Нећу да потпишем уговор на латиници - Google+ Posts

2014-06-12

ХИТНО: У Народној скупштини Србије у току је расправа о Закону о заштити потрошача којим ће се обележити 100 година од увођења латинице у службену употребу у Србији

У Народној скупштини Србије у току је расправа о Закону о заштити потрошача којим ће се обележити 100 година од увођења латинице у службену употребу у Србији. Наиме, предлогом Закона о заштити потрошача није предвиђено да потрошачи у Србији могу да остваре било које право на свом писму ћирилици јер је очигледно да чланови  Владе Србије и Скупштине Србије немају храбрости да се супротставе идејама Аустроугарске монархије, идејама Независне државе Хрватске и идејама 650000 хрватских домољуба из прошле године у вези употребе ћирилице у Србији?
Да ли је Народна скупштина Србије стварно народна (српска)  или је на линији вредности Аустроугарске монархије као  верни следбеник вредности окупационих власти успостављених пре сто година?
У периоду од 27. септембра до 27. октобра 2013. одржана је јавна расправа о Нацрту закона о заштити потрошача. Заинтересована јавност је реаговала и више од 60 коментара удружења, јавних радника и других је било на тему употребе ћириличног писма у овом законском пројекту (видети линк и линк). Јавност је препознала важност Закона о заштити потрошача као једног од најважнијег инструмента за укидање званичне политике страних агентура „завади па владај  са два писма у Србији“. На велику жалост грађана Србије који се залажу за доследно спровођење уставне норме да Србија, као и све модерне демократије, има само један службени језик и једно службено писмо (а то је у Србији ћирилица) одлучено је да Србија мора да се покори норми коју је увела Аустрогарска монархија 1915. током окупације Србије и норми Независне државе Хрватске из 1941. г. односно да се не дозволи коришћење искључиво ћирилице у свакодневној комуникацији у Србији. Овај Нацрт закона о заштити потрошача је на идеолошкој линији 650000 хрватских домољуба за санкционисање употребе ћирилице у Хрватској, односно њиме се припрема трајно санкционисање ћирилице и у Србији.

Упоредна анализа коментара  више од 60 грађана и удружења за увођењем ћирилице и усвојеног Нацрта закон о заштити потрошача је следећа
Коментари на предлог Нацрта закона о заштити потрошача
Нацрт закона  о заштити потрошача који је усвојио 2.12.2013. Национални савет за заштиту потрошача
Коментар на члан 16 став 1. коментарисаног Нацрта
Члан 17 став 1 усвојеног нацрта
Пре него што се потрошач обавеже уговором или одговарајућом понудом за закључивање уговора, трговац је дужан да потрошача на јасан и разумљив начин, на српском језику и ћириличном писму, обавести о следећим подацима, уколико они нису очигледни из контекста:
Пре него што се потрошач обавеже уговором или одговарајућом понудом за закључивање уговора, трговац је дужан да потрошача на јасан и разумљив начин, на српском језику, обавести о следећим подацима, уколико они нису очигледни из контекста:
Коментар на члан 23 став 1 тачка 8. коментарисаног Нацрта
Члан 24 став 1 тачка 8. усвојеног нацрта
8) пропуштање трговца да потрошача, пре него што прихвати понуду, на јасан начин обавести да ће му након продаје одређеног производа пружити пратеће услуге на језику и писму који нису у службеној употреби у Републици Србији;
8) пропуштање трговца да потрошача, пре него што прихвати понуду, на јасан начин обавести да ће му након продаје одређеног производа пружити пратеће услуге на језику који није у службеној употреби у Републици Србији;
Коментар на члан 29 став 7  коментарисаног Нацрта
Члан 30 став 7 усвојеног нацрта
Трговац је дужан да податке из ст 1. и 6. овог члана пружи потрошачу на српском језику и ћириличном писму.
Трговац је дужан да податке из ст 1. и 6. овог члана пружи потрошачу на српском језику.
Коментар на члан 33 став 1  коментарисаног Нацрта
Члан 34 став 1 усвојеног нацрта
Код уговора који су закључени изван пословних просторија, трговац је дужан да достави потрошачу обавештење из члана 29. став 1. овог закона у писаној форми или, само ако се потрошач са тиме сагласи, на другом трајном носачу записа. Ово обавештење мора да буде написано читко, на једноставан и разумљив начин, на српском језику и ћириличном писму.
Код уговора који су закључени изван пословних просторија, трговац је дужан да достави потрошачу обавештење из члана 30. став 1. овог закона у писаној форми или, само ако се потрошач са тиме сагласи, на другом трајном носачу записа. Ово обавештење мора да буде написано читко, на једноставан и разумљив начин, на српском језику.
Коментар на члан 43 став 3  коментарисаног Нацрта
Члан 44 став 3 усвојеног нацрта
Ако је потрошач изричито пристао на оглашавање телефоном, факсом, електронском поштом или другим средствима комуникације на даљину, трговац је дужан да пре него што учини оглашавање одређене робе или услуге, на јасан и недвосмислен начин, на српском језику и ћириличном писму, обавести потрошача о комерцијалној сврси активности.
Ако је потрошач изричито пристао на оглашавање телефоном, факсом, електронском поштом или другим средствима комуникације на даљину, трговац је дужан да пре него што учини оглашавање одређене робе или услуге, на јасан и недвосмислен начин, на српском језику, обавести потрошача о комерцијалној сврси активности.
Коментар на члан 52  став 3  коментарисаног Нацрта
Члан 53 став 3 усвојеног нацрта
Садржај упутстава и документације која се даје потрошачу мора бити сачињен у складу са прописима, на јасан и читљив начин, на српском језику и ћириличном писму, а када је превод у питању истоветан изворном тексту тако да за потрошача буде лако разумљив.
Садржај упутстава и документације која се даје потрошачу мора бити сачињен у складу са прописима, на јасан и читљив начин, на српском језику, а када је превод у питању истоветан изворном тексту тако да за потрошача буде лако разумљив.
Коментар на члан 60  став 2 коментарисаног Нацрта
Члан 61 став 2 усвојеног нацрта
Гарантни лист је исправа у писаном или електронском облику, односно на другом трајном носачу записа, која на српском језику и ћириличном писму садржи све податке из гаранције, наведене на јасан и читљив начин, лако разумљивим језиком, а нарочито податке о:
Гарантни лист је исправа у писаном или електронском облику, односно на другом трајном носачу записа, која на српском језику садржи све податке из гаранције, наведене на јасан и читљив начин, лако разумљивим језиком, а нарочито податке о:
Коментар на члан 91  став 3 коментарисаног Нацрта
Члан 91 став 3 усвојеног нацрта
У уговору морају на јасан и разумљив начин, на српском језику и ћириличном писму, да буду наведени сви услови релевантни за коришћење услуге.
У уговору морају на јасан и разумљив начин, на српском језику, да буду наведени сви услови релевантни за коришћење услуге.
Коментар на члан170  став 1 тачка 19 коментарисаног Нацрта
Члан 171 став 1 тачка 21 усвојеног нацрта
19) преузме обавезу пружања пратеће услуге након продаје одређеног производа потрошачу са којим је пре продаје комуницирао на српском језику и ћириличним писмом, а након продаје му нуди пружање пратећих услуга само на неком другом језику, о чему није на јасан начин обавестио потрошача пре него што се потрошач обавезао, супротно члану 23. став 1. тачка 8) овог закона;
21) преузме обавезу пружања пратеће услуге након продаје одређеног производа потрошачу са којим је пре продаје комуницирао на језику који није у званичној употреби у Републици Србији, а након продаје му нуди пружање пратећих услуга само на неком другом језику, о чему није на јасан начин обавестио потрошача пре него што се потрошач обавезао, супротно члану 24. став 1. тачка 8) овог закона;
Пошто иза сваког предлога стоје људи потребно је за будућа поколења забележити ко је посвећено и са великим задовољством одбацио све предлоге јавности у вези регулисања употребе ћириличног писма у пословној комуникацији у Србији.

Срамни састав Националног савета за заштиту потрошача је следећи (према Одлуци о образовању Националног савета за заштиту потрошача)

Расим Љајић, председник
министар спољне и унутрашње трговине и телекомуникација
мр Љиљана Станковић, заменик председника
помоћник министра спољне и унутрашње трговине и телекомуникација
Чланови
1) Љубиша Милосављевић
државни секретар у Министарству финансија и привреде;
2) Данило Голубовић
државни секретар у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде;
3) Јасмина Бенмансур
помоћник министра правде и државне управе;
4) Лидија Стојановић
помоћник министра спољне и унутрашње трговине и телекомуникација
5) Љубиша Димитријевић
самостални саветник у Привредној комори Србије
6) Вера Вида
председник Центра потрошача Србије
7) Љубиша Андрејић
председник Организације потрошача Србије
8) Горан Паповић
председник Националне организације потрошача Србије
9) Јован Јовановић
председник Центра за заштиту потрошача „ФОРУМ“;
10) Едина Попов
председник Асоцијације потрошача Србије
11) прим др сци. мед. Taња Кнежевић
директор Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”
12) др Светислав Табороши
редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду
13) др Катарина Иванчевић
ванредни професор Правног факултета Универзитета Унион у Београду
14) др Бобан Стојановић
редовни професор Економског факултета Универзитета у Нишу
15) др Саша Вељковић
ванредни професор Економског факултета Универзитета у Београду
Ресурси:


Додатни ресурси  у вези употребе службеног језика и писма


 

2014-05-26

Захвалница Удруге за промиџбу службеног писма Хрватске (УПСПХ) свима онима који у Србији, Републици Српској и региону користе латиницу

ЗАХВАЛНИЦА

Захваљујемо свима у Србији, Републици Српској и цијелом региону што у приватном животу, као и својему пословању користе латиницу са три двознака (љ,њ,џ), која је према свјетским ИСО стандардима и по нашему, хрватском Уставу, службено писмо Републике Хрватске.

Особиту захвалност изражавамо свима, који у Србији, Републици Српској и цијелом региону огромну већину свога тиска, дневних и других листова, те тједника и књига, као и своје интернет стране (сајтове), такођер пишу нашим службеним писмом, зато што међународне организације, а прије свега УНЕСЦО, све то скупа рачунају у хрватску културну баштину.

Тко не вјерује, нека провјери.

Грга Златопек

Удруга за промиџбу службеног писма Хрватске (УПСПХ)

promidzbahrlat@gmail.com

Гдје је наше писмо, онамо је и наша култура.
 
ZAHVALNICA

Zahvaljujemo svima u Srbiji, Republici Srpskoj i cijelom regionu što u privatnom životu, kao i svojemu poslovanju koriste latinicu sa tri dvoznaka (lj,nj,dž), koja je prema svjetskim ISO standardima i po našemu, hrvatskom Ustavu, službeno pismo Republike Hrvatske.

Osobitu zahvalnost izražavamo svima, koji u Srbiji, Republici Srpskoj i cijelom regionu ogromnu većinu svoga tiska, dnevnih i drugih listova, te tjednika i knjiga, kao i svoje internet strane (sajtove), također pišu našim službenim pismom, zato što međunarodne organizacije, a prije svega UNESCO, sve to skupa računaju u hrvatsku kulturnu baštinu.

Tko ne vjeruje, neka provjeri.

Grga Zlatopek

Udruga za promidžbu službenog pisma Hrvatske (UPSPH)

promidzbahrlat@gmail.com

Gdje je naše pismo, onamo je i naša kultura.


2014-05-24

2014-05-24: Дан словенске писмености и културе


Дан словенске писмености и културе, како је писао Д. С. Лихачов у својим ''Писмима о добром и прекрасном'', помаже нам да упознамо стварност у њеној историји и традицији. Познавати историју значи овладати светом, његовом духовно-традиционалном и културно-историјском димензијом.Темеље величанственом здању словенске културе и писмености поставили су јеванђеоском проповеди и подвижништвом у науци света браћа Ћирило и Методије, родоначелници просвећења словенских народа. Православни празник у славу Светих Ћирила и Методија је празник словенске азбуке и писмености, празник словенске школе и науке и тиме словенског просвећења. То је велики празник свесловенске културе, будући да су успостављање и раст националних култура словенских народа постали могући захваљујући културно-историјској мисији свете браће Ћирила и Методија.О предностима црквенословенског језика А. С. Пушкин је написао: ''Као материјал словесности, он има неоспорне предности у односу на све европске језике: судбина је његова била необично срећна. У IX веку стари грчки језик му је одједном открио своју лексику, тајну хармоније, поклонио му је своје законе развијене граматике, своје прекрасне обрте, величанствени склад речи, једном речју ''усвојио''  га је поштедевши га на тај начин спорог временског усавршавања.'' Књижевно наслеђе светих Ћирила и Методија припада свим народима словенског света који су у IX веку, у језичком смислу, били мање подељени него у наредним вековима. Од Балтичког мора на северу, до Јегејског и Јадранског на југу, од Лабе и Алпа на западу па до Волге на истоку, расејала су се словенска племена, и сви они говорили су језиком словенским и добили су од својих учитеља књижевни језик и просвећеност. Обраћајући се свим словенским народима Константин Филозоф је говорио: 'Тем-же услышите, словени вси...Слышите словенск народ весь... Се же все мы, братие словени, змышляюще, глаголем свет подобающ'' (из ''Слова учителя нашего Константина Филозофа'')
Дан словенске писмености и културе је празник просвећености, празник наше речи, наше књиге, наше књижевности, наше културе. Изучавајући различите науке на свом језику, ми, по речима староруског летописца, жањемо оно, што су посејали стари просветитељи ....Књиге и преводи, које су саставили или написали свети Ћирило и Методије и њихови ученици, послужили су као чврста основа на којој је током векова нарастало величанствено здање словенске културе. Стога је дан црквене славе светих Ћирила и Методија светски празник – Дан словенске писмености и културе.

Извори: 

2014-05-12

Црна Хроника: ДВОЈАКИ АРШИНИ СУДА: Вељи Илићу дозволили ћирилицу, а мени нисуИлић није платио казну од 1,3 милиона динара зато што је адвокат друге стране написао поднесак латиницом, док за мене то правило не важи, објаснио је Бошко Вукчевић
За њега важе посебна правила...Велимир Илић

 ЧАЧАК - Неће латиницу.

- Основни суд у Чачку онемогућио ми је да у парничном поступку користим ћирилично писмо! Поднесци противне стране писани су латиницом, а ја сам тражио да их суд одбаци јер су ми неразумљиви. Подсећам да је крајем прошле године исти овај Основни суд укинуо решење којим је министар Велимир Илић био обавезан да плати 1,3 милиона динара новинару Владимиру Јешићу само зато што је адвокат Јешића написао поднесак латиницом - каже за Курир Бошко Вукчевић из Чачка.

Три пута подносио захтев

Он објашњава да је током првостепеног поступка три пута тражио да му се омогући употреба ћириличног писма.
- И у жалби на пресуду изричито сам навео да ми је у поступку онемогућена употреба мог језика и писма, што представља обавезан разлог за укидање пресуде и враћање на поновни поступак. Међутим, Апелациони суд у Крагујевцу навео је да нема апсолутно битних повреда одредаба парничног поступка. Апсурдна је ситуација да се припаднику већинског народа у срцу Србије не омогућава да током поступка користи ћирилицу, писмо које је у службеној употреби у Србији - каже Вукчевић.
Према његовим речима, очигледно је суд има двојаке критеријуме.

Жалба Стразбуру

- Због свега ћу се жалити Уставном суду Србије, а можда чак и Европском суду за људска права - каже огорчени Чачанин.
 (Д. Ч.)
Пренето са линка (Курир)

2014-04-27

Борба за ћирилицу после формирања нове Владе Србије - Неке идеје за рад

У условима вакума у функционисању институција система због мартовских избора  није имало много смисла обраћати се институцијама са захтевимa о многочему па и о питањима везаним за поштовања уставне норме из члана 10 Устава Србије односно у вези Закона о службеној употреби језика и писма у Србији.
Пошто  је конституисана Народна скупштина Републике Србије,  донет Закон о министарствима и конституисана је Влада Републике Србије проблеми везани за функционисање институција су отклоњени и рационално је размислити о даљој стратегији борбе за очување ћирилице.
Чланови Владе Србије су положили заклетву сагласно члану 16. Закона о Влади која гласи
„Заклињем се на оданост Републици Србији и својом чашћу обавезујем да ћу поштовати Устав и закон, да ћу дужност члана Владе вршити савесно, одговорно и предано и бити посвећен очувању Косова и Метохије унутар Републике Србије.”
У доброј вери да заклетва обавезује министре да се доследно поштује очекујемо да се нови министри са председником Владе Србије понашају у складу са заклетвом.
У претходним постовима на овом блогу идентификован је одређен број институција и установа које не поштују Устав Републике Србије и Закон о службеној употреби језика и писма (видети линкове на крају овог поста).
Питање поштовања члана 10 Устава Републике Србије Влада Србије може да се реши прилично једноставно једним љубазним дописом Владе Републике Србије  свим органима јавне власти. Пример дописа је следећи

На руке руководиоцима органа јавне власти 
Поштовани,

Увидом у сајтове и документе бројних органа јавне власти у Републици Србији утврђено је да један број њих не поштује члан 10 Устава Републике Србије и Закон о употреби службеног језика и писма односно не користи ћирилицу.
Тиме је рад тих органа јавне власти и корисника јавних средстава незаконит те вам налажемо да проверите да ли је рад вашег органа јавне власти усклађен са чланом 10 Устава Републике Србије односно са Законом о службеној употреби језика и писма. Уколико има неусклађености у раду вашег органа са чланом 10 Устава Републике Србије и Законом о службеној употреби језика и писма молимо вас да у року од недељу дана извршите усклађивање.
По истеку овог рока свим органима јавне власти који нису усагласили свој рад са чланом 10 Устава Републике Србије и Законом о службеној употреби језика и писма биће  обустављени сви трансфери из буџета Републике Србије и органа локалне самоуправе док наведени недостатак не отклоне.
У кaтeгoриjу oргaна jaвнe влaсти спaдajу:
1) држaвни oргaни, oргaни тeритoриjaлнe aутoнoмиje, oргaни лoкaлнe сaмoупрaвe, oргaнизaциje кojимa je пoвeрeнo вршeњe jaвних oвлaшћeњa (држaвни oргaн у ширeм смислу);
2) прaвнa лицa кoja oснивa или финaнсирa у цeлини, oднoснo у прeтeжнoм дeлу нeки oд држaвних oргaнa из тaчкe 1).
Молимо Вас да нас у остављеном року писмено обавестите да је рад Вашег органа јавне власти усклађен са чланом 10 Устава Републике Србије и Законом о службеној употреби језика и писма. Недостављање писане изјаве тумачићемо као неусклађеност рада вашег органа јавне власти са чланом 10 Устава Републике Србије односно Законом о службеној употреби језика и писма.
Срдачан поздрав,

______________________
Ово је једноставан тест за Владу Републике Србије да ли стварно мисли да се држи заклетве. Досадашње Владе нису имале намеру да поштују заклетву јер још увек има органа јавне власти који не поштују Устав Републике Србије. Надајмо се да ће грађани Србије сада имати више среће.
Пошто су на челу једног броја министарстава нови људи а премијер је упутио јавни позив да се институцијама Републике Србије, међу које спадају и министарства, помогне у раду, имајући у виду прокламовану жељу  да се доследно поштује и Устав и закони Републике Србије, да се спрече нерационалности у функционисању институција и јавних предузећа као и жељу да се постигну највиши стандарди у поштовању људских права дајемо неке предлоге везане за поштовање члана 10 Устава Републике Србије и Закона о службеној употреби  језика и писма које је релативно лако реализовати. Веома је важно да што већи број грађана реагује јер тиме показујемо да нам је стало до ћирилице (и не само ћирилице). Речено може да се примени и за друге области нашег интересовања.
Предлоге у вези реченог поделићемо на неколико области:
 • Иницијативе да се унесу измене у већ донетим законима са становишта поштовања члана 10 Устава 
 • Пажљиво пратити законодавне активности министарстава јер је најављено да се за кратко време донесе велики број закона због чега ће евентуалне јавне расправе бити кратке те морамо бити будни да пружимо помоћ Влади у циљу што квалитетнијих предлога  са становишта поштовања Устава и Закона о употреби службеног језика и писма
 • Интензивирати јавне кампање промоције значаја поштовања Устава а посебно члана 10 и Закона о службеној употреби језика и писма
 • Интензивирати указивање на установе/институције/организације које не поштују Устав Србије и Закон о службеној употреби језика и писма
 • Интензивирати активности на прикупљању података о установама/институцијама/организацијама које не поштују Устав и Закон о службеној употреби језика и писма

Иницијативе да се унесу измене у већ донетим законима са становишта поштовања члана 10 Устава 

Имајући у виду најављене законодавне активности нове Владе грађани и удружења која се залажу за поштовање Устава Србије и Закона о службеној употреби језика и писма односно ћирилице треба да за сваки закон који директно или индиректно неадекватно регулише употребу службеног језика и писма поднесу предлог за измену дотичног закона Влади Републике Србије као овлашћеном предлагачу измене закона. Такође могу да се искористе могућности које предвиђа устав Републике Србије а то је да право предлагања закона, других прописа и општих аката имају сваки народни посланик, Влада, скупштина аутономне покрајине или најмање 30.000 бирача.
Право предлагања закона
Члан 107.

Право предлагања закона, других прописа и општих аката имају сваки народни посланик, Влада, скупштина аутономне покрајине или најмање 30.000 бирача.
Заштитник грађана и Народна банка Србије имају право предлагања закона из своје надлежности.
Ову могућност треба искористити али не треба очекивати резултате брзо и лако.

Пажљиво пратити законодавне активности министарстава и Владе

Најављено је да се за кратко време донесе велики број закона због чега ће евентуалне јавне расправе бити кратке и због тога морамо бити будни да пружимо помоћ Влади давањем предлога у виду коментара нацрта и предлога закона и јавном кампањом промоције предложених измена са становишта примене члана 10 Устава републике Србије и Закона о службеној употреби језика и писма. Верујемо да ће Влада и министарства бити захвални на конструктивном доприносу јавности.

Интензивирати јавне кампање промоције значаја поштовања Устава а посебно члана 10 и Закона о службеној употреби језика и писма

Јавне кампање промоције значаја поштовања Устава и Закона о  употреби службеног језика и писма имају посебан значај јер скрећу пажњу јавности на установе/институције/организације које не поштују Устав и употребу службеног језика и писма. Непоштовање Устава и употребе службеног језика и писма има директне економске последице јер сваки натпис или документ који није у складу са Уставом и Законом о употребни службеног језика и писма је буџетски прекршај. Наиме, законима Републике Србије није дозвољено финансирање незаконитих активности из буџета Републике Србије и буџета локалних самоуправа. Тако имамо ситуацију да је израда сајта установе/институције/организације из јавних средстава (буџета) ненаменско трошење буџетских средстава и налогодавци финансирања незаконитих активност подлежу озбиљним санкцијама. Недопустиво је да се из буџета Републике Србије финансирају незаконите активности. 

Интензивирати указивање на установе/институције/организације које не поштују Устав Србије и Закон о службеној употреби језика и писма

На страницама овог блога указано је више пута на установе/институције/организације које брутално, без икаквог стида и срама, крше устав Републике Србије и Закон о употреби службеног језика и писма. Тај напор треба интензивирати додатним истраживањима и прављењем јавног регистра истих уз покретање поступка да промене своје понашање односно да се понашају у складу са одредбама Устава Републике Србије и Закона о употреби службеног језика и писма, односно да користе ћирилицу.

Целисходно је  обратити се надлежним министарствима и локалним самоуправама да предузму законом предвиђене мере против установа/институција/организација које се финансирају из буџета а ненаменски троше средства за незаконите активности као што су пројекти у којима је службено писмо латиница а не ћирилица, израду сајтова само на латиници, израду других писаних докумената, натписа и сличног искључиво на латиници супротно члану 10 Устава Републике Србије и закону о службеној употреби језика и писма.

Интензивирати активности на прикупљању података о установама/институцијама/организацијама које не поштују Устав и Закон о службеној употреби језика и писма

У вези са реченим важно је прикупити информације о установама/институцијама/организацијама које не поштују Устав и Закон о службеној употреби језика и писма јер је реално претпоставити када се тако брутално и без стида односе према Уставу и службеном језику и писму још су бруталнији у неким другим својим аспектима рада. Због тога треба од њих тражити додатне информације о њиховом раду сагласно   Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Предлажемо да се минимално траже следеће информације:
 • Информатор о раду
 • Статут установе/институције/организације
 • Правилници којима се уређује рад дотичне 
  установе/институције/организације
 • Финансијски извештаји за последње 3 године
 • Извештаји о раду у последње 3 године
 • Стратешки план развоја установе/институције/организације
 • Списак реализованих развојних пројеката финансираних из средстава домаћих и страних донатора и из буџета Републике Србије и/или локалне самоуправе
 • итд.
На бази ових информација можете поприлично добро упознати дотичну установу/институцију/организацију. После добијања ових информација можете поднети и друге захтеве за информацијама од јавног значаја које су вам важне а не налазе се у наведеним документима.
Најчешћи проблем је што Информатор о раду није ажуран (требало би да се ажурира на месечном нивоу) па се не зна ко је тренутно у управном одбору, надзорном одбору, комисијама, итд. То се решава додатним захтевом према Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Уколико има проблема у вези реченог можете консултовати Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.
Оно што је важно је да после утврђивања да је било незаконитих поступака установе/институције/организације са становишта  поштовања закона - некоришћења службеног језика и писма - имате право да од оснивача тражите законом предвиђене мере због ненаменског трошења буџетских средстава (рецимо због  финансирања сајта који није на службеном језику и писму или због реализације пројекта финансираног из јавних средстава у коме службени језик и писмо ниије  ћирилица).

Напомене:

1. Уколико установа/институција/организација има званичан сајт са адресом електронске поште захтев можете послати на ту електронску адресу јер је она званична и установа/институција/организација мора да поступи као да је захтев прослеђен регуларном поштом. Ипак се препоручује слање захтева препорученом поштом или предаја на писарници установе/институције/организације. Често у установама/институцијама/организацијама не схватају значај званичне адресе епоште па не одговарају те ће вам бити потребно да пар пута питате шта се десило. Одговор на ваш захтев треба да добијете у року од месец дана а после тога имате право да се жалите Поверенику (www.poverenik.rs).
2. Додатне информације о слободном приступу могу да се добију на сајту Повереника.
Препоручујемо за почетак да погелдате следећа стране:
Неколико информација са наведених страна
Шта су информације од јавног значаја?
То су оне информације које су садржане у документима у поседу било ког органа јавне власти, настале у њиховом раду или у вези са њиховим радом, а за које јавност има оправдан интерес да зна.(чл.2. Закона).
Зато је право на слободан приступ информацијама од јавног значаја у суштини  право на приступ службеним документима.
Од кога се информације могу тражити?
Информације се могу тражити од било ког органа јавне власти у смислу овог закона, који би по сазнању тражиоца, обзиром на делокруг, требало да има те информације. Органи јавне власти су:
 • сви државни органи ( нпр. Народна скупштина, Влада, министарства, судови, тужилаштва и др.)  
 • органи територијалне аутономије и органи локалне самоуправе ( нпр. Покрајинско веће АП Војводина, покрајински секретаријати,  градоначеници, председници општина, општински органи управе идр.)
 • организације којима је поверено вршење јавних овлашћења ( нпр. агенције за послове приватизације,телекомуникације, животне средине и др, факултети и др.установе, јавна предузећа)
 • правна лица које оснива или финансира у целини, односно у претежном делу неки од напред наведених  органа (нпр.  установе у области културе, здравствене установе, државни фондови итд.).
Ово је само иницијална листа предлога која може да се прошири и допуни. Конкретни предлози су добродошли. Коментаришите постове на овом блогу или на Фејсбук страници.

Ресурси

Корисни линкови

Делимичан списак установа и институција које не поштују Устав Републике Србије и Закон о службеној употреби језика и писма

1 Јавна предузећа
2 Локалне самоуправе
3 Здравствене установе
4 Установе културе од националног значаја
5 Државни акредитовани институти Републике Србије
6 Акредитовани државни факултети
7 Државне средње школе

7.1 Школска управа Београд
7.2 Школска управа Нови Сад
7.3 Школска управа Ниш
7.4 Школска управа Крагујевац
7.5 Школска управа Јагодина
7.6 Школска управа Пожаревац
7.7 Школска управа Ужице
7.8 Школска управа Чачак

2014-04-13

Креативан начин борбе за ћирилицу- нека нам читају натписе/уговоре/проспекте/декларације на латиници

Инспирисани креативним начином борбе Шпанаца (видети) против банкарског сектора предлажемо један креативан начин борбе за ћирилицу.
Наиме, пошто је ћирилица службено писмо има смисла да тражимо да нам се сви текстови из проспеката/уговора/упутстава/декларација на латиници или напишу на ћирилици или да нам се прочитају јер не прихватамо званичне/службене информације на латиници зато што то није службено писмо. Па и да јесте латиница службено писмо ми смо српска мањина у Србији која инсистира на поштовању њених мањинских права. Из тих разлога смислено је да у свим установама/институцијама/банкама/предузећима и другим организацијама тражимо да нам се текстови на латиници прочитају јер не знамо (или не желимо да читамо) хрватско писмо.
Замислите банку која треба да нам да информације о својим услугама а дође десет заинтересованих грађана који траже да им се онај прегршт летака прочита. Замислите приде када банкарски службеник буде морао да чита уговор сваком клијенту. Доживеће потпуну блокаду рада јер неће моћи да довољно брзо опслуже клијенте.
Замислите продавницу у којој потенцијални купац тражи да му се прочитају они запетљани латинични натписи и декларације на производу. Бесконачан ред бесних потрошача.
Замислите пословнице Телекома, Теленора и ВИП-а где тражите да вам прочитају сва она латинична објашњења из њихових проспеката а посебно уговор и упутство о коришћењу производа.
Замислите кафану у којој конобар мора да вам чита цео мени само зато што је на латиници.
Замислите туристичку организацију у којој морају да вам читају описе дестинација и уговоре јер су исти у  на латиници.
Замислите дом здравља у коме запослени морају свакоме да прочитају све оне латиничне натписе.
 Замислите апотеке које морају да прођу кроз исту ситуацију.
Имаћемо тоталну блокаду латиничарских установа/организација/предузећа/пословница у току спровођења ове акције која је доступна свакоме.
Најбоље у целој ситуацији је да не морате ништа да купите јер се ви само информишете.
У овим ситуацијама не чинимо ништа незаконито већ само тражимо да се испоштују наша права потрошача према Закону о заштити потрошача.
Оптимално је организовати језичку патролу која ће предложено да реализује. Пар активиста може сваког дана да тражи читање проспеката, уговора и упутстава од неке банке, трговине, пословнице Телекома, Теленора, ВИП-а или било које организације и установе која не користи ћирилицу. Верујемо да ће службеници хитно да траже проспекте/уговоре/упутства на ћирилици. Више људи у акцији је пожељно јер би неки неотесани службеници могли да реагују непрофесионално. Згодно је укључити диктафон да забележите реакције службеника па после то објавити. Биће занимљиво.