Нећу да потпишем уговор на латиници - Google+ Posts

2013-06-16

Приговор Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије због недоступности евиденција и података о упису на ћирилици

Добили смо један интересантан допис у вези уписа ученика у средње школе 2013/2014. године. Представљамо га уз анонимизацију података о пошиљаоца. Биће интересантно ако више граана пошаље сличан допис Министарву просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
На руке министру Жарку Обрадовићу
Адреса: Немањина 24
11000 Београд
Телефон: 011/3616-489
Факс: 011/3616-491
Е-пошта: kabinet@mpn.gov.rs

Приговор

Поштовани господине министре Обрадовићу,

На званичној Интернет презентацији УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 2013/2014. (http://www.upis.mpn.gov.rs/) немам могућност да добијем информацију о упису свог детета у средњу школу на свом матерњем језику јер не постоји страница написана на српском језику. Тачније, све странице сајта су написане на писму које није у складу са Уставом Републике Србије односно нису у складу са Законом о службеној употреби језика и писма.
Како сте лице одговорно за законитост рада Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије тражим од Вас да омогућите спровођење члана 10 Устава Републике Србије и Закона о службеној употреби језика и писма и да сајт УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 2013/2014. престане са дискриминаторским и незаконитим радом као и да омогућите доступност информација путем сајта УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 2013/2014. на ћириличном писму српског језика. Оваквим незаконитим понашањем Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је дискриминисало моје дете и мене у процесу остваривања загарантованих права везаних за законитост процедура уписа у средње школе и сматрам да је цео поступак уписа у средње школе у школску 2013/2014. незаконит јер су све евиденције писане на латиници што је супротно важећем Уставу Републике Србије односно Закону о службеној употреби језика и писма.
Такође тражим да и сва документа, обрасци, упутства и слично на сајту http://www.upis.mpn.gov.rs/ и у оквиру уписних процедура у средње школе Републике Србије 2013/2014. буду доступни на ћириличном писму српског језика. У противном ћу сматрати да је цео поступак уписа у средње школе Републике Србије 2013/2014. незаконит са свим последицама које из тога произилазе.

Срдачан поздрав,


__________________________
__________________________
11000 Београд

У Београду,
17.6.2013.г.


Нема коментара:

Постави коментар