Нећу да потпишем уговор на латиници - Google+ Posts

2014-06-19

ПРИМЕР ЛОШЕ ПРАКСЕ: Кршење Устава и закона од стране Агенције за заштиту животне средине

Агенција за за заштите животне средине  организовала је прикупљање података за Национални регистар извора загађивања у информациони систем од 20. јануара 2014. године. Иницијатива коју свакако треба похвалити али увидом у кориснички интерфејс веб апликације видимо да се то ради противно члану 10 Устава Републике Србије и Закона о употреби службеног језика и писма. Наиме подаци морају да се унесу искључиво преко СРПСКЕ ЛАТИНИЧНЕ ТАСТАТУРЕ према инструкцији са линка. Тиме Агенција за заштиту животне средине крши члан 10 Устава Републике Србије и Закон о службеној употреби језика и писма.
Чланом 10 Устава Републике Србије прописана је ћирилица као службено писмо (цитирамо члан 10. 
"У Републици Србији у службеној употреби су српски језик и ћириличко писмо.
Службена употреба других језика и писама уређује се законом, на основу Устава."
) а Законом о употреби службеног језика и писма службеном употребом језика  и писама, у смислу овог закона, сматра се употреба језика и писама у раду: државних органа, органа аутономних покрајина, градова и општина (у даљем тексту: органи), установа, предузећа и других организација кад врше јавна овлашћења (у даљем тексту: организације које врше јавна овлашћења).
Службеном употребом језика и писама, у смислу овог закона, сматра се и употреба језика и писама у раду јавних предузећа и јавних служби, као и у раду других организација кад врше послове утврђене овим законом.
Имајући у виду да не постоји ни један техничко-технолошки разлог за непримењивање ћирилице једини разлог може да буде политичка одлука руководства Агенције да се грађанима Србије ускрати право да подаци из Националног регистра загађивача буду доступни на ћирилици
Да ли је Србија правна држава и да ли постоји политичка храброст и политичка воља да се Устав Републике и закони поштују? 
Да ли ће одговорни бити санкционисани за наведено противуставно и противзаконито понашање?

Нема коментара:

Постави коментар