Нећу да потпишем уговор на латиници - Google+ Posts

2013-06-01

Приговор Железницама Србије а.д. у вези употребе службеног језика и писма

Железнице Србије акционарско друштво, Београд
За Драгољуба Симоновића, генералног директора
Немањина 6
11000 Београд-Савски Венац
ПИБ: 10385999,  Матични број: 20038284
Електронска адреса: medijacentar@srbrail.rs


Приговор

Поштовани господине Симоновићу,

На званичној Интернет презентацији Железнице Србије акционарско друштво (http://zeleznicesrbije.com)  немам могућност да добијем информацију на свом матерњем језику јер не постоји страница написана на српском језику. Тачније, све странице сајта су написане на писму које није у складу са Уставом Републике Србије односно нису у складу са Законом о службеној употреби језика и писма.
Како сте лице одговорно за законитост рада Железнице Србије акционарско друштво тражим од Вас да  омогућите спровођење члана 10 Устава Републике Србије и Закон о службеној употреби језика и писма и да сајт Железнице Србије акционарско друштво престане са дискриминаторским и незаконитим радом као и да омогућите доступност информација путем сајта Железнице Србије акционарско друштво на ћириличном писму српског језика.
Такође тражим да и сва документа, обрасци, упутства, рачуни и слично у Железнице Србије акционарско друштво буду доступни на ћириличном писму српског језика.

Напомена: Ово писмо је послато преко адресе епоште __________________________.

Срдачан поздрав,

У Смедеревској Паланци,
01.6.2013.г.
________________________
_________________________
11420 Смедеревска Паланка


Нема коментара:

Постави коментар