Нећу да потпишем уговор на латиници - Google+ Posts

2013-03-31

Ћирилица и латиница у основним и средњим школама

Сведоци смо да се латиница користи у многим основним и средњим школама Републике Србије што је незаконито сагласно члану 10 Уставa Републике Србије и Закону о службеној употреби језика и писма. Имајући у виду да је коришћење латинице у основним и средњим школама незаконито и да је то у суштини дискриминиација ученика по основу употребе службеног језика и писмо достављамо три модела писма које треба упутити директору школе који дозвољавају дискриминаторско и незаконито понашање.

Искористите ове моделе сагласно ситуацијима у школама са којима имате контакт као родитељ или као грађанин коме је стало да се млади нараштаји васпитавају и образују да поштују законе и да не буду дискриминисани.

Препоручује се да поред слања електронском пошто допис  одштампате, потпишете и пошаљете и препорученом поштом.

1. модел: Ситуација када је сајт школе само на латиници
_______ ШКОЛА „__________“
За ______________, директор школе
_____________
______________
Епошта:

Приговор

Поштовани господине ______________,

На званичној Интернет презентацији _____ ШКОЛЕ „___________“  (____________) немам могућност да добијем информацију на свом матерњем језику јер не постоји страница написана на српском језику. Тачније, све странице сајта су написане на писму које није у складу са Уставом Републике Србије односно нису у складу са Законом о службеној употреби језика и писма.
Како сте лице одговорно за законитост рада _____ ШКОЛЕ „___________“  тражим од Вас да  омогућите спровођење члана 10 Устава Републике Србије и Закон о службеној употреби језика и писма и да сајт _____ ШКОЛЕ „___________“  престане са дискриминаторским и незаконитим радом као и да омогућите доступност информација путем сајта _____ ШКОЛЕ „___________“  на ћириличном писму српског језика.
Такође тражим да и сва документа у _____ ШКОЛЕ „___________“  буду доступни на ћириличном писму српског језика.

Напомена: Ово писмо је послато преко адресе епоште ___________________________.

Срдачан поздрав,

У _______________,
_____._____.2013.г.


_____________________________

2. модел: Ситуација када родитељ сазна да у школи наставници користе латиницу у настави појединих предмета.
_______ ШКОЛА „__________“
За ______________, директор школе
_____________
______________
Епошта:

Приговор

Поштовани господине ______________,

Као родитељ детета које се школује у _____ ШКОЛИ „___________“  морам да изразим приговор због дискриминације и незаконитости у раду школе зато што следећи наставници у настави не користе службено писмо сагласно члану 10 Устава Републике Србије и Закону о службеној употреби језика и писма латиницу приликом. Наведени наставници су:
______, наставник __________
______, наставник __________
______, наставник __________
______, наставник __________
Тачније, наведени наставници у настави користе латиницу у исписивању текстова на српском језику а такође незаконито примају радове и домаће задатке ученика на српском језику написане латиницом што није у складу са Уставом Републике Србије односно није у складу са Законом о службеној употреби језика и писма.
Како сте лице одговорно за законитост рада _____ ШКОЛЕ „___________“  тражим од Вас да  омогућите спровођење члана 10 Устава Републике Србије и Закон о службеној употреби језика и писма и да наведени а и остали наставници престану са дискриминаторским и незаконитим радом као и да омогућите да сви ученици буду равноправни у коришћењу језика и писма на српском језику коришћењем ћирилице.
Такође тражим да и сва документа, натписи, огласи и друга документа на огласним таблама, учионицама и на сајту школе буду доступни на ћириличном писму српског језика.

Напомена: Ово писмо је послато преко адресе епоште ___________________________.

Срдачан поздрав,

У _______________,
_____._____.2013.г.


_____________________________
3. модел: Ситуација када грађанин сазна да се у настави или на огласним таблама или другим ситуацијама у школи користи латиница.

_______ ШКОЛА „__________“
За ______________, директор школе
_____________
______________
Епошта:

Приговор

Поштовани господине ______________,

Као грађанин Републике Србије морам да изразим приговор због дискриминације и незаконитости у раду школе зато што поједини наставници у настави не користе службено писмо сагласно члану 10 Устава Републике Србије и Закону о службеној употреби језика и писма. Такође према мојим сазнањима на огласној табли школе а такође у учионицама школе могу се наћи натписи на латиници. Такође према мојим сазнањима поједини наставници примају радове ученика са текстом на српском језику који је исписан на латиници што није у складу са Уставом Републике Србије односно није у складу са Законом о службеној употреби језика и писма.
Такође се и друге наставне и ваннаставне активности у школи реализују исписивањем текстова на латиници што је  дискриминација по основу незаконите употребе латинице.
Како сте лице одговорно за законитост рада _____ ШКОЛЕ „___________“  тражим од Вас да  омогућите спровођење члана 10 Устава Републике Србије и Закон о службеној употреби језика и писма и да  наставници и други запослени престану са дискриминаторским и незаконитим радом као и да омогућите да сви ученици буду равноправни у коришћењу језика и писма на српском језику коришћењем ћирилице.
Такође тражим да и сва документа, натписи, огласи и друга документа на огласним таблама, учионицама и на сајту школе буду доступни на ћириличном писму српског језика.

Напомена: Ово писмо је послато преко адресе епоште ___________________________.

Срдачан поздрав,

У _______________,
_____._____.2013.г.


_____________________________

4 коментара:

 1. Списак школа које учествују у пројекту "Професионална оријентација" ( profesionalnaorijentacija.org ) у оквиру кога се промовише дискриминација и незаконитост по основу употребе службеног језика и писма је на следећем линку http://goo.gl/R7Umg . Запањујуће је да су сви писани материјали у оквиру пројекта искључиво на латиници и да нико то није приметио. Реч је о више од 700 школа

  ОдговориИзбриши
 2. Почео сам да читам ове обрасце и одустао сам због њиховог рђавог садржаја.

  Успех није ни на видику!

  ОдговориИзбриши
 3. Па има и других који су били скептични али су покушали. Ефекти су били скоро тренутни. Ипак није свеједно наставнику да ли ће од стране родитеља или ученика бити оптужен за незаконито одржана предавања, није једноставно директору основне или средње школе да се бахато понаша наспрам језика и писма у ситуацији када треба да обезбеди довољан број ученика у првом разреду. Један скандал на тему незаконит раде школе може да преполови број уписаних ученика па и у ситуацији када је само у питању коришћење латинице. Незаконитост је незаконитост и код јавности се пале црвене лампице.
  И да напоменем слични дописи су упућени још неким институцијама и прве информације су да има ефекта (један Дом здравља већ ради нови сајт на ћирилици а два републичка јавна предузећа су на дневни ред седнице УО ставили питање употребе писма - директорима се не ризикује фотеља јер незаконитост у раду по било ком основу може да доведе до смене (ионако свакоме ко је на функцији супарници желе да сместе банану да би се оклизнули и да би они заузели ту позицију)).
  Другим речима показује се да позивање на свест, традицију, културу, и друге сличне вредности има малог ефекта али позивање на законитост у раду и дискриминацију по основу употребе службеног језика и писма има ефекта.

  ОдговориИзбриши
 4. А будимо и поштени. Зашто би они који поштују законе пристајали да их они други праве будалама. Свако ко користи латиницу тамо где би морао да користи ћирилицу не само да крши Устав и Закон о службеној употреби језика и писма већ прави будалама оне који поштују Устав и законе и у службеној комуникацији користе ћирилицу.
  Наслов иницијативе је
  "НЕЋУ ДА ПОТПИШЕМ УГОВОР НА ЛАТИНИЦИ"
  а можда је сврсисходнији
  "НЕЋУ ДА МЕ ПРАВЕ БУДАЛОМ ЈЕР ТО НИСАМ".
  Можда (не можда сигурно је) да је циљ "латиничара" направити будале од огромног броја грађана Србије. А ако су грађани Србије будале онда је њима лакше манипулисати.

  ОдговориИзбриши