Нећу да потпишем уговор на латиници - Google+ Posts

2013-04-26

Активности Српског удружења „ЋИРИЛИЦА“ -Повереништво „Српска Атина“ - Случај са Домом здравља Нови Сад

Добили смо два прилога од Српског удружења „ЋИРИЛИЦА“ -Повереништво „Српска Атина“. Објављујемо их у целини. Бр. 5-12/МГМ

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ САД
Булевар цара Лазара 75
Нови Сад
н/р  в.д. дир. Милану  Кртинићу

П Р И Г О В О Р

Поштовани,
                  
                 Српско удружење „ЋИРИЛИЦА“ , Београд основано је ради остваривања циљева у области заштите српског језика и остваривања службене употребе ћирилице у складу са Уставом Републике Србије као јединог службеног писма српског језика.
Заједно са многобројним грађанима  Новог Сада смо сведоци да  се Дом здравља Нови Сад,  не служи  доследно писмом српског језика. Резултати прегледа,  извештаји лекара  па чак и  образац за Приговор на  рад ове установе, нису у складу са законом. Обавештења о начину рада домова здравља као и имена лекара и њиховог радног времена, која су истакнута као јавни натписи , печати појединих лекара, званична  интернет страница, нису исписани ћириличким писмом.
                 Како сте лице одговорно за  законитост рада Дома здравља Нови Сад тражимо од Вас да омогућите доследно  спровођење члана 10. Устава Републике Србије, Закона о здравственој заштити  као  и забрану примене и поништавање свих противуставних аката  којима се крши уставна одредба о ћирилици као једином српском писму и једином службеном писму српског језика, а то се нарочито односи на примену садашњег Закона о службеној употреби језика и писама (Службени гласник Републике Србије, бр.45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 30/10) и то члан 1. став 2, члан 2. и члан 3. став 1, тачке 1, 3 и 4 и став 2.

У прилогу фотокопије: обрасца за приговор
                                           извештај лекара
                                           слике из Дома здравља

Приговор достављен:   директору
                                           заштитнику права пацијената
                                                                               
У Новом Саду,
12. октобар 2012.                                                       Српско удружење  „Ћирилица“, Београд
                                                                                      „Српска Атина“, Нови Сад
                                                                                        Повереник Петар Јаћимовић
                                               
 Бр. 9-12/МГМ

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ САД
Булевар цара Лазара 75
Нови Сад
н/р  в.д. дир. Милану  Кртинићу

ОДГОВОР

Поштовани г. Кртинићу,

Захваљујемо Вам се на одговору на приговор у којем нас обавештавате,  да сте спремни да исправите неправилности, које су везане за већа финансијска улагања, али тек када вам то  средства дозволе.
Предмет нашег приговора бр. 5-12/МГМ су  неправилности у раду Дома здравља „Нови Сад“ који се поред кршења Устава Републике Србије и Закона о службеној употреби језика и писма,  односи и на Закон о здравственој заштити, а које сте у Вашем одговору занемарили. 
Нагласили сте да Дом здравља „Нови Сад“ као приоритет свога рада види у  примарној здравственој заштити, међутим она се не може спроводити уколико:
-         надлежни здравствени радник не врши дужаност уредног вођења медицинске документације  у складу са законом  и  не евидентира све медицинске мере које су предузете над пацијентом на начин како то закон налаже.
Ваша је дужност, да омогућите пацијенту, да оствари своје право, да од надлежног  здравственог радника благовремено:
-         добије обавештење које му је потребно како би донео одлуку, да пристане или не пристане на предложену медицинску меру и то искључиво на начин који је прописан законима Републике Србије
-          да му се омогући да оствари здравствену заштиту  уз поштовање највиших могућих стандарда људских права и вредности, као и безбедност његове личности  и  уважавање његових моралних, културних и религијских  убеђења.
-          да добије информације на писму језика Републике Србије, а које су му  потребне  за остваривање права на здравље

Обратили смо Вам се као лицу одговорном за законитост рада ове здравствене установе   које је дужно да организује рад и руководи процесима рада, али у Вашем одговору не видимо спремност за одговорно понашање  јер нисте вољни  да улажите ни минималан напор који не изискује никава материјална улагања, него спровођење начела ефикасности здравствене заштите, које се остварује  постизањем најбољих могућих резултата у односу на расположива финансијска средства.

У то име Вам дајемо предлоге за једноставно решавање раскорака између прописа и начина њихове примене:

-         сва обавештења и други јавни натписи могу бити одштампана на ћирилици и то подешавањем рачунара који изискује напор само једног „клика“
-          у неким објектима је довољно са појединих ћирилички исписаних табли скинути прелепљене латинично одштампане папире  
-         заменити латиничне софтвере чије усаглашавање са законом не подвргава обавези додатног финансирања
-         пресловити интернет страницу која је написана писмом хрватског језика ( што је видно  у Гугловом заглављу стране)

Желели бисмо да укажемо на одсуство елементарног познавања правописа приликом  састављања меморандума Дома здравља „Нови Сад“, јер такво обраћање сматрамо веома неозбиљним.  Име установе је  написано дословце овако: DOM ZDRAVЉА „НОВИ САД“ , такође је направљена грешка и приликом  непотребног пресловљавања е – адресе: е-маил: менадзметдзнс@гмаил.цом, која овако напосана сем у случају ћириличког домена нема никакву функционалну вредност (правилно је е-адреса: menadzment@dzns.rs , http://www.dzns.rs ).
Надамо се да ћете овај допис размотрити, а наше предлоге схватити као добру намеру за побољшањем репрезентативног рада новосадске здравствене установе.

                                  
 С поштовањем,        
                                                         
                                                            
                                                                               Српско удружење  „Ћирилица“, Београд
                                                                                        „Српска Атина“, Нови Сад
                                                                                        Повереник Петар Јаћимовић
У Новом Саду,
5. новембра 2012.год.
                                                                                                                     

2013-04-08

Има ефекта ако се обраћамо институцијама: Пример Националне службе за запошљавање

Ево дописа и одговора на исти који је стигао после пар сати. Закључак је да има ефекта ако се обраћамо институцијама у којима раде професионалци. Очигледно су нова кадровска решења у Националној служби за запошљавање освежење да и ова раније недодирљива институција почне да се понаша у складу са Уставом и законима Србије.

Текст упућеног дописа је следећи:

Национална служба за запошљавање (НСЗ)
За Дејана Јовановића, директора
Крагујевац, Светозара Марковића 37
матични број: 17539957, ПИБ: 103277483
електронска адреса: kabinet@nsz.gov.rs

                        Приговор

Поштовани господине Јовановићу,

На званичној Интернет презентацији Националне служба за запошљавање (http://www.nsz.gov.rs) немам могућност да добијем информацију на свом матерњем језику јер не постоји страница написана на српском језику. Тачније, све странице сајта су написане на писму које није у складу са Уставом Републике Србије односно нису у складу са Законом о службеној употреби језика и писма.
Како сте лице одговорно за законитост рада Националне служба за запошљавање  тражим од Вас да  омогућите спровођење члана 10 Устава Републике Србије и Закон о службеној употреби језика и писма и да сајт Националне служба за запошљавање  престане са дискриминаторским и незаконитим радом као и да омогућите доступност информација путем сајта Националне служба за запошљавање  на ћириличном писму српског језика.
Такође тражим да и сва документа, обрасци, упутства, рачуни и слично у Националној служби за запошљавање  буду доступни на ћириличном писму српског језика.

Напомена: Ово писмо је послато преко адресе епоште _________________.

Срдачан поздрав,

У Смедеревској Паланци,
8.4.2013.г.    ______________________
______________________
11420 Смедеревска Паланка

Приговор Планинараском савезу Србије упућен 31.3.2013.

Планинарски савез Србије
За Бориса Мићића, председника ПСС
Андрићев Венац 2/1
11000 Београд
Матични број: 07063431, ПИБ: 100064162
Епошта:
office@pss.rs
Приговор

Поштовани господине Мићићу,

На званичној Интернет презентацији Планинарског савеза Србије (http://www.pss.rs/) немам могућност да добијем информацију на свом матерњем језику јер не постоји страница написана на српском језику. Тачније, све странице сајта су написане на писму које није у складу са Уставом Републике Србије односно нису у складу са Законом о службеној употреби језика и писма.
Како сте лице одговорно за законитост рада Планинарског савеза Србије тражим од Вас да омогућите спровођење члана 10 Устава Републике Србије и Закон о службеној употреби језика и писма и да сајт Планинарског савеза Србије престане са дискриминаторским и незаконитим радом као и да омогућите доступност информација путем сајта Планинарски савез Србије на ћириличном писму српског језика.
Такође тражим да и сва документа у Планинарски савез Србије буду доступни на ћириличном писму српског језика.

Напомена: Ово писмо је послато преко адресе епоште ______________________.

Срдачан поздрав,

У _____________,
31.3.2013.г. __________________
__________________
__________________

2013-03-31

Ћирилица и латиница у основним и средњим школама

Сведоци смо да се латиница користи у многим основним и средњим школама Републике Србије што је незаконито сагласно члану 10 Уставa Републике Србије и Закону о службеној употреби језика и писма. Имајући у виду да је коришћење латинице у основним и средњим школама незаконито и да је то у суштини дискриминиација ученика по основу употребе службеног језика и писмо достављамо три модела писма које треба упутити директору школе који дозвољавају дискриминаторско и незаконито понашање.

Искористите ове моделе сагласно ситуацијима у школама са којима имате контакт као родитељ или као грађанин коме је стало да се млади нараштаји васпитавају и образују да поштују законе и да не буду дискриминисани.

Препоручује се да поред слања електронском пошто допис  одштампате, потпишете и пошаљете и препорученом поштом.

1. модел: Ситуација када је сајт школе само на латиници
_______ ШКОЛА „__________“
За ______________, директор школе
_____________
______________
Епошта:

Приговор

Поштовани господине ______________,

На званичној Интернет презентацији _____ ШКОЛЕ „___________“  (____________) немам могућност да добијем информацију на свом матерњем језику јер не постоји страница написана на српском језику. Тачније, све странице сајта су написане на писму које није у складу са Уставом Републике Србије односно нису у складу са Законом о службеној употреби језика и писма.
Како сте лице одговорно за законитост рада _____ ШКОЛЕ „___________“  тражим од Вас да  омогућите спровођење члана 10 Устава Републике Србије и Закон о службеној употреби језика и писма и да сајт _____ ШКОЛЕ „___________“  престане са дискриминаторским и незаконитим радом као и да омогућите доступност информација путем сајта _____ ШКОЛЕ „___________“  на ћириличном писму српског језика.
Такође тражим да и сва документа у _____ ШКОЛЕ „___________“  буду доступни на ћириличном писму српског језика.

Напомена: Ово писмо је послато преко адресе епоште ___________________________.

Срдачан поздрав,

У _______________,
_____._____.2013.г.


_____________________________

2. модел: Ситуација када родитељ сазна да у школи наставници користе латиницу у настави појединих предмета.
_______ ШКОЛА „__________“
За ______________, директор школе
_____________
______________
Епошта:

Приговор

Поштовани господине ______________,

Као родитељ детета које се школује у _____ ШКОЛИ „___________“  морам да изразим приговор због дискриминације и незаконитости у раду школе зато што следећи наставници у настави не користе службено писмо сагласно члану 10 Устава Републике Србије и Закону о службеној употреби језика и писма латиницу приликом. Наведени наставници су:
______, наставник __________
______, наставник __________
______, наставник __________
______, наставник __________
Тачније, наведени наставници у настави користе латиницу у исписивању текстова на српском језику а такође незаконито примају радове и домаће задатке ученика на српском језику написане латиницом што није у складу са Уставом Републике Србије односно није у складу са Законом о службеној употреби језика и писма.
Како сте лице одговорно за законитост рада _____ ШКОЛЕ „___________“  тражим од Вас да  омогућите спровођење члана 10 Устава Републике Србије и Закон о службеној употреби језика и писма и да наведени а и остали наставници престану са дискриминаторским и незаконитим радом као и да омогућите да сви ученици буду равноправни у коришћењу језика и писма на српском језику коришћењем ћирилице.
Такође тражим да и сва документа, натписи, огласи и друга документа на огласним таблама, учионицама и на сајту школе буду доступни на ћириличном писму српског језика.

Напомена: Ово писмо је послато преко адресе епоште ___________________________.

Срдачан поздрав,

У _______________,
_____._____.2013.г.


_____________________________
3. модел: Ситуација када грађанин сазна да се у настави или на огласним таблама или другим ситуацијама у школи користи латиница.

_______ ШКОЛА „__________“
За ______________, директор школе
_____________
______________
Епошта:

Приговор

Поштовани господине ______________,

Као грађанин Републике Србије морам да изразим приговор због дискриминације и незаконитости у раду школе зато што поједини наставници у настави не користе службено писмо сагласно члану 10 Устава Републике Србије и Закону о службеној употреби језика и писма. Такође према мојим сазнањима на огласној табли школе а такође у учионицама школе могу се наћи натписи на латиници. Такође према мојим сазнањима поједини наставници примају радове ученика са текстом на српском језику који је исписан на латиници што није у складу са Уставом Републике Србије односно није у складу са Законом о службеној употреби језика и писма.
Такође се и друге наставне и ваннаставне активности у школи реализују исписивањем текстова на латиници што је  дискриминација по основу незаконите употребе латинице.
Како сте лице одговорно за законитост рада _____ ШКОЛЕ „___________“  тражим од Вас да  омогућите спровођење члана 10 Устава Републике Србије и Закон о службеној употреби језика и писма и да  наставници и други запослени престану са дискриминаторским и незаконитим радом као и да омогућите да сви ученици буду равноправни у коришћењу језика и писма на српском језику коришћењем ћирилице.
Такође тражим да и сва документа, натписи, огласи и друга документа на огласним таблама, учионицама и на сајту школе буду доступни на ћириличном писму српског језика.

Напомена: Ово писмо је послато преко адресе епоште ___________________________.

Срдачан поздрав,

У _______________,
_____._____.2013.г.


_____________________________

2013-03-23

Приговор на рад Дома здравља Смедеревска Паланка

Већ су почели да стижу примери добре праксе грађанског активизма на сузбијању дискриминаторске и незаконите праксе непоштовања члана 10 Устава Републике Србије и Закона о употреби службеног језика и писма. Достављамо допис који је спреман за слање једног читаоца из Смедеревске Паланке.

Дом здравља Смедеревска Паланка
На руке директорки др Јасмини Стојковић
Ул. Кнеза Милоша бр. 4
11420 Смедеревска Паланка
Тел: 026/318-135
Епошта: opsdomzdra@verat.netПриговор

Поштована госпођо Стојковић,


На званичној Интернет презентацији Дома здравља Смедеревска Паланка (http://www.dzsmedpalanka.rs/) немам могућност да добијем информацију на свом матерњем језику јер не постоји страница написана на српском језику. Тачније, све странице сајта су написане на писму које није у складу са Уставом Републике Србије односно нису у складу са Законом о службеној употреби језика и писма
Како сте лице одговорно за законитост рада Дома здравља Смедеревска Паланка тражим од Вас да омогућите спровођење члана 10 Устава Републике Србије и Закона о службеној употреби језика и писма и да сајт Дома здравља Смедеревска Паланка престане са дискриминаторским и незаконитим радом као и да омогућите доступност информација путем сајта Дома здравља Смедеревска Паланка на ћириличном писму српског језика.
Такође тражим да и сва документа, обрасци, упутства и слично у Дому здравља Смедеревска Паланка буду доступни на ћириличном писму српског језика

Напомена: Ово писмо је послато преко адресе епоште ______________________________.

Срдачан поздрав,

У Смедеревској Паланци,
25.3.2013.г. 
________________________
________________________
11420 Смедеревска Паланка