Нећу да потпишем уговор на латиници - Google+ Posts

2014-05-26

Захвалница Удруге за промиџбу службеног писма Хрватске (УПСПХ) свима онима који у Србији, Републици Српској и региону користе латиницу

ЗАХВАЛНИЦА

Захваљујемо свима у Србији, Републици Српској и цијелом региону што у приватном животу, као и својему пословању користе латиницу са три двознака (љ,њ,џ), која је према свјетским ИСО стандардима и по нашему, хрватском Уставу, службено писмо Републике Хрватске.

Особиту захвалност изражавамо свима, који у Србији, Републици Српској и цијелом региону огромну већину свога тиска, дневних и других листова, те тједника и књига, као и своје интернет стране (сајтове), такођер пишу нашим службеним писмом, зато што међународне организације, а прије свега УНЕСЦО, све то скупа рачунају у хрватску културну баштину.

Тко не вјерује, нека провјери.

Грга Златопек

Удруга за промиџбу службеног писма Хрватске (УПСПХ)

promidzbahrlat@gmail.com

Гдје је наше писмо, онамо је и наша култура.
 
ZAHVALNICA

Zahvaljujemo svima u Srbiji, Republici Srpskoj i cijelom regionu što u privatnom životu, kao i svojemu poslovanju koriste latinicu sa tri dvoznaka (lj,nj,dž), koja je prema svjetskim ISO standardima i po našemu, hrvatskom Ustavu, službeno pismo Republike Hrvatske.

Osobitu zahvalnost izražavamo svima, koji u Srbiji, Republici Srpskoj i cijelom regionu ogromnu većinu svoga tiska, dnevnih i drugih listova, te tjednika i knjiga, kao i svoje internet strane (sajtove), također pišu našim službenim pismom, zato što međunarodne organizacije, a prije svega UNESCO, sve to skupa računaju u hrvatsku kulturnu baštinu.

Tko ne vjeruje, neka provjeri.

Grga Zlatopek

Udruga za promidžbu službenog pisma Hrvatske (UPSPH)

promidzbahrlat@gmail.com

Gdje je naše pismo, onamo je i naša kultura.


2014-05-24

2014-05-24: Дан словенске писмености и културе


Дан словенске писмености и културе, како је писао Д. С. Лихачов у својим ''Писмима о добром и прекрасном'', помаже нам да упознамо стварност у њеној историји и традицији. Познавати историју значи овладати светом, његовом духовно-традиционалном и културно-историјском димензијом.Темеље величанственом здању словенске културе и писмености поставили су јеванђеоском проповеди и подвижништвом у науци света браћа Ћирило и Методије, родоначелници просвећења словенских народа. Православни празник у славу Светих Ћирила и Методија је празник словенске азбуке и писмености, празник словенске школе и науке и тиме словенског просвећења. То је велики празник свесловенске културе, будући да су успостављање и раст националних култура словенских народа постали могући захваљујући културно-историјској мисији свете браће Ћирила и Методија.О предностима црквенословенског језика А. С. Пушкин је написао: ''Као материјал словесности, он има неоспорне предности у односу на све европске језике: судбина је његова била необично срећна. У IX веку стари грчки језик му је одједном открио своју лексику, тајну хармоније, поклонио му је своје законе развијене граматике, своје прекрасне обрте, величанствени склад речи, једном речју ''усвојио''  га је поштедевши га на тај начин спорог временског усавршавања.'' Књижевно наслеђе светих Ћирила и Методија припада свим народима словенског света који су у IX веку, у језичком смислу, били мање подељени него у наредним вековима. Од Балтичког мора на северу, до Јегејског и Јадранског на југу, од Лабе и Алпа на западу па до Волге на истоку, расејала су се словенска племена, и сви они говорили су језиком словенским и добили су од својих учитеља књижевни језик и просвећеност. Обраћајући се свим словенским народима Константин Филозоф је говорио: 'Тем-же услышите, словени вси...Слышите словенск народ весь... Се же все мы, братие словени, змышляюще, глаголем свет подобающ'' (из ''Слова учителя нашего Константина Филозофа'')
Дан словенске писмености и културе је празник просвећености, празник наше речи, наше књиге, наше књижевности, наше културе. Изучавајући различите науке на свом језику, ми, по речима староруског летописца, жањемо оно, што су посејали стари просветитељи ....Књиге и преводи, које су саставили или написали свети Ћирило и Методије и њихови ученици, послужили су као чврста основа на којој је током векова нарастало величанствено здање словенске културе. Стога је дан црквене славе светих Ћирила и Методија светски празник – Дан словенске писмености и културе.

Извори: 

2014-05-12

Црна Хроника: ДВОЈАКИ АРШИНИ СУДА: Вељи Илићу дозволили ћирилицу, а мени нисуИлић није платио казну од 1,3 милиона динара зато што је адвокат друге стране написао поднесак латиницом, док за мене то правило не важи, објаснио је Бошко Вукчевић
За њега важе посебна правила...Велимир Илић

 ЧАЧАК - Неће латиницу.

- Основни суд у Чачку онемогућио ми је да у парничном поступку користим ћирилично писмо! Поднесци противне стране писани су латиницом, а ја сам тражио да их суд одбаци јер су ми неразумљиви. Подсећам да је крајем прошле године исти овај Основни суд укинуо решење којим је министар Велимир Илић био обавезан да плати 1,3 милиона динара новинару Владимиру Јешићу само зато што је адвокат Јешића написао поднесак латиницом - каже за Курир Бошко Вукчевић из Чачка.

Три пута подносио захтев

Он објашњава да је током првостепеног поступка три пута тражио да му се омогући употреба ћириличног писма.
- И у жалби на пресуду изричито сам навео да ми је у поступку онемогућена употреба мог језика и писма, што представља обавезан разлог за укидање пресуде и враћање на поновни поступак. Међутим, Апелациони суд у Крагујевцу навео је да нема апсолутно битних повреда одредаба парничног поступка. Апсурдна је ситуација да се припаднику већинског народа у срцу Србије не омогућава да током поступка користи ћирилицу, писмо које је у службеној употреби у Србији - каже Вукчевић.
Према његовим речима, очигледно је суд има двојаке критеријуме.

Жалба Стразбуру

- Због свега ћу се жалити Уставном суду Србије, а можда чак и Европском суду за људска права - каже огорчени Чачанин.
 (Д. Ч.)
Пренето са линка (Курир)

2014-04-27

Борба за ћирилицу после формирања нове Владе Србије - Неке идеје за рад

У условима вакума у функционисању институција система због мартовских избора  није имало много смисла обраћати се институцијама са захтевимa о многочему па и о питањима везаним за поштовања уставне норме из члана 10 Устава Србије односно у вези Закона о службеној употреби језика и писма у Србији.
Пошто  је конституисана Народна скупштина Републике Србије,  донет Закон о министарствима и конституисана је Влада Републике Србије проблеми везани за функционисање институција су отклоњени и рационално је размислити о даљој стратегији борбе за очување ћирилице.
Чланови Владе Србије су положили заклетву сагласно члану 16. Закона о Влади која гласи
„Заклињем се на оданост Републици Србији и својом чашћу обавезујем да ћу поштовати Устав и закон, да ћу дужност члана Владе вршити савесно, одговорно и предано и бити посвећен очувању Косова и Метохије унутар Републике Србије.”
У доброј вери да заклетва обавезује министре да се доследно поштује очекујемо да се нови министри са председником Владе Србије понашају у складу са заклетвом.
У претходним постовима на овом блогу идентификован је одређен број институција и установа које не поштују Устав Републике Србије и Закон о службеној употреби језика и писма (видети линкове на крају овог поста).
Питање поштовања члана 10 Устава Републике Србије Влада Србије може да се реши прилично једноставно једним љубазним дописом Владе Републике Србије  свим органима јавне власти. Пример дописа је следећи

На руке руководиоцима органа јавне власти 
Поштовани,

Увидом у сајтове и документе бројних органа јавне власти у Републици Србији утврђено је да један број њих не поштује члан 10 Устава Републике Србије и Закон о употреби службеног језика и писма односно не користи ћирилицу.
Тиме је рад тих органа јавне власти и корисника јавних средстава незаконит те вам налажемо да проверите да ли је рад вашег органа јавне власти усклађен са чланом 10 Устава Републике Србије односно са Законом о службеној употреби језика и писма. Уколико има неусклађености у раду вашег органа са чланом 10 Устава Републике Србије и Законом о службеној употреби језика и писма молимо вас да у року од недељу дана извршите усклађивање.
По истеку овог рока свим органима јавне власти који нису усагласили свој рад са чланом 10 Устава Републике Србије и Законом о службеној употреби језика и писма биће  обустављени сви трансфери из буџета Републике Србије и органа локалне самоуправе док наведени недостатак не отклоне.
У кaтeгoриjу oргaна jaвнe влaсти спaдajу:
1) држaвни oргaни, oргaни тeритoриjaлнe aутoнoмиje, oргaни лoкaлнe сaмoупрaвe, oргaнизaциje кojимa je пoвeрeнo вршeњe jaвних oвлaшћeњa (држaвни oргaн у ширeм смислу);
2) прaвнa лицa кoja oснивa или финaнсирa у цeлини, oднoснo у прeтeжнoм дeлу нeки oд држaвних oргaнa из тaчкe 1).
Молимо Вас да нас у остављеном року писмено обавестите да је рад Вашег органа јавне власти усклађен са чланом 10 Устава Републике Србије и Законом о службеној употреби језика и писма. Недостављање писане изјаве тумачићемо као неусклађеност рада вашег органа јавне власти са чланом 10 Устава Републике Србије односно Законом о службеној употреби језика и писма.
Срдачан поздрав,

______________________
Ово је једноставан тест за Владу Републике Србије да ли стварно мисли да се држи заклетве. Досадашње Владе нису имале намеру да поштују заклетву јер још увек има органа јавне власти који не поштују Устав Републике Србије. Надајмо се да ће грађани Србије сада имати више среће.
Пошто су на челу једног броја министарстава нови људи а премијер је упутио јавни позив да се институцијама Републике Србије, међу које спадају и министарства, помогне у раду, имајући у виду прокламовану жељу  да се доследно поштује и Устав и закони Републике Србије, да се спрече нерационалности у функционисању институција и јавних предузећа као и жељу да се постигну највиши стандарди у поштовању људских права дајемо неке предлоге везане за поштовање члана 10 Устава Републике Србије и Закона о службеној употреби  језика и писма које је релативно лако реализовати. Веома је важно да што већи број грађана реагује јер тиме показујемо да нам је стало до ћирилице (и не само ћирилице). Речено може да се примени и за друге области нашег интересовања.
Предлоге у вези реченог поделићемо на неколико области:
 • Иницијативе да се унесу измене у већ донетим законима са становишта поштовања члана 10 Устава 
 • Пажљиво пратити законодавне активности министарстава јер је најављено да се за кратко време донесе велики број закона због чега ће евентуалне јавне расправе бити кратке те морамо бити будни да пружимо помоћ Влади у циљу што квалитетнијих предлога  са становишта поштовања Устава и Закона о употреби службеног језика и писма
 • Интензивирати јавне кампање промоције значаја поштовања Устава а посебно члана 10 и Закона о службеној употреби језика и писма
 • Интензивирати указивање на установе/институције/организације које не поштују Устав Србије и Закон о службеној употреби језика и писма
 • Интензивирати активности на прикупљању података о установама/институцијама/организацијама које не поштују Устав и Закон о службеној употреби језика и писма

Иницијативе да се унесу измене у већ донетим законима са становишта поштовања члана 10 Устава 

Имајући у виду најављене законодавне активности нове Владе грађани и удружења која се залажу за поштовање Устава Србије и Закона о службеној употреби језика и писма односно ћирилице треба да за сваки закон који директно или индиректно неадекватно регулише употребу службеног језика и писма поднесу предлог за измену дотичног закона Влади Републике Србије као овлашћеном предлагачу измене закона. Такође могу да се искористе могућности које предвиђа устав Републике Србије а то је да право предлагања закона, других прописа и општих аката имају сваки народни посланик, Влада, скупштина аутономне покрајине или најмање 30.000 бирача.
Право предлагања закона
Члан 107.

Право предлагања закона, других прописа и општих аката имају сваки народни посланик, Влада, скупштина аутономне покрајине или најмање 30.000 бирача.
Заштитник грађана и Народна банка Србије имају право предлагања закона из своје надлежности.
Ову могућност треба искористити али не треба очекивати резултате брзо и лако.

Пажљиво пратити законодавне активности министарстава и Владе

Најављено је да се за кратко време донесе велики број закона због чега ће евентуалне јавне расправе бити кратке и због тога морамо бити будни да пружимо помоћ Влади давањем предлога у виду коментара нацрта и предлога закона и јавном кампањом промоције предложених измена са становишта примене члана 10 Устава републике Србије и Закона о службеној употреби језика и писма. Верујемо да ће Влада и министарства бити захвални на конструктивном доприносу јавности.

Интензивирати јавне кампање промоције значаја поштовања Устава а посебно члана 10 и Закона о службеној употреби језика и писма

Јавне кампање промоције значаја поштовања Устава и Закона о  употреби службеног језика и писма имају посебан значај јер скрећу пажњу јавности на установе/институције/организације које не поштују Устав и употребу службеног језика и писма. Непоштовање Устава и употребе службеног језика и писма има директне економске последице јер сваки натпис или документ који није у складу са Уставом и Законом о употребни службеног језика и писма је буџетски прекршај. Наиме, законима Републике Србије није дозвољено финансирање незаконитих активности из буџета Републике Србије и буџета локалних самоуправа. Тако имамо ситуацију да је израда сајта установе/институције/организације из јавних средстава (буџета) ненаменско трошење буџетских средстава и налогодавци финансирања незаконитих активност подлежу озбиљним санкцијама. Недопустиво је да се из буџета Републике Србије финансирају незаконите активности. 

Интензивирати указивање на установе/институције/организације које не поштују Устав Србије и Закон о службеној употреби језика и писма

На страницама овог блога указано је више пута на установе/институције/организације које брутално, без икаквог стида и срама, крше устав Републике Србије и Закон о употреби службеног језика и писма. Тај напор треба интензивирати додатним истраживањима и прављењем јавног регистра истих уз покретање поступка да промене своје понашање односно да се понашају у складу са одредбама Устава Републике Србије и Закона о употреби службеног језика и писма, односно да користе ћирилицу.

Целисходно је  обратити се надлежним министарствима и локалним самоуправама да предузму законом предвиђене мере против установа/институција/организација које се финансирају из буџета а ненаменски троше средства за незаконите активности као што су пројекти у којима је службено писмо латиница а не ћирилица, израду сајтова само на латиници, израду других писаних докумената, натписа и сличног искључиво на латиници супротно члану 10 Устава Републике Србије и закону о службеној употреби језика и писма.

Интензивирати активности на прикупљању података о установама/институцијама/организацијама које не поштују Устав и Закон о службеној употреби језика и писма

У вези са реченим важно је прикупити информације о установама/институцијама/организацијама које не поштују Устав и Закон о службеној употреби језика и писма јер је реално претпоставити када се тако брутално и без стида односе према Уставу и службеном језику и писму још су бруталнији у неким другим својим аспектима рада. Због тога треба од њих тражити додатне информације о њиховом раду сагласно   Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Предлажемо да се минимално траже следеће информације:
 • Информатор о раду
 • Статут установе/институције/организације
 • Правилници којима се уређује рад дотичне 
  установе/институције/организације
 • Финансијски извештаји за последње 3 године
 • Извештаји о раду у последње 3 године
 • Стратешки план развоја установе/институције/организације
 • Списак реализованих развојних пројеката финансираних из средстава домаћих и страних донатора и из буџета Републике Србије и/или локалне самоуправе
 • итд.
На бази ових информација можете поприлично добро упознати дотичну установу/институцију/организацију. После добијања ових информација можете поднети и друге захтеве за информацијама од јавног значаја које су вам важне а не налазе се у наведеним документима.
Најчешћи проблем је што Информатор о раду није ажуран (требало би да се ажурира на месечном нивоу) па се не зна ко је тренутно у управном одбору, надзорном одбору, комисијама, итд. То се решава додатним захтевом према Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Уколико има проблема у вези реченог можете консултовати Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.
Оно што је важно је да после утврђивања да је било незаконитих поступака установе/институције/организације са становишта  поштовања закона - некоришћења службеног језика и писма - имате право да од оснивача тражите законом предвиђене мере због ненаменског трошења буџетских средстава (рецимо због  финансирања сајта који није на службеном језику и писму или због реализације пројекта финансираног из јавних средстава у коме службени језик и писмо ниије  ћирилица).

Напомене:

1. Уколико установа/институција/организација има званичан сајт са адресом електронске поште захтев можете послати на ту електронску адресу јер је она званична и установа/институција/организација мора да поступи као да је захтев прослеђен регуларном поштом. Ипак се препоручује слање захтева препорученом поштом или предаја на писарници установе/институције/организације. Често у установама/институцијама/организацијама не схватају значај званичне адресе епоште па не одговарају те ће вам бити потребно да пар пута питате шта се десило. Одговор на ваш захтев треба да добијете у року од месец дана а после тога имате право да се жалите Поверенику (www.poverenik.rs).
2. Додатне информације о слободном приступу могу да се добију на сајту Повереника.
Препоручујемо за почетак да погелдате следећа стране:
Неколико информација са наведених страна
Шта су информације од јавног значаја?
То су оне информације које су садржане у документима у поседу било ког органа јавне власти, настале у њиховом раду или у вези са њиховим радом, а за које јавност има оправдан интерес да зна.(чл.2. Закона).
Зато је право на слободан приступ информацијама од јавног значаја у суштини  право на приступ службеним документима.
Од кога се информације могу тражити?
Информације се могу тражити од било ког органа јавне власти у смислу овог закона, који би по сазнању тражиоца, обзиром на делокруг, требало да има те информације. Органи јавне власти су:
 • сви државни органи ( нпр. Народна скупштина, Влада, министарства, судови, тужилаштва и др.)  
 • органи територијалне аутономије и органи локалне самоуправе ( нпр. Покрајинско веће АП Војводина, покрајински секретаријати,  градоначеници, председници општина, општински органи управе идр.)
 • организације којима је поверено вршење јавних овлашћења ( нпр. агенције за послове приватизације,телекомуникације, животне средине и др, факултети и др.установе, јавна предузећа)
 • правна лица које оснива или финансира у целини, односно у претежном делу неки од напред наведених  органа (нпр.  установе у области културе, здравствене установе, државни фондови итд.).
Ово је само иницијална листа предлога која може да се прошири и допуни. Конкретни предлози су добродошли. Коментаришите постове на овом блогу или на Фејсбук страници.

Ресурси

Корисни линкови

Делимичан списак установа и институција које не поштују Устав Републике Србије и Закон о службеној употреби језика и писма

1 Јавна предузећа
2 Локалне самоуправе
3 Здравствене установе
4 Установе културе од националног значаја
5 Државни акредитовани институти Републике Србије
6 Акредитовани државни факултети
7 Државне средње школе

7.1 Школска управа Београд
7.2 Школска управа Нови Сад
7.3 Школска управа Ниш
7.4 Школска управа Крагујевац
7.5 Школска управа Јагодина
7.6 Школска управа Пожаревац
7.7 Школска управа Ужице
7.8 Школска управа Чачак

2014-04-13

Креативан начин борбе за ћирилицу- нека нам читају натписе/уговоре/проспекте/декларације на латиници

Инспирисани креативним начином борбе Шпанаца (видети) против банкарског сектора предлажемо један креативан начин борбе за ћирилицу.
Наиме, пошто је ћирилица службено писмо има смисла да тражимо да нам се сви текстови из проспеката/уговора/упутстава/декларација на латиници или напишу на ћирилици или да нам се прочитају јер не прихватамо званичне/службене информације на латиници зато што то није службено писмо. Па и да јесте латиница службено писмо ми смо српска мањина у Србији која инсистира на поштовању њених мањинских права. Из тих разлога смислено је да у свим установама/институцијама/банкама/предузећима и другим организацијама тражимо да нам се текстови на латиници прочитају јер не знамо (или не желимо да читамо) хрватско писмо.
Замислите банку која треба да нам да информације о својим услугама а дође десет заинтересованих грађана који траже да им се онај прегршт летака прочита. Замислите приде када банкарски службеник буде морао да чита уговор сваком клијенту. Доживеће потпуну блокаду рада јер неће моћи да довољно брзо опслуже клијенте.
Замислите продавницу у којој потенцијални купац тражи да му се прочитају они запетљани латинични натписи и декларације на производу. Бесконачан ред бесних потрошача.
Замислите пословнице Телекома, Теленора и ВИП-а где тражите да вам прочитају сва она латинична објашњења из њихових проспеката а посебно уговор и упутство о коришћењу производа.
Замислите кафану у којој конобар мора да вам чита цео мени само зато што је на латиници.
Замислите туристичку организацију у којој морају да вам читају описе дестинација и уговоре јер су исти у  на латиници.
Замислите дом здравља у коме запослени морају свакоме да прочитају све оне латиничне натписе.
 Замислите апотеке које морају да прођу кроз исту ситуацију.
Имаћемо тоталну блокаду латиничарских установа/организација/предузећа/пословница у току спровођења ове акције која је доступна свакоме.
Најбоље у целој ситуацији је да не морате ништа да купите јер се ви само информишете.
У овим ситуацијама не чинимо ништа незаконито већ само тражимо да се испоштују наша права потрошача према Закону о заштити потрошача.
Оптимално је организовати језичку патролу која ће предложено да реализује. Пар активиста може сваког дана да тражи читање проспеката, уговора и упутстава од неке банке, трговине, пословнице Телекома, Теленора, ВИП-а или било које организације и установе која не користи ћирилицу. Верујемо да ће службеници хитно да траже проспекте/уговоре/упутства на ћирилици. Више људи у акцији је пожељно јер би неки неотесани службеници могли да реагују непрофесионално. Згодно је укључити диктафон да забележите реакције службеника па после то објавити. Биће занимљиво.

2014-03-22

Језичка патрола - иницијатива за организовањем грађанских патрола за контролу поштовања употребе службеног језика и службеног писма (ћирилице) у Србији

Ових дана су националне мањине у Србији покренуле иницијативу да се покрену "језичке патроле" ради утврђивања у којој мери се остварују законом гарантована права везана за коришћење националног језика и писма у Србији.
Редакција блога "Нећу да потпишем уговор на латиници" поздравља ову иницијативу и сматра да слично треба урадити и по питању српског језика и ћириличног писма. Стање је толико тешко да сматрамо да су Срби који желе да поштују закон и да комуницирају на српском језику и ћириличном писму дискриминисани, односно угрожена су њихова елементарна људска права у Србији. Стиче се утисак да се непоштовање устава и закона награђује и да званични државни органи подржавају и подстичу урушавање уставног поретка Републике Србије.
Стога предлажемо свим грађанима и удружењима Србије којима је стало до српског језика и српског писма ћирилице да организују грађанске патроле за контролу поштовања члана 10 Устава Републике Србије и Закона о употреби службеног језика и писма у Републици Србији.
Сваки грађанин може да прогласи себе чланом језичке патроле и да учини видљивим непоштовање уставног поретка Републике Србије крајње једноставно. 
Посетите установу (предшколска установа, основна и средња школа, факултет, институт, дом здравља, болница), институцију или јавно предузеће (ту спадају и комунална предузећа која су приватизована јер је реч о пренетим овлашћењима) и утврдите чињенично стање:
 • Да ли је назив фирме на ћирилици?
 • Да ли су натписи у просторијама на ћирилици?
 • Да ли су на огласној табли  обавештења и други натписи на ћирилици?
 • Да ли су обрасци, обавештења, уговори и слично на ћирилици?
 • Да ли су натписи на службеним просторијама на ћирилици?
 • Да ли им је сајт на ћирилици?
 • итд.
Ако нису задовољени наведени захтеви имамо случај установе, институције или јавног предузећа које  не поштује уставни поредак Републике Србије и које се руга успомени на претке који нам Србију оставише.
Најмање што можемо урадити је да фотографишемо наведено противуставно и противзаконито понашање и да разгласимо да је та и та установа, институција или јавно предузеће против уставног поретка Републике Србије и да се стиди предака.
Речено важи и за пројекте који су финансирани из буџета Републике Србије или локалне самоуправе. Као корисници буџетских средстава морају да на плакатима, флајерима, блоговима, сајтовима и у другим писаним документима користе ћирилицу јер у противном имамо да се из буџета финансира противуставна и противзаконита активност. Такође је целисходно проверити да ли су надлежни органи буџетске контроле утрошених средстава прихватили извештаје о реализованим пројектима који су у реализацији користили латиницу. По закону орган буџетске контроле не сме да прихвати извештај о реализацији пројекта који је као службено писмо користио латиницу и тада мора да тражи повраћај буџетских средстава.
Редакција овог блога је направиле посебан блог "Језичка патрола" у циљу истицања примера лоше праксе (стуб срама). Поруке у виду електронске поште можете слати на адресу palankaonline.patrola@blogger.com. После прегледа оне ће бити публиковане. Пожељно је да дате коментар којим ближе одређујете локацију, назив грешника (установе, институције, јавног предузећа), по могућству име и презиме директора, телефон, адресу е-поште и веб сајт. Такође је пожељан и ваш коментар. Нормално текстови треба да буду на ћирилици. Једини изузетак су поруке добијене са мобилног телефона.
Планирамо да покренемо иницијативу обраћања оснивачима грешника (установама, институцијама, јавним предузећим) (локалним самоуправама, Скупштини Србије и АП, итд.) да због незаконитог рада хитно обуставе финасирање таквих организација због незаконитог рада.
Очекујемо вашу подршку у наведеној иницијативи.

2014-03-01

СКАНДАЛOЗНО: НАЦИОНАЛНА И ТУРИСТИЧКА БРУКА: Скоро две трећине туристичких организација ради незаконито

Анализом сајтова 109 туристичких организација финансираних из буџета долази се до скандалозног податка да њих 71 (65 %) има незаконит сајт односно не признају уставни поредак Републике Србије.
Наиме, ове туристичке организације, финансиране из буџета локалних самоуправа односно из буџета Републике Србије, на својим званичним сајтовима садржаје представљају јавности искључиво на латиници без могућности да се исти нађе и на ћирилици у складу с чланом 10 Устава Републике Србије и Законом о службеној употреби језика и писма у Републици Србији. Чињеница да 65% посматраних туристичких организација не поштује уставни поредак Републике Србије не може да буде случајно већ је део шире политике пузајуће латинизације да се грађани Србије не досете. Овим су у значајној мери ускраћена права грађана Србије да у сопственој земљи буду обавештавани на службеном језику и службеном писму о раду туристичких организација које они финансирају. 
Још важније је одсуство свести у овим установама да  главну туристичку посету имају од стране гостију из Србије. Латиничним сајтовима су поручили "Добро дошли туристи из Хрватске, Босне и Херцеговине и Црне Горе а ви из Србије марш у своју општину".
Просто је немогуће да надлежна министарства (Министарство привреде и Министарство правде и државне управе) и локалне самоуправе не примете ту чињеницу и да не предузму ни једну меру због кршења закона и уставног поретка. Самим тим то је део ширег плана урушавања уставног поретка Републике Србије уз учешће највиших државних функционера. У сваком случају наведено је део одређене политике коју треба препознати а одговорне у наведеним туристичким организацијама примерено казнити у складу са законима. Такође је неопходна и политичка казна за партије чији челни људи нису препознали урушавање уставног поретка у 65 % туристичких организација финасираних из буџета.
Да су надлежна министарства
(Министарство привреде и Министарство правде и државне управе) и локалне самоуправе хтели да се поштује Устав Републике Србије и Закон о службеној употреби језика и писма могли су да реше проблем једноставним дописом дотичним туристичким организацијама по следећем моделу:
Поштовани господине директоре,

Увидом у сајт Ваше туристичке организације констатовали смо да је он у супротности са чланом 10 Устава Републике Србије и Законом о службеној употреби језика и писма, односно није на ћирилици. Тиме је званичан сајт Ваше туристичке организације незаконит односно рад Ваше туристичке организације је незаконит и стога вам налажемо да хитно исправите наведени недостатак. Имајући у виду да је рад Ваше туристичке организације незаконит обустављају Вам се сви трансфери из буџета док наведени недостатак не отклоните односно Ваш сајт не усагласите са Уставом Републике Србије и Законом о службеној употреби језика и писма. Молимо Вас да нас по отклањању наведених недостака писмено обавестите да би смо наставили са трансферима из буџета  по утврђеној динамици.
Срдачан поздрав,

Министар (или председник општине)
Имајући у виду број запослених и садржаје на сајтовима верујемо да би све било у реду за недељу дана. Под условом да се хоће јер надлежна министарства и локалне самоуправе располажу средствима државне принуде да присиле кориснике буџетских средстава да Устав и законе поштују.
Препуштамо читаоцима да сами додатно анализирају саставе управних и надзорних одбора и њихову политичку припадност и да донесу одговарајуће закључке у светлу предстојећих избора. 
Неопходно је приметити да, пошто је реч о масовној појави,  постоји основана сумња да је реч о корупцији са циљем урушавања уставног поретка Републике Србије.  
Такође је целисходно да се заинтересована јавност обрати надлежним органима у циљу покретања поступка прекршајне и кривичне одговорности због ненаменског трошења буџетских средстава у циљу финансирања незаконитих активности туристичких организација, односно за за финансирање незаконитог сајта који није на службеном језику и писму. 
Уколико је било пропуста у наведеној анализи бићемо захвални за корекцију.
Предлажемо читаоцима да се на адресе епоште туристичких организација обрате надлежнима са захтевом да буду уважавани као грађани односно да сајтови буду на службеном писму - на ћирилици.

Туристичке организације финансиране из буџета (локалних самоуправа и Републике Србије)  који имају сајт искључиво на латиници су:

АДА
info@infoada.org
http://www.infoada.org
АЛЕКСАНДРОВАЦ
office@toa.org.rs
http://www.toa.org.rs
АЛЕКСИНАЦ
otisaleksinac@gmail.com
http://www.otisaleksinac.rs
АПАТИН
office@apatin.org.rs
http://www.apatin.org.rs
АРАНЂЕЛОВАЦ
ar.infocentar@gmail.com, office.toar@gmail.com
http://www.bukovickabanja.rs
БАЧ
turizambac@eunet.rs
http://www.turizambac.com
БАЧКА ТОПОЛА
info@backatopola.org.rs, office@backatopola.org.rs
http://www.backatopola.org.rs
БЕЛА ЦРКВА
toobc@neobee.net, turizambc@gmail.com
http://www.belacrkvato.org/
БОР
info@tobor.rs, tobor030@open.telekom.rs
http://www.tobor.rs
БРУС
toob@open.telekom.rs
http://www.turizamopstinebrus.co.rs
ВАЉЕВО
tovaljevo@open.telekom.rs, visitdivcibare@gmail.com
http://www.divcibare.rs
ВЕЛИКА ПЛАНА
tscvpla@open.telekom.rs
http://www.tscvelikaplana.org
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
info@tovg.org
http://www.tovg.org
ВРЊАЧКА БАЊА
office@vrnjackabanja.co.rs, infocentarvrnjackabanja@yahoo.com
http://www.vrnjackabanja.co.rs
ВРШАЦ
toovrsac013@gmail.com
http://www.to.vrsac.com
ГОЛУБАЦ
togolubac01@gmail.com
http://www.golubac.rs
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
info@togm.org.rs
http://www.togm.org.rs
ДЕСПОТОВАЦ
tsodespotovac@gmail.com
http://www.resava-tourism.rs/
ДИМИТРОВГРАД
todimitrovgrad@ptt.rs, todimitrovgtrad@yahoo.com
http://www.stcdimitrovgrad.rs
ЖАБАЉ
info@zabalj-tourism.org
http://www.zabalj-tourism.org
ЖИТИШТЕ
turistickaz@gmail.com
http://www.zitistetourism.org
ЗАПАДНА СРБИЈА
zapadnasrbija@neobee.net
http://www.zapadnasrbija.org.rs
ЗРЕЊАНИН
office@visitzrenjanin.com
http://www.visitzrenjanin.com
ИВАЊИЦА
tooivanjica@eunet.rs
http://www.ivatourism.org
ИНЂИЈА
turizam@indjija.net
http://www.indjija-tourism.com
ЈАГОДИНА
togjagodina@gmail.com
http://www.togjagodina.autentik.net
КАЊИЖА
turizam@kanjiza.rs
http://www.visitkanjiza.rs
КИКИНДА
turizam@kikinda.org.rs
http://www.kikinda-turizam.rs
КЛАДОВО
tookladovo@gmail.com
http://www.tookladovo.rs
КНИЋ
toknic@ptt.rs, turizam@knic.rs
http://www.knic.turizam.rs
КЊАЖЕВАЦ
toknjazevac@open.telekom.rs
http://www.toknjazevac.org.rs
КОВАЧИЦА
office@took.rs, took.marketing@gmail.com
http://www.took.rs
КОВИН
too@kovin.info
http://www.turizamkovin.rs
КРАГУЈЕВАЦ
info@gtokg.org.rs, tic@gtokg.org.rs
http://www.gtokg.org.rs
КРАЉЕВО
jutok@tron.rs, tokinfo@tron.rs
http://www.jutok.org.rs
КРУПАЊ
touristok@yahoo.com
http://www.krupanj.org.rs
КРУШЕВАЦ
turizamkrusevac@open.telekom.rs
http://www.turizamkrusevac.com
КУЧЕВО
tokucevo@gmail.com
http://www.tokucevo.org
ЛАПОВО
ktcsnlapovo@gmail.com
http://www.ktclapovo.rs
ЉИГ
toolj@ptt.rs
http://www.kosidba.com
МАЈДАНПЕК
office@toom.rs
http://www.toom.rs
МАЛИ ИЂОШ
info@tourism-mi.org.rs, turistickaorganizacija.m.idos@gmail.com
http://www.tourism-mi.org.rs
МИОНИЦА
tomionica@gmail.com, torm@verat.net
http://www.mionica.webs.com
МЛАДЕНОВАЦ
admin@tom.co.rs
http://www.tom.co.rs
НЕГОТИН
toonegotin@gmail.com
http://www.toon.org.rs
НИШ
info@visitnis.com
http://www.visitnis.com
НОВИ БЕЧЕЈ
info@novibecej.travel
http://www.novibecej.travel
НОВИ ПАЗАР
info.tonp@gmail.com
http://www.tonp.rs
ОСЕЧИНА
topodgorina@gmail.com
http://www.topodgorina.com
ОЏАЦИ
turizamodzaci@gmail.com
http://www.turizamodzaci.rs
ПАНЧЕВО
office@pancevo.info
http://www.pancevo.info
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
topetrovacnamlavi@gmail.com
http://topetrovacnamlavi.com
ПОЖАРЕВАЦ
topozarevacinfo@gmail.com
http://www.topozarevac.rs
ПОЖЕГА
topozega@open.telekom.rs
http://www.topoz.org.rs
РУМА
office@rumatourism.com
http://www.rumatourism.com
СЕНТА
info@sentainfo.org
http://www.sentainfo.org
СЈЕНИЦА
info@turizamsjenica.com
http://www.turizamsjenica.com
СМЕДЕРЕВО
turizam@smederevo.org.rs, turizaminfo@smederevo.org.rs
http://www.toosd.com
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
otopalanka@gmail.com, office@turizamsp.org
http://www.turizamsp.org
СОКОБАЊА
otks_sokobanja@beotel.rs, ticsoko@yahoo.com
http://www.sokobanja.rs
СОМБОР
info@visitsombor.org
http://www.visitsombor.org
СРБОБРАН
cst.srbobran@eunet.rs
http://www.cst.org.rs
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
turistorgsm@yahoo.com
http://www.tosmomi.rs
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
info@karlovci.org.rs
http://www.karlovci.org.rs
СУБОТИЦА
info@visitsubotica.rs, info@palic.rs
http://www.visitsubotica.rs
ТЕМЕРИН
temturorg@hotmail.com
http://www.temerintourism.org.rs
ТОПОЛА
info@topolaoplenac.org.rs
http://www.topolaoplenac.org.rs
ТУТИН http://www.turizam.tutin.rs
УЖИЦЕ
toursoffice@open.telekom.rs, tours@open.telekom.rs
http://www.turizamuzica.org.rs
ЧАЧАК
toc@ptt.rs
http://www.turizamcacak.org.rs
ШАБАЦ
infosabacturizam@gmail.com, tossabac@gmail.com
http://www.sabacturizam.org

Поред ових примера лоше праксе који говоре о драматичном урушавању туризма у Србији и које треба хитно решити треба похвалити оне које поштују уставни поредак Републике Србије са становишта поштовања члана 10 Устава Републике Србије и Закона о службеној употреби језика и писма а то су:

АРИЉЕ ticarilje@gmail.com, tooarilje@gmail.com http://www.arilje.org.rs  
БАБУШНИЦА tobabusnica@gmail.com http://www.babusnica.rs
БАЈИНА БАШТА turizam@taradrina.com http://www.taradrina.com
БАЧКА ПАЛАНКА direktor@toobap.rs http://www.toobap.rs
БЕОГРАД office@tob.co.rs, bginfo.knezmihailova@tob.co.rs http://www.travel-belgrade.com
БОГАТИЋ turist.bogatic@gmail.com http://www.bogatic-tourism.com
БОЈНИК turizam@bojnik.org.rs http://turizam.bojnik.rs
ВЛАДИЧИН ХАН turisticka@vladicinhan.org.rs, centarkulturevhan@gmail.com http://www.vladicinhan.org.rs
ВОЈВОДИНА office@vojvodinaonline.com http://www.vojvodinaonline.com
ВРБАС marija.zlatovic@turizamvrbas.com http://www.turizamvrbas.com
ЗЕМУН turist@zemun.rs http://www.tczemun.rs
ИРИГ tur.orgirig@open.telekom.rs http://www.turorgirig.org.rs
КОСЈЕРИЋ direktor@odmorukosjericu.rs, officer@odmorukosjericu.rs http://www.odmorukosjericu.rs
КОЦЕЉЕВА turizam@koceljeva.gov.rs http://www.koceljeva.gov.rs
ЛАЗАРЕВАЦ tol@lazarevac.rs http://www.lazarevac.rs
ЛЕБАНЕ tolebane@gmail.com http://www.lebaneculture.com
ЛОЗНИЦА togloznice@gmail.com http://www.togl.rs
ЉУБОВИЈА office@tolj.rs, sgtool@gmail.com http://www.tolj.rs
МАЛИ ЗВОРНИК turorg@open.telekom.rs http://www.tomz.org.rs
МАЛО ЦРНИЋЕ office@toomc.org http://www.toomc.org
МЕДВЕЂА office@tomedvedja.org.rs http://www.tomedvedja.org.rs
НОВА ВАРОШ - ЗЛАТАР tozlatar@verat.net, tsczlatar@novavaros.rs http://www.zlatar.org.rs
НОВИ САД tons@turizamns.rs http://www.novisad.travel
ПАРАЋИН toparacin@gmail.com http://www.toparacin.org
ПИРОТ to010@open.telekom.rs http://www.topirot.com
ПРИЈЕПОЉЕ toprijepolje@gmail.com http://www.turizamprijepolje.org.rs
ПРОКУПЉЕ topkoffice@open.telekom.rs http://www.topk.rs
РАЧА office@tor.rs http://www.tor.rs
РАШКА office@raska-turizam.rs http://www.raska-turizam.rs
РЕКОВАЦ turist.orgrk@gmail.com http://www.rekovac.rs
СВРЉИГ kcsvrljig@sezampro.rs http://www.kcsvrljig.rs
Туристичка организација Србије office@serbia.travel http://www.tos.rs/
СТАРА ПАЗОВА http://www.starapazova.eu
СУРДУЛИЦА info@surdulica.org http://www.tosurdulica.org
ТИТЕЛ info@titelskibreg.com http://www.titelskibreg.com
ТРСТЕНИК info@turizamtrstenik.rs http://www.turizamtrstenik.rs
ЧАЈЕТИНА - ЗЛАТИБОР zlatibor@zlatibor.org.rs, info@zlatibor.org.rs http://www.zlatibor.org.rs
ШИД tourismsid@gmail.com http://www.tourismsid.rs

 Због немогућности да се приступи сајту у тренутку истраживања следећи сајтови нису разматрани

БАТОЧИНА http://www.kcbatocina.rs
СВИЛАЈНАЦ http://www.svilajnac.com
БЕЧЕЈ http://www.tobecej.com
БЕЛА ПАЛАНКА http://www.tobelapalanka.org.rs
ЋУПРИЈА http://www.tocuprija.com
КУРШУМЛИЈА http://www.tokursumlija.rs
ЗАЈЕЧАР http://www.toozajecar.co.rs
ПРИБОЈ http://www.topriboj.rs
СЕЧАЊ http://www.tosecanj.rs
ВРАЊЕ http://www.tovranje.org.rs
АЛИБУНАР http://www.turistalibunar.co.rs
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ http://www.turizambackipetrovac.com
ЛУЧАНИ http://www.turizamdragacevo.rs
ЛАЈКОВАЦ http://www.turizamlakovac.org
ЛЕСКОВАЦ http://www.visitleskovac.com