Нећу да потпишем уговор на латиници - Google+ Posts

2014-05-26

Захвалница Удруге за промиџбу службеног писма Хрватске (УПСПХ) свима онима који у Србији, Републици Српској и региону користе латиницу

ЗАХВАЛНИЦА

Захваљујемо свима у Србији, Републици Српској и цијелом региону што у приватном животу, као и својему пословању користе латиницу са три двознака (љ,њ,џ), која је према свјетским ИСО стандардима и по нашему, хрватском Уставу, службено писмо Републике Хрватске.

Особиту захвалност изражавамо свима, који у Србији, Републици Српској и цијелом региону огромну већину свога тиска, дневних и других листова, те тједника и књига, као и своје интернет стране (сајтове), такођер пишу нашим службеним писмом, зато што међународне организације, а прије свега УНЕСЦО, све то скупа рачунају у хрватску културну баштину.

Тко не вјерује, нека провјери.

Грга Златопек

Удруга за промиџбу службеног писма Хрватске (УПСПХ)

promidzbahrlat@gmail.com

Гдје је наше писмо, онамо је и наша култура.
 
ZAHVALNICA

Zahvaljujemo svima u Srbiji, Republici Srpskoj i cijelom regionu što u privatnom životu, kao i svojemu poslovanju koriste latinicu sa tri dvoznaka (lj,nj,dž), koja je prema svjetskim ISO standardima i po našemu, hrvatskom Ustavu, službeno pismo Republike Hrvatske.

Osobitu zahvalnost izražavamo svima, koji u Srbiji, Republici Srpskoj i cijelom regionu ogromnu većinu svoga tiska, dnevnih i drugih listova, te tjednika i knjiga, kao i svoje internet strane (sajtove), također pišu našim službenim pismom, zato što međunarodne organizacije, a prije svega UNESCO, sve to skupa računaju u hrvatsku kulturnu baštinu.

Tko ne vjeruje, neka provjeri.

Grga Zlatopek

Udruga za promidžbu službenog pisma Hrvatske (UPSPH)

promidzbahrlat@gmail.com

Gdje je naše pismo, onamo je i naša kultura.


Нема коментара:

Постави коментар