Нећу да потпишем уговор на латиници - Google+ Posts

2013-06-16

Приговор Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије због недоступности евиденција и података о упису на ћирилици

Добили смо један интересантан допис у вези уписа ученика у средње школе 2013/2014. године. Представљамо га уз анонимизацију података о пошиљаоца. Биће интересантно ако више граана пошаље сличан допис Министарву просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
На руке министру Жарку Обрадовићу
Адреса: Немањина 24
11000 Београд
Телефон: 011/3616-489
Факс: 011/3616-491
Е-пошта: kabinet@mpn.gov.rs

Приговор

Поштовани господине министре Обрадовићу,

На званичној Интернет презентацији УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 2013/2014. (http://www.upis.mpn.gov.rs/) немам могућност да добијем информацију о упису свог детета у средњу школу на свом матерњем језику јер не постоји страница написана на српском језику. Тачније, све странице сајта су написане на писму које није у складу са Уставом Републике Србије односно нису у складу са Законом о службеној употреби језика и писма.
Како сте лице одговорно за законитост рада Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије тражим од Вас да омогућите спровођење члана 10 Устава Републике Србије и Закона о службеној употреби језика и писма и да сајт УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 2013/2014. престане са дискриминаторским и незаконитим радом као и да омогућите доступност информација путем сајта УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 2013/2014. на ћириличном писму српског језика. Оваквим незаконитим понашањем Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је дискриминисало моје дете и мене у процесу остваривања загарантованих права везаних за законитост процедура уписа у средње школе и сматрам да је цео поступак уписа у средње школе у школску 2013/2014. незаконит јер су све евиденције писане на латиници што је супротно важећем Уставу Републике Србије односно Закону о службеној употреби језика и писма.
Такође тражим да и сва документа, обрасци, упутства и слично на сајту http://www.upis.mpn.gov.rs/ и у оквиру уписних процедура у средње школе Републике Србије 2013/2014. буду доступни на ћириличном писму српског језика. У противном ћу сматрати да је цео поступак уписа у средње школе Републике Србије 2013/2014. незаконит са свим последицама које из тога произилазе.

Срдачан поздрав,


__________________________
__________________________
11000 Београд

У Београду,
17.6.2013.г.


2013-06-14

Приговор Музеју савремене уметности због непоштовања Устава и закона
Музеј савремене уметности
На руке директорки Бранислави Анђелковић-Димитријевић
11070 Нови Београд,
Ушће 10, блок 15
Матични број: 7033281, ПИБ: 101852247
Електронска адреса: msub@msub.org.rs, branka@msub.org.rs


Приговор

Поштовани госпођо Анђелковић-Димитријевић,

На званичној Интернет презентацији Музеја савремене уметности (www.msub.org.rs) немам могућност да добијем информацију на свом матерњем језику јер не постоји страница написана на српском језику. Тачније, све странице сајта су написане на писму које није у складу са Уставом Републике Србије односно нису у складу са Законом о службеној употреби језика и писма.
Како сте лице одговорно за законитост рада Музеја савремене уметности тражим од Вас да  омогућите спровођење члана 10 Устава Републике Србије и Закон о службеној употреби језика и писма и да сајт Музеја савремене уметности престане са дискриминаторским и незаконитим радом као и да омогућите доступност информација путем сајта Музеја савремене уметности на ћириличном писму српског језика.
Такође тражим да и сва документа, обрасци, упутства, рачуни и слично у Музеју савремене уметности буду доступни на ћириличном писму српског језика.

Напомена: Ово писмо је послато преко адресе епоште ________________________.

Срдачан поздрав,

У Смедеревској Паланци,
14.6.2013.г.
______________________
______________________
11420 Смедеревска Паланка2013-06-11

Питање Институту за стандардизацију Србије и одговор (2. део)

Пре пар сати смо објавили пост у вези писма и одговора Институту за стандардизацију Србије. После тога смо добили допис једног нашег читаоца из Смедеревске Паланке који је исто добио одговор. Оно што треба свакако похвалити је брзина слања одговора директора ИСС мр Ивана Крстића и напору да одговор буде аргументован што је сасвим неубичајено за институције и установе у Србији. Допис (видети линк) је упућен 1. јуна а одговор је формулисан 7. јуна што је изузетна ефикасност у нашим условима. 
Професионалност директора ИСС свакако треба похвалити и нормално да треба подржати Институт на испуњавању мисије Института. Надамо се да ће се планови на ћирилизацији у ИСС остварити у заиста кратком року. 
Ево и дописа уз нужну анонимизацију (по захтеву пошиљаоца).
Очигледно да иницијативе за применом ћирилице у институцијама Републике Србије имају смисла поготову у ситуацији када више људи иступи са сличном/истом иницијативом.
Још једном позивамо читаоце да искористе моделе дописа за комуникацију са установама и институцијама Републике Србије у циљу подсећања одговорних лица у установама и институцијама да поштују законе Србије јер су пре свега државни службеници које плаћамо ми грађани Србије.Питање Институту за стандардизацију и одговор

Пренето са линка. Захваљујемо се на прилогу господину Јовановићу.
Подстакнут нечијим приговором ИСС који сам нашао на интернету (в. претходну поруку, горе), отворио сам њихов сајт (http://www.iss.rs/) и послао им сличан приговор. Ево га овде:

од: Љубиша Саша Јовановић <> коме:: infocentar@iss.rs
датум: 04. јун 2013. 01.19 наслов: питање


Поштовани,

Ако сте стварно "установа Републике Србије", и при том се бавите питањима стандарда, како то да не поштујете основни стандард - члан 10 Устава Србије о службеном језику и писму на свом сајту?

Молим Вас за одговор.

Љубиша В. Јовановић, проф. и преводилац за енгл. језик

(адреса, телефон)

српскаћирилица.орг.срб.Данас сам добио одговор из ИСС путем препоручене поште на кућну адресу.
У целости је на ћирилици (укључујући моју адресу, и на крају директоров потпис), и у њему се опширно дају разлози за то што је сајт на латиници.
Прекуцаћу главне делове писма овде:
Поштовани господине Јовановићу,

Ваше питање у вези с употребом ћириличног писма на веб-сајту ИСС је оправдано и стога је потребно да Вам, као што смо то чинили с осталим корисницима нашег веб-сајта, образложимо зашто су подаци које он садржи у овом тренутку доступни само на латиничном писму.
Наиме, презентација података о српским стандардима ... врши се помоћу софтвера кои је Институт добио у оквиру пројекта ЕУ ... . База података о српским стандардима тренутно садржи око 42.000 записа. У њу су потпуно инкорпорирани подаци из претходне базе података о југословенским, затим српско-црногорским и ... српским стандардима, која је постојала и још постоји једино у латиничном облику јер датира из времена када се поштовала законска равноправност оба писма. Томе треба додати и чињеницу да су се од оснивања институције која се бави стандардизацијом ... (1946. године) стандарди објављивали искључиво на латиничном писму.

Међутим, у складу с чланом 15. важећег Закона о стандардизацији (Сл. гласник РС бр. 36/2009) од 1. јануара 2011. године српски стандарди и сродни документи доносе се и објављују искључиво на ћириличком писму, што говори у прилог томе да у свом раду Институт и те како поштује одредбе закона .... .

Свесни проблема на који нам указујете, молимо Вас да имате у виду да његово решавање није једноставно. Велики број података који сад постоји у бази српских стандарда није могуће у кратком периоду пребацити у једну унифицирану форму, односно у другу врсту писма - ћирилицу, јер поједини подаци у свим записима (редовима) у бази морају, у складу с правилима међународних и европских организација за стандардизацију, трајно остати на латиници, чак и када би се база у целости конвертовала у ћирилицу. Отежавајуће околности су пре свега техничке, материјалне и персоналне природе. С обзиром да сте посетилац нашег веб-сајта, сигурни смо да знате колико су текстови стандарда специфични (...). Стога се пребацивање изузетно великог броја различитих података из латинице у ћирилицу не може обавити простом конверзијом једног писма у друго, већ захтева бројне додатне активности техничке природе, уз ангажовање већег броја извршилаца ... . Институт тренутно не располаже ... . Због тога ће решавање овог питања трајати известан период (најкраћи могући) док се не обезбеде потребни услови.

Надамо се да смо успели да објаснимо разлоге ...

С поштовањем,

Директор, Мр. Иван Крстић

(печат)
Лого Института за стандардизацију Србије
На латиници???
Као да нису српска институција.2013-06-01

Приговор Институту за стандардизацију Србије у вези употребе службеног језика и писма

ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ
На руке директору
Стевана Бракуса 2
11030 Београд
Матични број: 17740580, ПИБ: 105801694
Електронска адреса: infocentar@iss.rs


Приговор

Поштовани господине директоре,

На званичној Интернет презентацији Института за стандардизацију Србије  (http://www.iss.rs)  немам могућност да добијем информацију на свом матерњем језику јер не постоји страница написана на српском језику. Тачније, све странице сајта су написане на писму које није у складу са Уставом Републике Србије односно нису у складу са Законом о службеној употреби језика и писма.
Како сте лице одговорно за законитост рада Института за стандардизацију Србије тражим од Вас да  омогућите спровођење члана 10 Устава Републике Србије и Закон о службеној употреби језика и писма и да сајт Института за стандардизацију Србије престане са дискриминаторским и незаконитим радом као и да омогућите доступност информација путем сајта Института за стандардизацију Србије  на ћириличном писму српског језика.
Такође тражим да и сва документа, обрасци, упутства, рачуни и слично у Националној служби за запошљавање  буду доступни на ћириличном писму српског језика.

Напомена: Ово писмо је послато преко адресе епоште _____________________.

Срдачан поздрав,

У Смедеревској Паланци,
1.6.2013.г.
___________________
___________________
11420 Смедеревска Паланка


Приговор Железницама Србије а.д. у вези употребе службеног језика и писма

Железнице Србије акционарско друштво, Београд
За Драгољуба Симоновића, генералног директора
Немањина 6
11000 Београд-Савски Венац
ПИБ: 10385999,  Матични број: 20038284
Електронска адреса: medijacentar@srbrail.rs


Приговор

Поштовани господине Симоновићу,

На званичној Интернет презентацији Железнице Србије акционарско друштво (http://zeleznicesrbije.com)  немам могућност да добијем информацију на свом матерњем језику јер не постоји страница написана на српском језику. Тачније, све странице сајта су написане на писму које није у складу са Уставом Републике Србије односно нису у складу са Законом о службеној употреби језика и писма.
Како сте лице одговорно за законитост рада Железнице Србије акционарско друштво тражим од Вас да  омогућите спровођење члана 10 Устава Републике Србије и Закон о службеној употреби језика и писма и да сајт Железнице Србије акционарско друштво престане са дискриминаторским и незаконитим радом као и да омогућите доступност информација путем сајта Железнице Србије акционарско друштво на ћириличном писму српског језика.
Такође тражим да и сва документа, обрасци, упутства, рачуни и слично у Железнице Србије акционарско друштво буду доступни на ћириличном писму српског језика.

Напомена: Ово писмо је послато преко адресе епоште __________________________.

Срдачан поздрав,

У Смедеревској Паланци,
01.6.2013.г.
________________________
_________________________
11420 Смедеревска Паланка