Нећу да потпишем уговор на латиници - Google+ Posts

Приказивање постова са ознаком јавна агенција. Прикажи све постове
Приказивање постова са ознаком јавна агенција. Прикажи све постове

2014-11-11

СКАНДАЛ: Агенција за привредне регистре неовлашћено мења Устав и законе

Увидом у акта везана за оснивање удружења констатовали смо да је Агенција за привредне регистре самовољно променила тумачење Устава Републике Србије и Закон о употреби службеног језика и писма. Наиме на званичном сајту агенције (http://www.apr.gov.rs) на страници намењеној регистрацији удружења нашли смо Пример оснивачког акта удружења у коме стоји, цитирамо:
Оснивачки акт може да буде и на ћириличном и на латиничном писму. Битно је да назив удружења мора бити на ћириличном писму.
Овим је агенција прекорачила своја овлашћења која произилазе из 2. члана Закона о јавним агенцијама (Службени гласник РС 18/2005-51, 81/2005-11) који гласи
Члан 2.
Агенција има својство правног лица.
Агенција има свој пословни рачун.
Агенција послује у складу са прописима о јавним агенцијама*.
*Службени гласник РС, број 111/2009
 У складу са реченим за Агенцију за привредне регистре важи члан 7. Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС“, бр. 18 од 24. фебруара 2005, 81 од 23. септембра 2005 - исправка)
Члан 7.
У погледу законитости, стручности, политичке неутралности, непристрасности, употребе службеног језика и писма, стручне спреме и оспособљености запослених који раде на повереним пословима државне управе и у погледу канцеларијског пословања, на рад јавне агенције примењују се прописи везани за државну управу.
На права, обавезе, одговорности и зараде директора и запослених у јавној агенцији примењују се општи прописи о раду, ако овим или посебним законом није што друго одређено.
Актом о оснивању јавне агенције могу се одредити послови које запослени у јавној агенцији, ради спречавања сукоба приватног и јавног интереса, не могу вршити у своје име и за свој рачун или у име и за рачун неког другог правног или физичког лица.
На бази реченог за Агенцију за привредне регистре  важи Закон о употреби службеног језика и писма у Републици Србији (видети линк ка пречишћеном тексту Закона) односно 2. члан наведеног закона гласи:

Службеном употребом језика и писама, у смислу овог закона, сматра се употреба језика и писама у раду: 

  • државних органа, 
  • органа аутономних покрајина, 
  • градова и општина (у даљем тексту: органи), 
  • установа, 
  • предузећа и других организација кад врше јавна овлашћења (у даљем тексту: организације које врше јавна овлашћења).
Службеном употребом језика и писама, у смислу овог закона, сматра се и употреба језика и писама у раду 
  • јавних предузећа и 
  • јавних служби, као и 
  • у раду других организација кад врше послове утврђене овим законом.
Наведеним упутством из Примера оснивачког акта  Агенције за привредне регистре прекршен је "Закон о употреби службеног језика и писма", "Закон о јавним агенцијама" и "Закон о државној управи" чиме је још једном демонстрирано да јавне агенције својим чињењем и нечињењем угрожавају уставни поредак Републике Србије и дискриминишу грађани који поштују законе и Устав Републике Србије.
Постављамо питање да ли су акти Агенције за привредне регистре везани за регистрацију удружења која су поступила у складу наведеним упутством, односно који су написани латиницом, законити?  
Имајући у виду јасне одредбе Закона о употреби службеног језика и писма не могу да буду законити односно реч је о дискриминацији грађана Србије који поштују правни поредак у корист оних који се ругају Уставу Републике Србије и њеним законима. 
Да ли ће надлежни орган за надзор рада Агенције за привредне регистре да изврши ванредни инспекцији надзор и да решења о регистрацији удружења (и других правних субјеката) која су статут и друга акта донела супротно Закону о употреби службеног језика и писма   прогласи незаконитим и да против надлежних у Агенцији за привредне регистре предузме законом предвиђене мере због незаконитог рада?
Очекујемо да удружења која се залажу за употребу ћирилице предузму неопходне мере. 

Корисни линкови:

У циљу олакшања контакта са појединим министарствима достављамо листу министарстава Владе Републике Србије
Министарство финансија
Београд, Кнеза Милоша 20
тел: 3642-862; факс: 3618-961
www.mfin.gov.rs
press@mfin.gov.rs

Министарство привреде
Београд, Кнеза Милоша 20
тел: 3642-600; факс: 3642-705
www.privreda.gov.rs
press@privreda.gov.rs

Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Београд, Немањина 22-26
тел: 260-79-60, 3612-197; факс: 260-79-61
www.mpt.gov.rs
office@minpolj.gov.rs

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Београд, Немањина 22–26
тел: 3614-652; факс: 3616- 521
www.mgsi.gov.rs
pr@ms.gov.rs

Министарство рударства и енергетике
Београд, Немањина 22-26
тел: 011/3604-403; факс: 011/3616-603
www.mre.gov.rs
kabinet@mrе.gov.rs

Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
тел: 3113-432; факс: 3114-650
www.mtt.gov.rs
kabinet@mtt.gov.rs

Министарство правде
Београд, Немањина 22–26
тел/факс: 785-8000
www.mpravde.gov.rs
kontakt@mpravde.gov.rs

Министарство државне управе и локалне самоуправе
Београд, Влајковићева 10/ Бирчанинова 6
тел: 362-0149, 333-4125, 361-3654
www.mduls.gov.rs
jparezanovic@gov.rs

Министарство унутрашњих послова
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
тел: 306-2000 локал: 2601
www.mup.gov.rs
info@mup.gov.rs

Министарство одбране
Београд, Бирчанинова 5
тел: 3006-311; факс: 3006-062
www.mod.gov.rs
info@mod.gov.rs

Министарство спољних послова
Београд, Кнеза Милоша 24-26
тел: 306-8000, 3616-333; факс: 3618-366
www.mfa.gov.rs
mfa@mfa.rs

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Београд, Немањина 22–26
тел: 3616-489; факс: 3616-491
www.mpn.gov.rs
kabinet@mpn.gov.rs

Министарство здравља
Београд, Немањина 22–26
тел: 3616-251, 3614-890; факс: 2656-548
www.zdravlje.gov.rs
kabinet@zdravlje.gov.rs

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Београд, Немањина 22-26
тел: 3038-661
www.minrzs.gov.rs
press@minrzs.gov.rs

Министарство омладине и спорта
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
тел: 3130-912, 3117-099; факс: 3130-915
www.mos.gov.rs
sekretarijat@mos.gov.rs

Министарство културе и информисања
Београд, Влајковићева 3
тел/факс: 3398-172, 3398-811
www.kultura.gov.rs
kabinet@kultura.gov.rs

Министар без портфеља задужен за европске интеграције Јадранка Јоксимовић
Београд, Немањина 11
тел: 3617-580; факс: 3617-597
kabinet@eu.rs

Министар без портфеља задужен за ванредне ситуације Велимир Илић
Београд, Булевар Михајла Пупина 2а
тел: 311-2282; факс: 311-2016
kabinet@mbpvs.gov.rs

Канцеларије и управе Владе Републике Србије

Канцеларија за европске интеграције
Београд, Немањина 34
тел: 3061-100, 3061-102, 3061-103; факс: 3061-110
www.seio.gov.rs
office@seio.gov.rs

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја
Београд, Немањина 11
тел: 3617-737; 3617-584; факс: 3617-737
www.obnova.gov.rs
press@obnova.gov.rs

Канцеларија за Косово и Метохију
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
тел: 3111-019
www.kim.gov.rs

Канцеларија за људска и мањинска права
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
тел: 3114-528; факс: 3117-607
www.ljudskaprava.gov.rs
director@ljudskaprava.gov.rs

Управа за сарадњу са дијаспором и Србима у региону
Београд, Васе Чарапића 20
тел: 2638-033, 2639-221, 3202-900; факс: 2636-815, 2630-504
www.dijaspora.gov.rs
info@dijaspora.gov.rs

Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
тел: 3112-811; факс: 3113-527
www.vere.gov.rs
kabinet@vere.gov.rs

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
тел: 3113-895, 3113-859; факс: 3111-702
www.civilnodrustvo.gov.rs
office@civilnodrustvo.gov.rs

2014-06-19

ПРИМЕР ЛОШЕ ПРАКСЕ: Кршење Устава и закона од стране Агенције за заштиту животне средине

Агенција за за заштите животне средине  организовала је прикупљање података за Национални регистар извора загађивања у информациони систем од 20. јануара 2014. године. Иницијатива коју свакако треба похвалити али увидом у кориснички интерфејс веб апликације видимо да се то ради противно члану 10 Устава Републике Србије и Закона о употреби службеног језика и писма. Наиме подаци морају да се унесу искључиво преко СРПСКЕ ЛАТИНИЧНЕ ТАСТАТУРЕ према инструкцији са линка. Тиме Агенција за заштиту животне средине крши члан 10 Устава Републике Србије и Закон о службеној употреби језика и писма.
Чланом 10 Устава Републике Србије прописана је ћирилица као службено писмо (цитирамо члан 10. 
"У Републици Србији у службеној употреби су српски језик и ћириличко писмо.
Службена употреба других језика и писама уређује се законом, на основу Устава."
) а Законом о употреби службеног језика и писма службеном употребом језика  и писама, у смислу овог закона, сматра се употреба језика и писама у раду: државних органа, органа аутономних покрајина, градова и општина (у даљем тексту: органи), установа, предузећа и других организација кад врше јавна овлашћења (у даљем тексту: организације које врше јавна овлашћења).
Службеном употребом језика и писама, у смислу овог закона, сматра се и употреба језика и писама у раду јавних предузећа и јавних служби, као и у раду других организација кад врше послове утврђене овим законом.
Имајући у виду да не постоји ни један техничко-технолошки разлог за непримењивање ћирилице једини разлог може да буде политичка одлука руководства Агенције да се грађанима Србије ускрати право да подаци из Националног регистра загађивача буду доступни на ћирилици
Да ли је Србија правна држава и да ли постоји политичка храброст и политичка воља да се Устав Републике и закони поштују? 
Да ли ће одговорни бити санкционисани за наведено противуставно и противзаконито понашање?