Нећу да потпишем уговор на латиници - Google+ Posts

2013-04-26

Активности Српског удружења „ЋИРИЛИЦА“ -Повереништво „Српска Атина“ - Случај са Домом здравља Нови Сад

Добили смо два прилога од Српског удружења „ЋИРИЛИЦА“ -Повереништво „Српска Атина“. Објављујемо их у целини. Бр. 5-12/МГМ

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ САД
Булевар цара Лазара 75
Нови Сад
н/р  в.д. дир. Милану  Кртинићу

П Р И Г О В О Р

Поштовани,
                  
                 Српско удружење „ЋИРИЛИЦА“ , Београд основано је ради остваривања циљева у области заштите српског језика и остваривања службене употребе ћирилице у складу са Уставом Републике Србије као јединог службеног писма српског језика.
Заједно са многобројним грађанима  Новог Сада смо сведоци да  се Дом здравља Нови Сад,  не служи  доследно писмом српског језика. Резултати прегледа,  извештаји лекара  па чак и  образац за Приговор на  рад ове установе, нису у складу са законом. Обавештења о начину рада домова здравља као и имена лекара и њиховог радног времена, која су истакнута као јавни натписи , печати појединих лекара, званична  интернет страница, нису исписани ћириличким писмом.
                 Како сте лице одговорно за  законитост рада Дома здравља Нови Сад тражимо од Вас да омогућите доследно  спровођење члана 10. Устава Републике Србије, Закона о здравственој заштити  као  и забрану примене и поништавање свих противуставних аката  којима се крши уставна одредба о ћирилици као једином српском писму и једином службеном писму српског језика, а то се нарочито односи на примену садашњег Закона о службеној употреби језика и писама (Службени гласник Републике Србије, бр.45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 30/10) и то члан 1. став 2, члан 2. и члан 3. став 1, тачке 1, 3 и 4 и став 2.

У прилогу фотокопије: обрасца за приговор
                                           извештај лекара
                                           слике из Дома здравља

Приговор достављен:   директору
                                           заштитнику права пацијената
                                                                               
У Новом Саду,
12. октобар 2012.                                                       Српско удружење  „Ћирилица“, Београд
                                                                                      „Српска Атина“, Нови Сад
                                                                                        Повереник Петар Јаћимовић
                                               
 Бр. 9-12/МГМ

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ САД
Булевар цара Лазара 75
Нови Сад
н/р  в.д. дир. Милану  Кртинићу

ОДГОВОР

Поштовани г. Кртинићу,

Захваљујемо Вам се на одговору на приговор у којем нас обавештавате,  да сте спремни да исправите неправилности, које су везане за већа финансијска улагања, али тек када вам то  средства дозволе.
Предмет нашег приговора бр. 5-12/МГМ су  неправилности у раду Дома здравља „Нови Сад“ који се поред кршења Устава Републике Србије и Закона о службеној употреби језика и писма,  односи и на Закон о здравственој заштити, а које сте у Вашем одговору занемарили. 
Нагласили сте да Дом здравља „Нови Сад“ као приоритет свога рада види у  примарној здравственој заштити, међутим она се не може спроводити уколико:
-         надлежни здравствени радник не врши дужаност уредног вођења медицинске документације  у складу са законом  и  не евидентира све медицинске мере које су предузете над пацијентом на начин како то закон налаже.
Ваша је дужност, да омогућите пацијенту, да оствари своје право, да од надлежног  здравственог радника благовремено:
-         добије обавештење које му је потребно како би донео одлуку, да пристане или не пристане на предложену медицинску меру и то искључиво на начин који је прописан законима Републике Србије
-          да му се омогући да оствари здравствену заштиту  уз поштовање највиших могућих стандарда људских права и вредности, као и безбедност његове личности  и  уважавање његових моралних, културних и религијских  убеђења.
-          да добије информације на писму језика Републике Србије, а које су му  потребне  за остваривање права на здравље

Обратили смо Вам се као лицу одговорном за законитост рада ове здравствене установе   које је дужно да организује рад и руководи процесима рада, али у Вашем одговору не видимо спремност за одговорно понашање  јер нисте вољни  да улажите ни минималан напор који не изискује никава материјална улагања, него спровођење начела ефикасности здравствене заштите, које се остварује  постизањем најбољих могућих резултата у односу на расположива финансијска средства.

У то име Вам дајемо предлоге за једноставно решавање раскорака између прописа и начина њихове примене:

-         сва обавештења и други јавни натписи могу бити одштампана на ћирилици и то подешавањем рачунара који изискује напор само једног „клика“
-          у неким објектима је довољно са појединих ћирилички исписаних табли скинути прелепљене латинично одштампане папире  
-         заменити латиничне софтвере чије усаглашавање са законом не подвргава обавези додатног финансирања
-         пресловити интернет страницу која је написана писмом хрватског језика ( што је видно  у Гугловом заглављу стране)

Желели бисмо да укажемо на одсуство елементарног познавања правописа приликом  састављања меморандума Дома здравља „Нови Сад“, јер такво обраћање сматрамо веома неозбиљним.  Име установе је  написано дословце овако: DOM ZDRAVЉА „НОВИ САД“ , такође је направљена грешка и приликом  непотребног пресловљавања е – адресе: е-маил: менадзметдзнс@гмаил.цом, која овако напосана сем у случају ћириличког домена нема никакву функционалну вредност (правилно је е-адреса: menadzment@dzns.rs , http://www.dzns.rs ).
Надамо се да ћете овај допис размотрити, а наше предлоге схватити као добру намеру за побољшањем репрезентативног рада новосадске здравствене установе.

                                  
 С поштовањем,        
                                                         
                                                            
                                                                               Српско удружење  „Ћирилица“, Београд
                                                                                        „Српска Атина“, Нови Сад
                                                                                        Повереник Петар Јаћимовић
У Новом Саду,
5. новембра 2012.год.
                                                                                                                     

Нема коментара:

Постави коментар