Нећу да потпишем уговор на латиници - Google+ Posts

Приказивање постова са ознаком Закон о службеној употреби језика и писама. Прикажи све постове
Приказивање постова са ознаком Закон о службеној употреби језика и писама. Прикажи све постове

2013-04-08

Приговор Планинараском савезу Србије упућен 31.3.2013.

Планинарски савез Србије
За Бориса Мићића, председника ПСС
Андрићев Венац 2/1
11000 Београд
Матични број: 07063431, ПИБ: 100064162
Епошта:
office@pss.rs
Приговор

Поштовани господине Мићићу,

На званичној Интернет презентацији Планинарског савеза Србије (http://www.pss.rs/) немам могућност да добијем информацију на свом матерњем језику јер не постоји страница написана на српском језику. Тачније, све странице сајта су написане на писму које није у складу са Уставом Републике Србије односно нису у складу са Законом о службеној употреби језика и писма.
Како сте лице одговорно за законитост рада Планинарског савеза Србије тражим од Вас да омогућите спровођење члана 10 Устава Републике Србије и Закон о службеној употреби језика и писма и да сајт Планинарског савеза Србије престане са дискриминаторским и незаконитим радом као и да омогућите доступност информација путем сајта Планинарски савез Србије на ћириличном писму српског језика.
Такође тражим да и сва документа у Планинарски савез Србије буду доступни на ћириличном писму српског језика.

Напомена: Ово писмо је послато преко адресе епоште ______________________.

Срдачан поздрав,

У _____________,
31.3.2013.г. __________________
__________________
__________________

2013-03-23

Приговор на рад Дома здравља Смедеревска Паланка

Већ су почели да стижу примери добре праксе грађанског активизма на сузбијању дискриминаторске и незаконите праксе непоштовања члана 10 Устава Републике Србије и Закона о употреби службеног језика и писма. Достављамо допис који је спреман за слање једног читаоца из Смедеревске Паланке.

Дом здравља Смедеревска Паланка
На руке директорки др Јасмини Стојковић
Ул. Кнеза Милоша бр. 4
11420 Смедеревска Паланка
Тел: 026/318-135
Епошта: opsdomzdra@verat.netПриговор

Поштована госпођо Стојковић,


На званичној Интернет презентацији Дома здравља Смедеревска Паланка (http://www.dzsmedpalanka.rs/) немам могућност да добијем информацију на свом матерњем језику јер не постоји страница написана на српском језику. Тачније, све странице сајта су написане на писму које није у складу са Уставом Републике Србије односно нису у складу са Законом о службеној употреби језика и писма
Како сте лице одговорно за законитост рада Дома здравља Смедеревска Паланка тражим од Вас да омогућите спровођење члана 10 Устава Републике Србије и Закона о службеној употреби језика и писма и да сајт Дома здравља Смедеревска Паланка престане са дискриминаторским и незаконитим радом као и да омогућите доступност информација путем сајта Дома здравља Смедеревска Паланка на ћириличном писму српског језика.
Такође тражим да и сва документа, обрасци, упутства и слично у Дому здравља Смедеревска Паланка буду доступни на ћириличном писму српског језика

Напомена: Ово писмо је послато преко адресе епоште ______________________________.

Срдачан поздрав,

У Смедеревској Паланци,
25.3.2013.г. 
________________________
________________________
11420 Смедеревска ПаланкаЗахтеви за употребом службеног језика и писма (српски језик, ћирилица) имају ефекта: Пример из праксе

Један читалац је поделио своје искуство са нама у вези обраћања Клиничком центру Војводине у вези употребе службеног језика и писма. После његове интервенције добио је позитиван одговор и стварно је дошло до обећане интервенције односно употребљен је службени језик и писмо (српски језик, ћирилица) на сајту ове институције. Закључак је да има смисла тражити од надлежних институција да поштују Устав и закон. Ако не поштују законе и Устав у иоле уређеној/функционалној  држави могу да трпе веома озбиљне санкције.
Достављам оба дописа а адреса сајта је http://www.kcv.rs.
Схватите овај прилог као позив да масовно поступимо на сличан начин.
Напомена (име и презиме и адреса познати редакцији блога).

2013-03-16

Дискриминација грађана Смедеревске Паланке по основу употребе службеног језика и писма

Један грађанин Смедеревске Паланке је покренуо питање дискриминације грађана Смедеревске Паланке по основу употребе/неупотребе службеног језика и писма у Смедеревској Паланци упућивањем дописа Заштитнику грађана Смедеревске Паланке. Преносимо текст писма у целини уз анонимизацију делова текста са личним подацима.


Општина Смедеревска Паланка
Заштитник грађана Србољуб Илић

Ел. пошта: zg@smederevskapalanka.rs
телефон: 064/830-4256, 026/321-007
Вука Караџића 25
11420 Смедеревска Паланка
Предмет: Дискриминација грађана Смедеревске Паланке по основу употребе службеног језика и писма

Поштовани господине Илићу,

Као грађанин који живи у Смедеревској Паланци приметио сам да се у Општини Смедеревска Паланка систематски дискриминишу грађани по основу употребе службеног језика и писма а такође да се систематски крши Устав Републике Србије и Закон о употреби службених језика и писма у Републике Србији ("Службени гласник РС",бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05, 30/10).
Наиме предузеће PORR-WERNER & WEBER, д.о.о. Матични број: 20078995 ПИБ: 104087707, ул. 25. мај бб, Ниш (у даљем тексту: предузеће  PWW) са повереним јавним овлашћењем од стране Општине Смедеревска Паланка да пружа комуналне услуге систематски игнорише Устав Републике Србије (члан 10 Устава) и  Закон о употреби службених језика и писма у Србији достављајући рачуне и друге исправе на латиничном писму.
Предузеће  PWW пружа комуналне услуге на бази јавног овлашћења које му је издао орган локалне самоуправе. Сагласно Закону о комуналним делатностима делатност предузећа  PWW је у надлежности  јединице локалне самоуправе односно делатност предузећа  PWW је поверено јавно овлашћење локалне самоуправе (сагласно члану 137 Устава  Републике Србије). Из реченог произилази да предузеће  PWW мора да поштује и извршава поверено јавно овлашћење у складу са законима којима је регулисано вршење повереног јавног овлашћења.
Чланом 2 Закона о употреби службених језика и писма у Србији ("Службени гласник РС",бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05, 30/10) цитирам Службеном употребом језика и писама, у смислу овог закона, сматра се употреба језика и писама у раду: државних органа, органа аутономних покрајина, градова и општина (у даљем тексту: органи), установа, предузећа и других организација кад врше јавна овлашћења (у даљем тексту: организације које врше јавна овлашћења). Службеном употребом језика и писама, у смислу овог закона, сматра се и употреба језика и писама у раду јавних предузећа и јавних служби, као и у раду других организација кад врше послове утврђене овим законом. одређено је да вршилац јавних овлашћења дужан да користи службени језик и писмо Републике Србије односно српски језик и ћирилично писмо сагласно члану 1 ставови 1 и 2 Закона о употреби службених језика и писма у Србији ("Службени гласник РС",бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05, 30/10) који цитирани гласе  
У Републици Србији у службеној је употреби српски језик.
У Републици Србији у службеној је употреби ћириличко писмо, а латинично писмо на начин утврђен овим законом.“
Чак и да није реч о повереном јавном овлашћењу извршни поверилац је дужан да користи службени језик и писмо у Републици Србији сагласно члану 3 став 1 тачка 1 Закона о употреби службених језика и писма у Србији где је наведено, цитирам
„Службеном употребом језика и писама сматра се нарочито употреба језика и писама у:
1) усменом и писменом општењу органа и организација међусобно, као и са странкама, односно грађанима
Имајући у виду речено јасно је да органи локалне самоуправе који врше надзор да ли предузеће  PWW пружа услуге у складу са законом нису извршили своју обавезу. Из наведених разлога тражим да у складу са вашим овлашћењима предузмете радње које би омогућиле грађанима да предузеће  PWW своју услугу пружа у складу са законом односно да се рачуни и други документи корисницима комуналних услуга достављају на српском језику и ћириличном писму.
Уколико нисте у могућности да поступите како сам навео молим вас за поуку како и на који начин да право на службену комуникацију на службеном језику и писму остварим.
Напомињем да предузеће  PWW није усамљен случај и да и друге установе и предузећа обухваћени Законом о употреби службеног језика и писма на територији општине Смедеревска Паланка крше одредбе наведеног закона. Како је непримењивање Закона о употреби службеног језика и писма један вид дискриминације грађана молим да предузмете мере и радње за отклањање свих облика дискриминације грађана по основу употребе службеног језика и писма на територији општине Смедеревска Паланка.

Напомена: Ово писмо је послато преко адресе епоште ________________________ са скенираним прилозима и биће предато на писарници Општине Смедеревска Паланка без прилога.

Срдачан поздрав,

У Смедеревској Паланци,
16.3.2013.г. 
____________________
_____________________
11420 Смедеревска Паланка

2013-03-14

Закон о службеној употреби језика и писама


Члан 3. 
Службеном употребом језика и писама сматра се нарочито употреба језика и писама у: 
  • 1) усменом и писменом општењу органа и организација међусобно, као и са странкама, односно грађанима
  • 2) вођењу поступка за остваривање и заштиту права, дужности и одговорности грађана; 
  • 3) вођењу прописаних евиденција од стране општинских органа и организација које врше јавна овлашћења на територији општине (у даљем тексту: евиденције); 
  • 4) издавању јавних исправа, као и других исправа које су од интереса за остваривање законом утврђених права грађана; 
  • 5) остваривању права, дужности и одговорности радника из рада или по основу рада. 
Службеном употребом језика и писама сматра се и употреба језика и писама при: исписивању назива места и других географских назива, назива тргова и улица, назива органа, организација и фирми, објављивању јавних позива, обавештења и упозорења за јавност, као и при исписивању других јавних натписа. 
Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05, 30/10