Нећу да потпишем уговор на латиници - Google+ Posts

2014-12-10

ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ: Аеродром "Никола Тесла" Београд: Кад се хоће онда се и може

Као пример добре праксе коришћења ћирилице наводимо сајт Акционарског друштва Аеродром "Никола Тесла" Београд на адреси http://www.beg.aero. Дизајн је у складу са најновијим светским трендовима у овој области а то значи да је визуелно и садржајно јасан са добро организованом навигацијом и у складу са Уставом Републике Србије и Законом о употреби службеног језика и писма. Читалац може да приступи садржају на ћирилици (основни приступ), затим на латиници и на енглеском језику.
Јасно је да је сајт радила екипа која зна свој посао и која га је крајње професионално урадила. Такође је јасно да то не би било могуће да нису имали јасне инструкције и подршку  свих надлежних почевши од Скупштине акционара, преко Надзорног одбора, Извршног одбора до менаџмента. Користимо прилику да им се захвалимо на добро урађеном послу и професионалности у раду у ситуацији када у акционарским друштвима и јавном сектору Републике Србије влада хаос, ниски професионални стандарди и промоција лоше управе.


Они којима се захваљујемо на могућности да се Србија представи свету по највишим стандардима професионално урађеног сајта су:

Скупштина акционара

Председник скупштине друштваНадзорни одборИзвршни одбор

Председник извршног одбора

Саша Влаисављевић, дипл. инж.
E-пошта: kabinet@beg.aero

Извршни директори

Служба секретара друштва

Секретар друштва

Асистент секретара друштва

Менаџмент

в.д. генералног директора

 • Саша Влаисављевић, дипл. инж.
 • Tел:        (+381 11) 209 4802
 • Факс:      (+381 11) 2286 187
 • E-пошта: kabinet@beg.aero

Делатност земаљског опослуживања

Директор

 • Драган Несторовић, дипл. инж.
 • Tел:        (+381 11) 209 4857
 • Факс:      (+381 11) 2286 410
 • E-пошта: ground.handling@beg.aero

Делатност комерцијалног пословања

 • Teл:        (+381 11) 209 4840
 • Факс:      (+381 11) 2286 188
 • E-пошта: commerce@beg.aero

Делатност безбедности

Директор

 • Владимир Мићић, дипл. менаџер безбедности
 • Teл:       (+381 11) 209 4821
 • Факс:     (+381 11) 209 7755
 • E-пошта: security@beg.aero

Делатност информационих и телекомуникационих технологија

Директор

 • Дејан Миловановић, дипл. инж.
 • Teл:        (+381 11) 209 4807
 • Факс:      (+381 11) 209 7127
 • E-пошта: itt@beg.aero

Делатност инвестиција и развоја

Директор

 • Ана Луковић, дипл. инж.
 • Teл:        (+381 11) 209 4811
 • Факс:      (+381 11) 209 4935
 • E-пошта: investment@beg.aero

Делатност техничког одржавања

Директор

 • Драган Димитријевић, дипл. инж.
 • Teл:        (+381 11) 209 4877
 • Факс:      (+381 11) 2286 025
 • E-пошта: technical@beg.aero

Делатност финансија

Директор

 • Добрила Пејовић, дипл. ек.
 • Teл:   (+381 11) 209 4868
 • Факс: (+381 11) 2286 170

Делатност правних послова

Директор

 • Гордана Поповић, дипл. правник
 • Teл:   (+381 11) 209 4828
 • Факс: (+381 11) 2286 199
 •          (+381 11) 2286 399


2014-12-07

СКАНДАЛОЗНО: Јавно предузеће "Скијалишта Србије" енергично се супротставља правном поретку Републике Србије одустајањем од употребе службеног писма

Сарадник блога "Нећу да потпишем уговор на латиници" нас је обавестио да се Јавно предузеће „Скијалишта Србије“ (са адресом Милутина Миланковића 9, 11070 Нови Београд, Матични број: 20183390, ПИБ: 104521515, Епошта: generalni.direktor@skijalistasrbije.rs, Веб сајт: http://www.skijalistasrbije.rs)  чији је оснивач Влада Републике Србије енергично супротставило правном поретку Републике Србије тиме што не поштује Устав Републике Србије и Закон о употреби службеног језика и писма. 
Наиме. Званичан сајт ЈП „Скијалишта Србије“ је искључиво на латиници чиме је прекршен члан 10 Устава Републике Србије и Закон о употреби службеног језика и писма. 
Језик и писмо јавних предузећа је прописано Законом о службеној употреби језика и писма јер према члану 2. Закона о службеној употреби језика и писма (даље ЗСУЈП) (видети линк ка пречишћеном тексту Закона).
Службеном употребом језика и писама, у смислу овог закона, сматра се употреба језика и писама у раду: 
 • државних органа, 
 • органа аутономних покрајина, 
 • градова и општина (у даљем тексту: органи), 
 • установа, 
 • предузећа и других организација кад врше јавна овлашћења (у даљем тексту: организације које врше јавна овлашћења).
Службеном употребом језика и писама, у смислу овог закона, сматра се и употреба језика и писама у раду 
 • јавних предузећа и 
 • јавних служби, као и 
 • у раду других организација кад врше послове утврђене овим законом.
Овим чином ЈП „Скијалишта Србије“ одлучило је да  промовише вредности ЛОШЕ УПРАВЕ јер не примењивање позитивних правних прописа обесмишљава њихово постојање и улогу и одлика је ЛОШЕ УПРАВЕ.
Овим је ово јавно предузеће одлучило да дискриминише грађане по основу употребе писма јер ниво коришћења латинице односно некоришћења ћирилице у јавном предузећу које обавља делатност од општег интереса (члан 1 став 1. Закона о јавним предузећима) задовољава критеријуме да кажемо да су грађани који говоре српски језик и пишу ћириличним писмом непосредно и посредно дискриминисани, да су повређена начела једнаких права и обавеза, да постоји удруживање ради вршења дискриминације, а такође имамо и елементе понижавајућег поступања према грађанима који говоре српски језик и користе ћирилицу (видети Закон о забрани дискриминације).
Такође оправдано можемо тврдити да је ЈП „Скијалишта Србије“ одлучила да изазове и подстакне неравноправности по основу националне, расне и верске припадности (православци скоро искључиво пишу ћирилицом) и језика (већина Срба говори српски језик и пише ћирилицом).
Сваки грађанин у Републици Србији који говори српски језик и пише ћирилицом је систематски дискриминисан доминантним или, у овом случају   искључивим, коришћењем латинице.
Имајући у виду речено поставља се питање законитости рада овог јавног предузећа.
Овом приликом истичемо менаџмент који је поносно одлучио да не поштује правни поредак Републике Србије и да посвећено дискриминише грађане Републике Србије:

Надзорни одбор

Председник Надзорног одбора

Чланови Надзорног одбора

 • Огњен Цвјетићанин
 • Слободан Унковић
 • Дарко Јовановић
 • Дејан Кијановић

Менаџмент

В.д. директора

Заменик директора

 • Милена Цветковић

Шеф кабинета директора

 • Ива Ивкић

Директор Сектора за финансијске и комерцијалне послове

 • Мира Вујичић

Директор Сектора за правне и техничке послове

 • Драгана Јаначковић Ћупић

Корисне адресе:

Остале контакт подаци ЈП "Скијалишта Србије":

Информације: +381(11) 222-39-86
Кабинет директора:  +381(11) 311-79-01
фаx: +381(11)311-90-30

Копаоник, Ски центар "Копаоник"

 • тел: + 381(36)5471-203 (инфо жичаре),
 • тел: + 381(36)5471-203, 5471-211 (инфо ски пас),
 • фаx: + 381(36)5471-204

Златибор, Ски центар "Торник"

 • тел: + 381(31)315-0004
 • тел: + 381(31)315-0005

Стара Планина, Ски центар "Стара Планина"

Слободан приступ информацијама од јавног значаја

Позивамо грађане да се обрате дотичном јавном предузећу а такође и Влади Републике Србије и да их позову да се поштују закони и Устав Републике Србије и да престану са дискриминацијом грађана Републике Србије  по основу употребе писма.
Такође позивамо грађане које имају сличне примере злоупотребе Устава Републике Србије и Закона о употреби службеног језика и писма (здравствене установе, установе културе, образовне установе - основне и средње школе и факултети, јавна предузећа, комунална предузећа, итд.) да нам се обрате мејлом на адресу necuugovornalatinici@palankaonline.info. После анонимизације садржаја исти ће бити искоришћени за прилоге на блогу.

Корисни линкови:


2014-12-01

СКАНДАЛОЗНО: Акредитовани Дом здравља "Др Симо Милошевић" супротставља се правном поретку Републике Србије одустајањем од употребе службеног писма

Сарадник блога "Нећу да потпишем уговор на латиници" нас је обавестио да се акредитовани Дом здравља "Др Симо Милошевић" супротставио правном поретку Републике Србије тиме што је променио обрасце који се у овој, некада угледној установи, користе. 
Наиме. Образац извештаја лекара специјалисте је до 30.11.2014. био на ћирилици а од 1.12.2014. је на латиници чиме се крши Устав Републике Србије (члан 10) и Закон о употреби службеног језика и писма. 
Овим чином се Дом здравља "Др Симо Милошевић" одлучио да  промовише вредности ЛОШЕ УПРАВЕ јер не примењивање позитивних правних прописа обесмишљава њихово постојање и улогу и одлика је ЛОШЕ УПРАВЕ.
Такође је ова установа одлучила да дискриминише пацијенте по основу употребе писма у документацији јер ниво коришћења латинице односно некоришћења ћирилице у здравственој установи задовољава критеријуме да кажемо да су пацијенти  који говоре српски језик и пишу ћириличним писмом непосредно и посредно дискриминисани, да су повређена начела једнаких права и обавеза, да постоји  удруживање ради вршења дискриминације, а такође имамо и елементе понижавајућег поступања према пацијентима који говоре српски језик и користе ћирилицу.
Такође оправдано можемо тврдити да је управа Дома здравља "Др Симо Милошевић" преласком на латиничне обрасце одлучила да изазове и подстакне неравноправности по основу националне, расне и верске припадности (православци искључиво пишу ћирилицом) и језика (Срби говоре српски језик и пишу ћирилицом).
Сваки пацијент у Републици Србији који говори српски језик и пише ћирилицом је систематски дискриминисан доминантним или, у овом случају   искључивим, коришћењем латинице. 
Овом приликом истичемо руководство које је поносно одлучило да не поштује правни поредак Републике Србије и да посвећено дискриминише пацијенте:
 • Директор: Mr sc.Prim.dr Драгана Кривокапић (Епошта: office@dzcukarica.rs,  Телефон:3538-300)
 • Главна сестра Дома здравља: Јелена Којић-Миленковић
 • Пословни секретар: Сања Стојичић
 • Помоћник директора за консултативно-специјалистичку службу: Милена Јововић
 • Помоћник директора за социјалну медицину здравствену статистику и поливалентну патронажу: Оливера Лукић
 • Помоћник директора за :Служба за стоматолошку здравствену заштиту: Зорана Међед
 • Помоћнок директора за Службу за здравствену заштиту деце и омладине Вера Вујовић
 • Помоћник директора за службу за здравствену заштиту жена Александра Костић
 • Помоћник директора за службу за заштиту здравља одраслих грађана Мирјана Нинковић
 • Помоћник директора за опште,правне,финансијске и техничке послове Бојана Симоновић
 • Помоћник директора за лабораторијску дијагностику Марија Стојановић
 • Шеф службе опште медицине Жарково Мирјана Нинковић
 • Шеф службе опште медицине Баново брдо Милица Ковачевић

 Стручни савет:

 • Др Југослав Мијовић-специјалиста педијатрије
 • Др Милена Станковић-специјалиста опште медицине
 • Др Зорана Међед-специјалиста ортопедија вилице
 • Др Миомир Миленковић-специјалиста гинекологије и акушерства
 • Др Слађана Шошкић-специјалиста офтамолог

Управни одбор:

 • Александар Томић-председник
 • Томислав Јовановић
 • Др Предраг Спасеновић
 • Др Невенка Радовановић
 • Катарина Радојковић

Надзорни одбор:

 • Prim.dr Драгослав Кандић
 • Божо Рајковић
 • Prim.dr Mилица Катунац

Етички одбор:

 • Др Сузана Ракић спец.општемедицине-Председник
 • Жељко Бјелопетровић-дипл.правник
 • Др Оливера Радовановић-специјалиста педијатрије

Корисне адресе:

 • Дом здравља Др Симо Милошевић-Чукарица 
 • Пожешка 82
 • Београд, Чукарица
 • радно време од 07h - 20h
 • Епошта: office@dzcukarica.rs

Сајтови Дома здравља "Др Симо Милошевић": 

 
Позивамо грађане да се обрате дотичној здравственој установи а такође и другим надлежним властима (Град Београд, Министарство здравља, итд.) и да их позову да се поштују закони и Устав Републике Србије и да престану са дискриминацијом пацијената по основу употребе писма.
 
Такође позивамо грађане које имају сличне примере злоупотребе Устава Републике Србије и Закона о употреби службеног језика и писма (здравствене установе, установе културе, образовне установе - основне и средње школе и факултети, комунална предузећа, итд.) да нам се обрате мејлом на адресу necuugovornalatinici@palankaonline.info. После анонимизације садржаја исти ће бити искоришћени за прилоге на блогу.

Корисни линкови: