Нећу да потпишем уговор на латиници - Google+ Posts

Приказивање постова са ознаком латиница. Прикажи све постове
Приказивање постова са ознаком латиница. Прикажи све постове

2013-07-08

Ћирилица, латиница и корупција: Да ли постоји нека (тајна) веза?

Власт у Србији је рекла да је за придружење ЕУ, да је томе посвећена  и да интензивно ради да испуни услове који се постављају. Међу бројним условима су захтеви за изградњом правне државе и борба против корупције.
Однос према службеном језику и службеном писму је сјајан индикатор искрености у задовољавању ових услова ЕУ. Али пре него што представимо речено вероватно ћемо се сложити да просечни  Срби који су завршили основну школу знају и ћирилицу и латиницу па се латиницом на српском језику пише за необразоване грађане из Хрватске БиХ, Црне Горе чији просечни припадници ћирилицу незнају. Можда ћемо се сложити и да је интензивно коришћење латинице и због једног броја необразованих Срба који и поред свих напора просветних радника нису научили ћирилицу у основној школи. Неки из ове последње групе су укључени и у програме инклузивног образовања. Сложићете се вероватно да наведено није сметња да се у пословној и другој комуникацији доследно користи ћирилица а у критичним ситуацијама (за необразоване) и латиница. Мањине нису проблем јер се са њима комуницира на њиховом језику и на њиховом писму у срединама где су се за то стекли услови.
После овог увода неко ће поставити питање: Какве везе има ћирилица и латиница  са корупцијом? Одговор је прост: Треба страним инвеститорима презентирати српску склоност корупцији, односно треба им помоћи у препознавању предузетника из државног апарата који ће за ситну (понекад и крупну) надокнаду подмазати ствар да се страна инвестиција успешно реализује. 
Идеално за речено је представити се као особа која не поштује Устав и законе и којој нико ништа не може (односно има везе у институцијама система). Најједноставнија промоција склоности ка корупцији је кршење одредби правног поретка везаних за употребу службеног језика и писма. У уређеним државама сви морају да поштују одредбе о употреби службеног језика и писма у пословној комуникацији. У Србији је непоштовање одредби о употреби службеног језика и писма у суштини промоција коруптивног потенцијала, промоција склоности особе да буде "подмазана" за пружање одређених услуга, промоција склоности ка креативном пословању у сивој зони, као и промоција склоности ка другим креативним пословним потезима. 
Познато је да се они који пишу ћирилицом залажу за поштовање Устава и закона а самим тим теже их је корумпирати, односно рискантно је са њима покретати питања везана за креативно (коруптивно) пословање.
Да би се представио коруптивни потенцијал било кога у Србији само треба писати латиницом јер се шаље снажна и јасна порука  "не поштујем Устав и склон сам кршењу закона и тиме сам поуздан пословни партнер за креативно (коруптивно) пословање". 
То су одлично схватиле и стране фирме и њихови стручни тимови које се, и поред свести о постојању Устава Републике Србије и закона којима се уређује употреба службеног језика и писма, хвале својом спремношћу да послују у сивој креативној (коруптивној) зони. Сајтови, уговори, промотивни материјал и други документи су им на латиници. Порука им је јасна: "Послујемо само са креативним (склоним корупцији) пословним људима из Србије. Некреативних се гнушамо и они немају шта да траже у пословању са нама". Овај тренд је присутан и код српских фирми које полако схватају да је креативност (коруптивна) кључ успеха. 
Изузетно висок степен склоности ка креативном (коруптивном)  пословању је примећен код пословних банака. Од српских банака само су 4 несклоне ка креативном (коруптивном) пословању. Стране банке су ту апсолутно јединствене: СВЕ СУ У ЗОНИ КРЕАТИВНОГ (КОРУПТИВНОГ)  ПОСЛОВАЊА.

2013-03-31

Ћирилица и латиница у основним и средњим школама

Сведоци смо да се латиница користи у многим основним и средњим школама Републике Србије што је незаконито сагласно члану 10 Уставa Републике Србије и Закону о службеној употреби језика и писма. Имајући у виду да је коришћење латинице у основним и средњим школама незаконито и да је то у суштини дискриминиација ученика по основу употребе службеног језика и писмо достављамо три модела писма које треба упутити директору школе који дозвољавају дискриминаторско и незаконито понашање.

Искористите ове моделе сагласно ситуацијима у школама са којима имате контакт као родитељ или као грађанин коме је стало да се млади нараштаји васпитавају и образују да поштују законе и да не буду дискриминисани.

Препоручује се да поред слања електронском пошто допис  одштампате, потпишете и пошаљете и препорученом поштом.

1. модел: Ситуација када је сајт школе само на латиници
_______ ШКОЛА „__________“
За ______________, директор школе
_____________
______________
Епошта:

Приговор

Поштовани господине ______________,

На званичној Интернет презентацији _____ ШКОЛЕ „___________“  (____________) немам могућност да добијем информацију на свом матерњем језику јер не постоји страница написана на српском језику. Тачније, све странице сајта су написане на писму које није у складу са Уставом Републике Србије односно нису у складу са Законом о службеној употреби језика и писма.
Како сте лице одговорно за законитост рада _____ ШКОЛЕ „___________“  тражим од Вас да  омогућите спровођење члана 10 Устава Републике Србије и Закон о службеној употреби језика и писма и да сајт _____ ШКОЛЕ „___________“  престане са дискриминаторским и незаконитим радом као и да омогућите доступност информација путем сајта _____ ШКОЛЕ „___________“  на ћириличном писму српског језика.
Такође тражим да и сва документа у _____ ШКОЛЕ „___________“  буду доступни на ћириличном писму српског језика.

Напомена: Ово писмо је послато преко адресе епоште ___________________________.

Срдачан поздрав,

У _______________,
_____._____.2013.г.


_____________________________

2. модел: Ситуација када родитељ сазна да у школи наставници користе латиницу у настави појединих предмета.
_______ ШКОЛА „__________“
За ______________, директор школе
_____________
______________
Епошта:

Приговор

Поштовани господине ______________,

Као родитељ детета које се школује у _____ ШКОЛИ „___________“  морам да изразим приговор због дискриминације и незаконитости у раду школе зато што следећи наставници у настави не користе службено писмо сагласно члану 10 Устава Републике Србије и Закону о службеној употреби језика и писма латиницу приликом. Наведени наставници су:
______, наставник __________
______, наставник __________
______, наставник __________
______, наставник __________
Тачније, наведени наставници у настави користе латиницу у исписивању текстова на српском језику а такође незаконито примају радове и домаће задатке ученика на српском језику написане латиницом што није у складу са Уставом Републике Србије односно није у складу са Законом о службеној употреби језика и писма.
Како сте лице одговорно за законитост рада _____ ШКОЛЕ „___________“  тражим од Вас да  омогућите спровођење члана 10 Устава Републике Србије и Закон о службеној употреби језика и писма и да наведени а и остали наставници престану са дискриминаторским и незаконитим радом као и да омогућите да сви ученици буду равноправни у коришћењу језика и писма на српском језику коришћењем ћирилице.
Такође тражим да и сва документа, натписи, огласи и друга документа на огласним таблама, учионицама и на сајту школе буду доступни на ћириличном писму српског језика.

Напомена: Ово писмо је послато преко адресе епоште ___________________________.

Срдачан поздрав,

У _______________,
_____._____.2013.г.


_____________________________
3. модел: Ситуација када грађанин сазна да се у настави или на огласним таблама или другим ситуацијама у школи користи латиница.

_______ ШКОЛА „__________“
За ______________, директор школе
_____________
______________
Епошта:

Приговор

Поштовани господине ______________,

Као грађанин Републике Србије морам да изразим приговор због дискриминације и незаконитости у раду школе зато што поједини наставници у настави не користе службено писмо сагласно члану 10 Устава Републике Србије и Закону о службеној употреби језика и писма. Такође према мојим сазнањима на огласној табли школе а такође у учионицама школе могу се наћи натписи на латиници. Такође према мојим сазнањима поједини наставници примају радове ученика са текстом на српском језику који је исписан на латиници што није у складу са Уставом Републике Србије односно није у складу са Законом о службеној употреби језика и писма.
Такође се и друге наставне и ваннаставне активности у школи реализују исписивањем текстова на латиници што је  дискриминација по основу незаконите употребе латинице.
Како сте лице одговорно за законитост рада _____ ШКОЛЕ „___________“  тражим од Вас да  омогућите спровођење члана 10 Устава Републике Србије и Закон о службеној употреби језика и писма и да  наставници и други запослени престану са дискриминаторским и незаконитим радом као и да омогућите да сви ученици буду равноправни у коришћењу језика и писма на српском језику коришћењем ћирилице.
Такође тражим да и сва документа, натписи, огласи и друга документа на огласним таблама, учионицама и на сајту школе буду доступни на ћириличном писму српског језика.

Напомена: Ово писмо је послато преко адресе епоште ___________________________.

Срдачан поздрав,

У _______________,
_____._____.2013.г.


_____________________________

2013-03-13

Тражимо да нам уговори буду на ћирилици. Покажимо да је Србија функционална држава.

Блог, Гугл+ страница, Гугл+ заједница и Фејсбук страна "Нећу да потпишем уговор на латиници" је намењен свима онима који желе да Србија буде функционална држава способна да спроводи своје законе и Устав на целој територији Србије.
Власт није способна (или представници власти не желе) да обезбеде услове за спровођење закона на целој територији Србије.
Ми грађани Србије не смемо да дозволимо да будемо дискриминисани само зато што тражимо да се поштују закони и Устав Србије.
Тражимо да нам сви уговори, рачуни и други документи у правном промету буду презентирани на ћирилици.
Не дозволимо да нам се свет смеје као народу неспособном да обезбеди функционалну државу на елементарном нивоу да се користи званично писмо у правном промету.
Изборимо се да држава Србија буде функционална.
Пишимо ћирилицом и тражимо да нам пишу ћирилицом у банци, осигуравајућем друштву, јавном предузећу, ....
Не прихватајмо, не потписујмо уговоре, рачуне, и друга документа која су писана латиницом.

Истакнимо примере лоше праксе банака, осигуравајућих друштава, јавних предузећа, привредних друштава, предузетника, адвоката, удружења, појединаца који урушавају ауторитет Србије достављајући нам уговоре, рачуне, и друга документа на латиници.
Не дозволимо да будемо дискриминисани због тога што желимо функционалну државу Србију у којој се поштују закони и Устав.
Не дозволимо да нам се цео свет смеје као народу неспособном да обезбеди да се поштују закони и Устав.
Покажимо да је Србија функционална држава.