"
11090 Београд, Мишка Крањца 17
http://www.msradojedakic.edu.rs/
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
11050 Београд
http://www.medicinskaskola.edu.rs
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "БЕОГРАД"
11040 Београд, Делиградска 31
http://www.medicinskaskola.edu.rs/
ОСМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Грчића Миленка 71
http://www.osmagimnazija.edu.rs/
ПЕТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11060 Београд, Илије Гарашанина 24
http://www.vbeogradska.edu.rs/
ПЕТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА "РАКОВИЦА"
11090 Београд, Хасанагинице 8
www.petaekonomska.edu.rs
ПЕТНАЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11090 Београд, ГОЧКА 40
http://www.xvbggimnazija.edu.rs/
ПРАВНО ПОСЛОВНА ШКОЛА БЕОГРАД
11000 Београд, Светогорска 48
http://pravnobiroskola.edu.rs/
ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ"
11080 Београд, Тошин бунар 17
http://pravnobiroskola.edu.rs/
ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Цара Душана 61
http://www.prvabeogim.edu.rs/
ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
11000 Београд
http://www.prvaekonomska.edu.rs/
СЕДМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11050 Београд, Шејкина 21а
http://www.sedmagimnazija.com/
СПОРТСКА ГИМНАЗИЈА
11040 Београд, Петра Чајковског 2а
http://www.sportskagimnazija.edu.rs/
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ПТТ ШКОЛА
11060 Београд, Здравка Челара 16
http://www.pttskola.edu.rs/
СРЕДЊА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
11070 Београд, Отона Жупанчића 4
http://www.turistickaskola.edu.rs/
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11500 Обреновац, Краља Петра I 12
http://tsobrenovac.net/
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11030 Београд, Југословенска 19
http://tszeleznik.edu.rs/
ТЕХНИЧКА ШКОЛА "ДРВО АРТ"
11000 Београд, Цара Душана 23
http://www.drvoart.edu.rs/
ТЕХНИЧКА ШКОЛА "ЗМАЈ"
11080 Београд, Ауто пут 18
http://www.skolazmajzemun.edu.rs/
ТЕХНИЧКА ШКОЛА "НОВИ БЕОГРАД"
11070 Београд, Омладинских бригада 25
http://www.tehnicka.edu.rs/
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП
11000 Београд, Радослава Грујића 2
http://www.tehnickaskolagsp.edu.rs/
ТЕХНОАРТ БЕОГРАД - ШКОЛА ЗА МАШИНСТВО И УМЕТНИЧКЕ ЗАНАТЕ
11050 Београд, Светог Николе 39
http://www.tehnoart.rs/
ТРГОВАЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Хиландарска 1
http://www.trgovackaskola.edu.rs/
ТРЕЋА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Његошева 15
http://www.trecagimnazija.edu.rs/
ТРИНАЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈA
11030 Београд, Љешка 47
http://www.trinaestabggim.edu.rs/
УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
11040 Београд, Југ Богданова 28
http://www.ut-skola.znanje.info
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
11030 Београд, ЉЕШКА 82
http://www.hptskola.edu.rs/
ЧЕТРНАЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Хаџи Проданова 5
http://www.cetrnaestgim.edu.rs/
ШЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11050 Београд, Милана Ракића 33
http://vigimnazija.edu.rs/glavna/
ШКОЛА ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ
11000 Београд, Јована Суботића 2
http://www.skolazanegulepote.edu.rs/

Школска управа Нови Сад

ГИМНАЗИЈА "20. ОКТОБАР"
21400 Бачка Паланка, ТРГ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА 23
http://www.gimnazijabp.edu.rs/
ГИМНАЗИЈА "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
22300 Стара Пазова, Светосавска 5
http://stapgim.edu.rs/
ГИМНАЗИЈА "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"
21460 Врбас, Палих бораца 9
http://www.gimnazijavrbas.rs/
ГИМНАЗИЈА "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ"
21000 Нови Сад, Владике Платона 2
http://www.gimnazis.edu.rs/
ГИМНАЗИЈА "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ-ЗМАЈ"
21000 Нови Сад, Златне греде 4
http://jjzmaj.edu.rs
ГИМНАЗИЈА "ЛАЗА КОСТИЋ"
21000 Нови Сад, Лазе Лазаревића 1
http://gimnazijalazakostic.edu.rs/
ГИМНАЗИЈА "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ"
21000 Нови Сад, Његошева 22
http://www.s-markovic.edu.rs/
ГИМНАЗИЈА "СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ"
21480 Србобран, Трг младости 4
http://www.gimnazija-srbobran.edu.rs/
ГИМНАЗИЈА "СТЕВАН ПУЗИЋ"
22400 Рума, Партизанска бб
http://www.gimnazija-ruma.rs/
ГИМНАЗИЈА
21220 Бечеј, БОРИСА КИДРИЧА 13
http://www.gimnazijabecej.edu.rs/
ГИМНАЗИЈА
22320 Инђија, Трг Слободе 2а
http://www.gimnazijain.edu.rs/
ЕКОНОМСКА ШКОЛА "9. МАЈ"
22000 Сремска Митровица, Ђуре Даничића 2
http://www.es.edu.rs/
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ"
22300 Стара Пазова, Светосавска 5
https://sites.google.com/site/etsvukkaradzic/
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"
21000 Нови Сад, Футошка 17
http://www.etspupin.edu.rs/
КАРЛОВАЧКА ГИМНАЗИЈА
21205 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 2
http://www.karlgimnazija.edu.rs/
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "7. АПРИЛ"
21000 Нови Сад, Војводе Книћанина 1
http://www.medicinskans.znanje.info/
МИТРОВАЧКА ГИМНАЗИЈА
22000 Сремска Митровица, Светог Саве 2
http://www.gimnazijasm.edu.rs
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
21420 Бач, Школска 1
http://www.poljoskolabac.edu.rs
САОБРАЋАЈНА ШКОЛА "ПИНКИ"
21000 Нови Сад
http://sspinki.edu.rs/
СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА
21000 Нови Сад, БУЛЕВАР КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 38
http://www.masinskans.edu.rs/
СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА
"СТЕВАН ПЕТРОВИЋ-БРИЛЕ"
22400 Рума, ВУКА КАРАЏИЋА 70
http://www.poljskolaruma.edu.rs/
СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА "РАДИВОЈ УВАЛИЋ"
21400 Бачка Паланка, Трг братства и јединства 23
http://www.ekonomskabp.edu.rs/
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИЛЕНКО БРЗАК-УЧА"
22400 Рума, Вука Караџића 70
http://www.tehnickaskolaruma.edu.rs/
СРЕДЊА ШКОЛА "ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ"
22320 Инђија, Трг Слободе 2а
http://www.natosevicin.edu.rs/
СРЕДЊА ШКОЛА "ЛУКИЈАН МУШИЦКИ"
21235 Темерин, НАРОДНОГ ФРОНТА 80
http://sslmusicki.com/
СРЕДЊА ШКОЛА "СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ"
21000 Нови Сад, НАРОДНИХ ХЕРОЈА 7
http://www.ekosmile.edu.rs
ТЕХНИЧКА ШКОЛА "9. МАЈ"
21400 Бачка Паланка, Краља Петра I 2
http://www.9maj.rs/
ТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА"
22240 Шид, Школска 1
http://www.nts.edu.rs/
ТЕХНИЧКА ШКОЛА "ПАВЛЕ САВИЋ"
21000 Нови Сад, Шајкашка 34
http://www.tspavles.znanje.info/
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "АНТОН СКАЛА"
22300 Стара Пазова, Карађорђева 12
http://www.gimnazijasid.edu.rs/

Школска управа Ниш

АДМИНИСТРАТИВНО-БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
Ниш, Трг Краља Милана 8
http://ppskolanis.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
18430 Куршумлија, Карађорђева 2
http://gimnazijakursumlija.wordpress.com/
ГИМНАЗИЈА "БОРА СТАНКОВИЋ"
Ниш, Вожда Карађорђа 27
http://www.borastankovic.edu.rs/
ГИМНАЗИЈА "ВУК КАРАЏИЋ"
18330 Бабушница, Омладинских бригада бб
http://www.gimbab.edu.rs/
ГИМНАЗИЈА "СВЕТИ КИРИЛО И МЕТОДИЈЕ"
18320 Димитровград, Кирил и Методиј 12
http://www.cargim.edu.rs/
ГИМНАЗИЈА "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ"
Ниш, Бранка Радичевића 1
http://www.gsm-nis.edu.rs/
ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА "НЕИМАР"
Ниш, Београдска 18
http://www.gtsneimar.edu.rs/
ЕКОНОМСКА ШКОЛА
Ниш, Мајаковског 2
http://www.esn.edu.rs/
ЕКОНОМСКА ШКОЛА
18430 Куршумлија, Карађорђева 2
http://www.ekonomskakursumlija.edu.rs/
ЕКОНОМСКА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Таковска 24
http://www.ekonomskapi.edu.rs/
МАШИНСКА ШКОЛА
Ниш, ШУМАДИЈСКА 1а
http://www.masinskanis.com/
МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "ДР ОБРЕН ПЕЈИЋ"
18300 Пирот, Николе Пашића 173
www.mlekarskaskolapirot.edu.rs
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА "ШУМАТОВАЦ"
18220 Алексинац, др Тихомира Ђорђевића б.б.
http://www.pssumatovac.edu.rs/
ПРЕХРАМБЕНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА
Ниш, Милојка Лесјанина 23
http://www.phsnis.edu.rs/
СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "БУБАЊ"
Ниш - Палилула, Бубањски хероји 3
http://www.skolabubanj.edu.rs/novo.html
СРЕДЊА ШКОЛА
18420 Блаце, Краља Петра I 68
http://www.blace.org.rs
ТЕКСТИЛНА ШКОЛА
18330 Бабушница, Омладинских бригада б.б.
http://www.tehnickaskolababusnica.edu.rs/
ТЕХНИЧКА ШКОЛА "12. ФЕБРУАР"
Ниш, Београдска 22
http://www.skola12februarnis.edu.rs/
ТЕХНИЧКА ШКОЛА "15. МАЈ"
18400 Прокупље, Ратка Павловића 194
http://www.ts15maj.edu.rs/
ТЕХНИЧКА ШКОЛА "ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ"
18220 Алексинац, др Тихомира Ђорђевића б.б.
http://www.tehskolaal.edu.rs/
УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
Ниш, Мајаковског 2
http://utsnis.blogspot.com/
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "14. ОКТОБАР"
Ниш - Палилула, Гоце Делчева 2
http://www.14oktobar.edu.rs
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "МЛАДОСТ"
18300 Пирот, Косте Абрашевића 40
http://skolamladostpirot.edu.rs

Школска управа Крагујевац

ГИМНАЗИЈА "МИЛОШ САВКОВИЋ"
34300 Аранђеловац, Бранке Петровић 1
http://www.gimnazijamilossavkovic.nasaskola.rs/
ЕКОНОМСКА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 6
http://www.ekonomska.edu.rs/
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "СЕСТРЕ НИНКОВИЋ"
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 2
http://www.medicinskakg.com/
ТРГОВИНСКО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА "ТОЗА ДРАГОВИЋ"
34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 25
http://tozadragovic.wordpress.com/
ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
34000 Крагујевац, Косовска 8
http://www.politehnicka.kg.edu.rs/
СРЕДЊА ШКОЛА
34210 Рача, Карађорђева 34
http://www.raca.edu.rs/
СРЕДЊА ШКОЛА "КРАЉ ПЕТАР I"
34310 Топола (варошица), Шумадијска 2
http://www.srednjaskola-topola.edu.rs/
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "ВУКАШИН МАРКОВИЋ"
34000 Крагујевац, Јанка Веселиновића бб
http://www.sosovukasinmarkovickg.edu.rs/
ДРУГА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
34000 Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 2
http://www.drugagimnazija.edu.rs

Школска управа Јагодина

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА "СЛАВКА ЂУРЂЕВИЋ"
35000 Јагодина, Кнегиње Милице бб
http://www.etsjagodina.edu.rs/
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА"
35000 Јагодина, Књегиње Милице бб
http://www.tesla-jagodina.edu.rs/
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "ДАНИЛО ДИМИТРИЈЕВИЋ"
35230 Ћуприја, Рада Кончара 3
http://www.medicinskaskolacuprija.edu.rs
ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
35260 Рековац, Слађана Лукића б.б.
http://www.pvskolarekovac.edu.rs/
ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА "СВИЛАЈНАЦ"
35210 Свилајнац, Жикице Јовановића Шпанца 64
http://www.poljvet-svil.edu.rs/
ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
35000 Јагодина, Кнегиње Милице 101
http://www.jagodina.autentik.net/srednje_skole/prva_tehnicka_skola/prva_tehnicka_skola.php
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
35213 Деспотовац, Рудничка 1
http://tehnickaskoladespotovac.nasaskola.rs/

Школска управа Пожаревац

СРЕДЊА ШКОЛА
12220 Велико Градиште, Житни трг 4
http://www.ssvg.edu.rs/
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
12320 Жагубица, Партизанска бб
http://www.tszagubica.edu.rs/
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "СОЊА МАРИНКОВИЋ"
12000 Пожаревац, Илије Бирчанина 70
http://www.poljsk.edu.rs/
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
12000 Пожаревац, Лоле Рибара 6-8
http://www.medicinskapozarevac.edu.rs
ТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА"
12208 Костолац, Боже Димитријевића б.б.
http://www.tehnickakostolac.edu.rs/
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 6
http://www.ekonomskapo.edu.rs/
ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 5
http://www.politehnicka.edu.rs/
ПОЖАРЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
12000 Пожаревац, Симе Симића 1
http://www.pozarevackagimnazija.edu.rs/
ГИМНАЗИЈА ВЕЛИКА ПЛАНА
11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3а
http://gimnazija-velikaplana.edu.rs/
ТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА"
11320 Велика Плана, Момира Гајића 12
http://www.tsvelikaplana.edu.rs/
ГИМНАЗИЈА
11300 Смедерево, Слободе 3
http://www.gimnazijasd.edu.rs/
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
11300 Смедерево, Црвене армије 156
http://www.etssd.edu.rs/
ТЕКСТИЛНО-ТЕХНОЛОШКА И ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА "ДЕСПОТ ЂУРАЂ"
11300 Смедерево, 17. октобра 40
http://www.despot.edu.rs/
МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "ГОША"
11420 Смедеревска Паланка, ИНДУСТРИЈСКА 66
http://www.skolagosa.edu.rs/

Школска управа Ужице

ГИМНАЗИЈА "ЈОСИФ ПАНЧИЋ"
31250 Бајина Башта, Вука Караџића 32
http://gimnazijabb.edu.rs/
ГИМНАЗИЈА "СВЕТИ САВА"
31210 Пожега, Вука Караџића 6
http://sveti-sava.edu.rs/
ЕКОНОМСКА ШКОЛА
31000 Ужице, ТРГ СВЕТОГ САВЕ 6
http://www.eksue.edu.rs/
ПРИЈЕПОЉСКА ГИМНАЗИЈА
31300 Пријепоље, 4. ДЕЦЕМБРА 3
http://www.prijepoljskagimnazija.edu.rs/
СРЕДЊА ШКОЛА "СВЕТИ АХИЛИЈЕ"
31230 Ариље, Војводе Мишића 40
http://www.ahilije.znanje.info/
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31250 Бајина Башта, Вука Караџића 32
http://tehnickaskolabb.edu.rs/
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31260 Косјерић (варош), СВЕТОСАВСКА 39
http://www.tehnickaskolakosjeric.edu.rs/
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31210 Пожега, Вука Караџића
http://www.tehnickaskolapozega.edu.rs/
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31000 Ужице, ТРГ СВЕТОГ САВЕ 34
http://www.tehnickaue.edu.rs/
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31300 Пријепоље, 4. децембра 3
http://www.tsprijepolje.edu.rs/
ТЕХНИЧКА ШКОЛА "РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ"
31000 Ужице, Николе Пашића 17
http://www.tsradojeljubicicue.edu.rs/

Школска управа Чачак

ГИМНАЗИЈА
32250 Ивањица, 13. септембра 58
http://www.gimnazija-ivanjica.edu.rs/
ГИМНАЗИЈА
32000 Чачак, ЖУПАНА СТРАЋИМИРА 1
http://www.gimnazija-cacak.edu.rs/
ГИМНАЗИЈА "ТАКОВСКИ УСТАНАК"
32300 Горњи Милановац, Милоша Великог 11
http://www.gimnazijagm.edu.rs
ЕКОНОМСКО-ТРГОВАЧКА ШКОЛА "КЊАЗ МИЛОШ"
32300 Горњи Милановац, Вука Караџића 1
http://www.etsgm.edu.rs/
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
32000 Чачак, ЕПИСКОПА НИКИФОРА МАКСИМОВИЋА 8
http://www.medicinska-cacak.edu.rs/
СРЕДЊА ШКОЛА "ДРАГАЧЕВО"
32230 Гуча (село), Републике б.б.
http://skoladragacevo.edu.rs/
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
32250 Ивањица, Миће Матовића 2
http://www.tehnickaskola.rs/
  Корисни линкови: