Нећу да потпишем уговор на латиници - Google+ Posts

2013-04-08

Приговор Планинараском савезу Србије упућен 31.3.2013.

Планинарски савез Србије
За Бориса Мићића, председника ПСС
Андрићев Венац 2/1
11000 Београд
Матични број: 07063431, ПИБ: 100064162
Епошта:
office@pss.rs
Приговор

Поштовани господине Мићићу,

На званичној Интернет презентацији Планинарског савеза Србије (http://www.pss.rs/) немам могућност да добијем информацију на свом матерњем језику јер не постоји страница написана на српском језику. Тачније, све странице сајта су написане на писму које није у складу са Уставом Републике Србије односно нису у складу са Законом о службеној употреби језика и писма.
Како сте лице одговорно за законитост рада Планинарског савеза Србије тражим од Вас да омогућите спровођење члана 10 Устава Републике Србије и Закон о службеној употреби језика и писма и да сајт Планинарског савеза Србије престане са дискриминаторским и незаконитим радом као и да омогућите доступност информација путем сајта Планинарски савез Србије на ћириличном писму српског језика.
Такође тражим да и сва документа у Планинарски савез Србије буду доступни на ћириличном писму српског језика.

Напомена: Ово писмо је послато преко адресе епоште ______________________.

Срдачан поздрав,

У _____________,
31.3.2013.г. __________________
__________________
__________________

Нема коментара:

Постави коментар